Skip to end of metadata
Go to start of metadataAktiivinen solu voi olla myös osa taulukosta valittua aluetta, jolloin vihreä reunus ympäröi koko solualuetta.

Valintaa tarvitaan haluttaessa kohdistaa joku toimenpide laajemmalle alueelle, esimerkiksi haluttaessa siirtää tai kopioida sisältöjä tai muotoilla tietty alue samanlaiseksi. Aluevalintoja tarvitaan myös luotaessa kaavoja tai kaavioita tai käytettäessä funktioita. Aluevalinnalla helpotetaan tietojen syöttämistä, jolloin koko valittu alue voidaan täyttää solu solulta sarakkeittain käyttäen siirtymiseen solusta toiseen vain Enter-näppäintä.

Solualue valitaan joko hiirellä tai Vaihto-näppäintä ja nuolinäppäimiä käyttäen samaan aikaan. Solualue nimetään sen ensimmäisen ja viimeisen solun soluosoitteiden mukaan, vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas laskien, ja erottaen osoitteet toisistaan kaksoispisteellä, esimerkiksi A1:A3, A2:C3 tai B1:B256. Viereisessä kuvassa A3:C7.

Valittuja alueita voi olla useitakin, jolloin valintaan käytetään hiirtä ja Ctrl-näppäintä. Koko taulukon valintaan joko näppäinkomennolla Ctrl+A tai napsauttamalla hiirellä rivi- ja saraketunnusten risteyskohdan tyhjää ruutua nimiruudun alapuolella.

Valittu alue näkyy sinisenä tai harmaana työpöydällä, riippuen tietokoneesi väriasetuksista.