Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sarakkeiden ja rivien vaihtaminen päinvastaisiksi

Valitse Kaaviotyökalut > Rakenne > Vaihda rivi tai sarake (Chart Tools > Design>Switch Row/Column)

TAI

Kaavion tietolähdeiden muuttaminen valisemalla aktiivisessa kaaviossa hiiren kakkospainikkella Valitse tiedot (Select Data ...). Jatka klikkamalla painiketta Vaihda rivi tai sarake (Switch Row/Column) (kts. kuva vieressä)

 

Tietojen lisääminen kaavioon

Jos haluat lisätä kaavioon tietoja voit joko valita tietoalueen uudelleen tai lisätä tietoaluetia.

 

a) Tietoalueen laajentaminnen (tai supistaminen)

1. Siirrä kaavio taulukon edestä pois ja aktivoi kaavio.

2. Raahaa sininen rajaviiva taulukossa haluaamasi kohtaan. Tarksita, ettei arvoalue ole siirtynyt vaan siirtynyt (laajentunut/supistunut)

3. Muutos näkyy välittömästi kaaviossa.

 

Suodata

Icon

Voit myös suodattaa tietoja aktivoimalla kaavio ja valitsemalla suppilo-ikonin alta palajastuvasta valikosta haluamasi.

b) Tietojen lisääminen

Aloita kuten edellä (Sarakkeiden ja rivien vaihtaminen päinvastaisiksi).

1. Jos haluat lisätä sarjan, valitse  Selitteen osat (sarja) (Legend Entries (Series)) alta Lisää (Add)

2. Pyyhi sisältö kohdasta Sarjan nimi (Series name) ja klikkaa hiirellä sarjan otsikkoa (esimerkissä huhti). SOluviittaus muodostuu Sarjan nimen kohdalle. Sheet1 on taulukon nimi ja E1 taulukon solu.

3. Tee vasteaavasti Sarjan arvot (Series values)-kohtaan. Maalaa alue hiiri pohjassa. Soluviittaus muodostuu vastaavalla tavalla.

4. Hyväksy Ok- painikkeella ja päänäkymässä uudestaan Ok-painikkeella.

5. Uusi sarja tulee näkyviin kaavioon.

 

Otsikon lisääminen

Kaaviossa tulee olla otsikko. Ilman otsikkoa se voisi jäädä täysin käsittämättömäksi, eikä epäonnistunut otsikko ole juuri sen parempi, joten sopivasti kaavion sisältöä kuvaavan otsikon keksimiseen kannattaa hieman paneutua.

Otsikko saattaa olla jo kaavion yllä Otsikko (Chart Title)

Otsikko lisätään Kaaviotyökalut > Asettelu>Lisää kaavion elementti > Akselin otsikot... (Chart Tools > Design > Add Chart Element > Chart Title...) Tämän jälkeen voit muokata muodostuneen tekstilaatikon sisällön haluamaksesi.

Selitteen lisääminen

Jos haluat kaavion näkymään, valitse Kaaviotyökalut > Asettelu> Lisää kaavion elementti > Selite (Chart Tools > Design > Add Chart Element > Legend).


Pylväiden värien muuttaminen

Selkeän tulostusasun saavuttamiseksi kaavioiden arvosarjat (esimerkiksi pylväiköt) ja taustavärit kannattaa usein vaihtaa.

Kaikkien pylväiden väriteemaa voi vaihtaa Kaavio työkalut > Muoto> Kaavio tyylit (Chart Tools > Format > Shape Styles) -ryhmästä (kts. kuva oikealla)

TAI

Aktivoi kaavio ja valitse kelluvasta valikosta Kaavio tyylit (Chart Styles) kts. kuva oikealla, haluamasi tyyli.

Yksittäisen pylvään värin muuttaminen

Jos haluat muuttaa pylväiden värin teemasta poikkeavaksi:

  1. Klikkaa väriä vaihdettavaa pylvästä. Kerran klikkaamalla tulee valituksi kaikki saman sarjan pylväät. Jos haluat vain yhden pylvään väriä vaihtaa, klikkaa kahdesti. 
  2. Valitse esim. Kaaviotyökalut > Muotoile >Muodon täyttö/Muodon ääriviiva (Chart Tools > Format > Shape Fill / Shape Outline)  haluamaksesi.

Kaavion täyttö rasterikuviolla

Musta-valkotulostusta varten tulee kaavion väri olla joko harmaasävyinen tai sitten kannattaa käyttää esim. kuviotäyttöä, jotta eri kaavion osat erottuisivat tarpeeksi hyvin.

Kuviotäytön saat:

1. Valitse ensin kaaviosta yksi tietoalue

2. Valitse kaaviotyökalut > Rakenne > Muodon täyttö > Liukuväri > Lisää liukuvärejä (Chart Tools > Format> Shapefill > Gradients > More Gradients) kts. ensimmäinen kuva vasemmalta

3. Valitse kuviotäyttö (Pattern fill) oikelle aukeavasta valikosta

4. Valitse haluamasi kuvio. Huomaa, että saat enemmän vaihtoehtoja, kun käytät valikon edusta- ja taustaominaisuuksia (kts. toinen kuva vasemmalta alla)
  

 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavion tallentaminen kuva-tiedostoksi

 
Valitettavasti et voi tallentaa kaaviota kuvatiedostoksi Excelissä. Voit kopioida kaavion esim. PowerPoint-ohjelmaan ja sieltä tallentaa dian kuvaksi.