Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Powerpoint ohjelmassa voit luoda suunnittelumallin, jota pystyt käyttämään jatkossa vaikka kuinka monessa esityksessä pohjana. Tätä varten tarvitset alla kuvatut toimenpiteet.

PowerPoint 2013 version dian perustyyli näkymässä (Näytä/ Dian perustyyli eli View / Slide Master)  on dia-kokoelma, joita kutsutaan perustyyleiksi. Perustyyleihin kuuluu niin otsikkodiat, kuin perusdiat. Dian perustyyli sisältää paikkamerkkejä otsikkotekstille, kappaletekstille, päivämäärälle ja ajalle, alatunnistetiedoille ja dian numeroille (ala- ja ylätunnisteet). Perustyylin otsikon ja tekstin paikkamerkit ohjaavat tekstin muotoilua esityksen jokaisessa diassa. Kun esimerkiksi muutat perustyylin otsikkotekstin kursivoiduksi, jokaisen dian otsikko muuttuu kursivoiduksi perustyylin mukaisesti. Tai jos esimerkiksi haluat lisätä yrityksen logon tai jonkin muun kuvan jokaiseen diaan, sijoita se suoraan dian perustyyliin.

Icon

Kaikki haluamasi muotoilut tulee tehdä perustyyli-ikkunassa.Toisin sanoen voit tehdä muutoksia dian perustyyliin samalla tavalla kuin mihin tahansa diaan, paitsi että perustyylin paikkamerkit ovat tarkoitettu ainoastaan tyylin luomista ja muotoilua varten. Dian varsinainen teksti, kuten otsikot ja luettelot, kirjoitetaan diaan normaalinäkymässä.

Dian perustyyli-näkymä

 

Kun tarkastelet perustyyliä, näyttöön tulee Perustyylidia (Master) -työkalurivi (katso kuvaa yllä). Viemällä hiiri vasemmassa reunassa olevien dia-mallien päälle tulee hiiren kursorin viereen lukemaan onko kysymys otsikko-, sisältö- vai jokin muu dia. Toisin sanoen otsikkodialla on aina oma perustyyli, kuten sisällysdialla omansa. Otsikkodian perustyyliin tekemäsi muutokset vaikuttavat vain esityksen otsikkodiaan. Dian perustyylin tapaan myös otsikkodian perustyyli sisältää paikkamerkkejä.

Useimmat suunnittelumallit sisältävät siis erillisen perustyylin otsikolle ja muille dioille niin kuin edellä on esitelty. Perustyylien pienoiskuvat näytetään perustyylinäkymän vasemmassa reunassa Diat (Slides) --luettelossa (katso kuvaa yllä). Jos esimerkiksi muokkaat taustagrafiikkaa tai alatunnisteiden paikkamerkkejä, tee muutokset molempiin perustyyleihin. Paitsi jos otsikkodiassasi on täysin omat muotoilut ja taustakuvat.

Tehtyäsi tarvittavat muotoilut (sekä otsikkodialle että dialle) perustyylinäkymässä, tulee oma suunnittelumalli tallentaa, jotta sitä voi käyttää myöhemmin omien diaesitysten pohjana.
Oman perustyylin tallentaminen tapahtuu valitsemalla Tiedosto/Tallenna nimellä (File/ Save as). Valitse tallennusmuodoksi Powerpoint - malli (Design Template). Tallennuskohteeksi valitset ohjelman tarjoaman Mallit (templetes) -kansion. Suunnittelumalli tallentuu paikalliselle koneelle. Tiedostotunniste on .potx (vanhemmassa officen versiossa .pot). Huomio, että tiedostotunnistetta ei tarvitse erikseen kirjoittaa, kun valitset vain tallennusmuodoksi Powerpoint - mallin.

Tämän jälkeen suunnittelumallitiedosto on suljettava Aloitus/sulje (Office button/close). Ja aloitettava esityksen tekeminen alusta, kts. PowerPoint 2013 Suunnittelumallin käyttöönotto esitystä tehdessä.