Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä sivulla:

Ohjelman käynnistys

Tekstinkäsittelyohjelma voidaan käynnistää usealla eri tavalla:

  • kaksoisnapsauttamalla (napsauttamalla kaksi kertaa nopeasti peräjälkeen) ohjelman kuvaketta työpöydällä
  • valitsemalla se Windowsin Käynnistä | Home -valikon Ohjelmat | Programs jatkovalikosta
  • kirjoittamalla käynnistysvalikon Suorita... | Run... -kehotteeseen ohjelman DOS-nimi (Wordin tapauksessa "winword").
  • Avaamalla Word-dokumentti tiedostohallinnassa

 

Icon

Wordin oletussetuksissa on määritelty, että tiedosto aukeaa suojattuun näkymään, jos ohjelma ei tunnista sinun luoneen ko. tiedostoa. 
Voit tällöin vain katsella tiedostoa. Jos haluat muokata tai tulostaa tiedoston, tulee sinun valita Ota muokkaus käyttöön | Enable Editing. Tämän jälkeen dokumentti aukeaa "normaaliin" työskentelytilaan."

Käyttöliittymä, ohjelmaikkuna

Käynnistettyäsi ohjelman saat heti eteesi tyhjän arkin, jonka vasemmassa yläkulmassa vilkkuu tekstikohdistin kirjoittamisen aloituskohdan merkkinä. Jos kuitenkin haluat muokata jo olemassa olevaa tekstiä, anna komento Tiedosto/Avaa... | File/Open....

Viimeksi käytetyt tiedostot löytyvät helpoimmin Tiedosto-valikon lopusta, tai voivat näkyä Windowsin Käynnistä-valikon kohdasta Tiedostot | Documents (wp ja vista). 

Jos olet avannut Word-dokumentin suoraan tiedostohallinnassa, aukeaa ko. dokumentti sinulle samalla kun ohjelma aukeaa.

Windows-ohjelmille tyypillisiä ohjauspainikkeita ikkunan oikeassa yläkulmassa on poikkeuksellisesti kahdessa rivissä, sekä otsikko- että valikkorivillä. Ylemmän rivin painikkeilla säädellään koko ohjelmaikkunan kokoa, kuten muissakin Windows-ohjelmissa ja Office 2013-ohjelmissa on lisäksi pikatyökalut tällä rivillä. Ohjelmaikkunaa kannattaa yleensä käyttää maksimikokoisena. Kolmiomainen koonmuutoskahva ikkunan vasemmassa alakulmassa on käytettävissä ikkunan koon muokkaukseen, mikäli ikkunaa ensin pienennetään Otsikko-rivin (Title Bar) keskimmäisellä Palautus | Restore Window -painikkeella. Valikko-rivillä (Menu Bar) olevilla painikkeilla hallitaan ohjelmaikkunan sisällä olevaa asiakirjaikkunaa. Asiakirjaikkunoita voi olla useita, jolloin ikkunasta toiseen vaihtaminen tapahtuu Näytä | Window -valikon kautta, näppäinkomennolla Ctrl+F6 (Ctrl+Vaihto+F6). 

Icon

Uudemmissa Word-versioissa jokainen asiakirja avautuu omassa ohjelmaikkunassaan, jolloin niitä on helppo hallita Windowsin tehtäväpalkin kautta tai näppäinkomennoilla Alt+ Sarkain ja Alt+Esc – kuten avoinna olevia Windows-ohjelmaikkunoita yleensäkin.


Wordin ohjelmaikkuna tärkeimpine työkaluriveineen.

Työkalut saadaan näkyville valitsemalla se valikko, minkä työkaluja halutaan käyttää. Valikosta toiseen voidaan siirtyä hiirellä valiten uusi valikko tai pyörittämällä hiiren rullaa valikkorivien kohdalla. Wordin asetuksia muokkaamalla saadaan jo näkyvillä olevien valikkojen lisäksi näkyviin kehitystyökalut – valikko. Lisäksi asetuksista saadaan mukautettua pikatyökalurivillä näkyviä työkaluja. Wordin asetuksiin päästään Tiedosto > Asetukset | File > Preferences.
 
Piirtotyökalu-valikko aktivoituu työkalurivin viimeiseksi vasta kun olet aktivoinut jonkun piirroksen (kts. kuva vieressä). Samoin tapahtuu taulukossa, kuvassa ja ylä- ja alatunnisteen käsittelyssä.

Valikoiden Työkalurivien painikkeista otat selkoa helpoimmin osoittamalla kutakin painiketta hetken aikaa hiirellä. Saat näkyviin kohdeohjeen, joka kertoo painikkeen nimen, kenties myös vastaavan näppäinkomennon. Mikäli keltapohjainen kohdeohje ei tule näkyviin, valitse oikealta ylhäältä oikealta Tiedosto > Asetukset > näyttäminen -> näytä asiakirjan työkaluvihjeet osoittaessa.

Jos pikanäppäimet eivät näy, kun viet osoittimen työkalun päälle, saat sen näkyviin valitsemalla oikealta ylhäältä oikealta Tiedosto > Asetukset > näytä->näytä pikanäppäin kohdeohjeissa. Näppäinkomentoja kannattaa opetella alusta alkaen, sillä ne nopeuttavat työskentelyäsi huomattavasti hiiren käyttöön verrattuna.

Asetusten ja automaattisen korjauksen säädöissä on varmasti paljon outoja kohtia. Saadaksesi selvennystä eri kohtiin, napsauta toiminnon oikeassa yläkulmassa olevaa ? -painiketta ja sitten kohtaa, josta haluat lisätietoja.


Näkymä (ks. Näytä | View valikko) määrittelee kuinka ohjelman käyttäjä näkee työstettävän asiakirjan. Word 2013:ssa on viisi erilaista näkymää, joista tarvitaan yleensä vain Normaalia sekä Asettelunäkymää. Normaalinäkymässä näet ainoastaan asiakirjan tekstialueen, et marginaaleja etkä esimerkiksi kuvia, kun taas asettelunäkymässä voit nähdä myös sivun marginaalit, eli suuntaa-antavasti miltä työsi näyttäisi paperilla.

Icon

Täydellisemmän kuvan tulostusasusta antaa Esikatselu | Print Preview toiminto (pikatyökalurivi/Esikatselu | fasttool/Print Preview, tai pikatyökalurivin Esikatselu -painike, ks. tulostaminen).


Näkymä voidaan vaihtaa myös ohjelmaikkunan oikeassa alakulmassa olevilla pienillä painikkeilla. Huomaa, että näkymät vaikuttavat ainoastaan työskentely-ympäristöön, eivät työstettävään asiakirjaan!

Asiakirjaa voidaan myös zoomata vakiotyökalurivin zoomaustyökalulla. Zoomaus-luetteloruudusta voit valita sopivan prosenttikoon näytettävälle asiakirjalle, tai voit myös napsauttaa ruutua hiirellä ja kirjoittaa tarkan prosenttikoon. Myöskään zoomauksella ei ole vaikutusta tallennettavaan tai tulostettavaan asiakirjaan, vaan ainoastaan näyttöön.

Asiakirjassa liikkuminen tapahtuu näppäimistön tai hiiren ja vierityspalkkien avulla. Kun napsautat hiirellä jotakin kohtaa asiakirjassa, siirtyy tekstikohdistin siihen. Tarttumalla hiirellä pystysuoran vierityspalkin vieritysruutuun, voit ruutua alas- tai ylöspäin vetämällä siirtyä asia kirjassa eteen- tai taaksepäin. Mikäli asiakirja on laajempi, näet samalla kohdeohjeessa kulloisenkin sivunumeron ja lähimmän otsikon. Pystysuoran vierityspalkin alaosassa on kolme painiketta asiakirjassa liikkumiseen: edellinen sivu, seuraava sivu, ja selauspainike.

Tehokkaampi tapa asiakirjassa liikkumiseen on näppäimistön käyttö: nuolinäppäimillä liikut kätevästi tekstin sisällä, Home- ja Endnäppäimillä pääset rivin alkuun ja loppuun, Page Up- ja Page Down näppäimillä liikut puoli näytöllistä kerrallaan ylös- tai alaspäin. Jos käytät yhtä aikaa näiden näppäimien kanssa Ctrl-näppäintä, saat lisäpotkua liikkeisiisi. Lisäksi Ctrl+g antaa mahdollisuuden loikata suoraan tietylle sivulle, riville tai asiakirjan osaan. Aivan ohjelmaikkunan alareunassa sijaitsee tilarivi, josta näet esimerkiksi millä sivulla tai rivillä kohdistin kulloinkin on.

Ohjelman asetuksia voidaan säätää ylävalikosta Tiedosto > Asetukset >   Toiminto käsittää yhdeksän välilehteä, joiden sisältöön on syytä perehtyä jo varhaisessa vaiheessa, jotta ohjelman toiminta hahmottuisi.

 


Wordin asetuksesten määrittämisikkuna  

Ohjelman sulkeminen

Tekstinkäsittelyohjelma suljetaan joko

  • sulkemispainikkeesta oikeasta yläkulmasta tai
  • antamalla näppäinkomento Alt+F4 (Alt + neljäs toimintonäppäin) tai
  • antamalla komento Office-painike/Sulje | Office-button/Exit joko hiirellä tai näppäimillä tai
  • napsauttamalla jommalla kummalla hiiren painikkeella ohjelman kuvaketta otsikkorivin vasemmassa päässä ja valitsemalla avau tuvasta pikavalikosta Sulje | Exit komento, tai
  • napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Windowsin tehtäväpalkin ohjelmapainiketta ja käyttämällä avautuvaa vastaavanlaista pika valikkoa.