Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstidokumentteihin voidaan sisällyttää monenlaista grafiikkaa yksinkertaisista piirrosobjekteista värivalokuviin saakka. Myös tekstin ryhmittelyä voidaan tehostaa grafiikan keinoin käyttämällä taulukoita (Taulukko (Table) valikko) ja tekstikehyksiä Lisää > Muodot > Tekstikehys ( Insert > Shapes >Text Box).


Lisää (Insert) valikko on useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa keskeisessä asemassa grafiikan käytössä:

  • Lisää > Kuva (Insert > Picture) mahdollistaa kuvan tuomisen tietokoneen tiedostohallinnasta.
  • Lisää > ClipArt (Insert > ClipArt) mahdollistaa kuvan/piirroksen tms. tuonmisen ohjelman käyttämästä kuvakirjastosta (ClipArt), tiedostosta, tai vaikkapa skannerilta.
  • Lisää > Muodot (Insert > Shapes) mahdollistaa erilaisten valmiiden piirrosmuotojen (nuoli, puhekupla jne.) luomisen. Lisäksi muotojen joukossa on erikseen Tekstikehys (Textbox).
  • Lisää > SmarArt (Insert > SmartArt) mahdollistaa Smart-objektien luomisen
  • Lisää > Kaavio… (Insert > Chart…) -komennolla voit lisätä kaavioita, laskentataulukkoja, matemaattisia kaavoja esim. Microsoft Kaavaeditori ( Microsoft Equation), Microsoft Excel kaavioita tai laskentataulukkoja, dioja, HTML dokumentteja, jne.
  • Lisää > Näyttökuva (Insert > Screenpicture) mahdollistaa kuvakaappauksen tuonnin muusta avoimesta ohjelmasta.

Objekteja voidaan muokata, niitä voidaan ryhmittää tryhmittää tai määrittää niiden järjestystäai määrittää niiden järjestystä.