Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aina ei kaikkea tarvitse kirjoittaa itse. Tarvittaessa voit lisätä asiakirjaasi jo olemassa olevan tiedoston komennolla Lisää > objekti > teksti tiedostosta… (Insert > object  > text in file…. Varmista ensin, että tekstikohdistin on sopivassa lisäyskohdassa. Komento lisää tiedoston aina kokonaisuudessaan.

Tulet huomaamaan, että Lisää > Insert valikko on ehkä käytetyin Wordin valikoista. Sen kautta asiakirjaan voidaan sisällyttää paljon muutakin kuin tekstiä:

 • Taulukoita
 • Kuvia ja muotoja
 • Kaavioita
 • Upottaa videota
 • Hyperlinkkejä
 • Kommentoida tekstiä
 • Sivunumerointi ja päiväys
 • Ylä- ja alatunnisteet
 • Tekstiruutuja
 • Automaattinen teksti > AutoText on hyödyllinen silloin, kun samaa fraasia joutuu kirjoittamaan usein.
 • Voit lisätä myös merkkejä ja symboleja Lisää > merkki  (Insert > Symbol) tai kaavoja (Lisää > Objekti…, esim. matemaattisia kaavoja voit luoda toiminnosta löytyvällä Kaavaeditorilla (Microsoft Equation).
 • Toiminnolla Lisää > Kenttä… (Insert > Field)… voit käyttää Wordin esiohjelmoituja funktioita tai luoda oman kaavan. Myös alaviitteen (Footnote),Muita Lisää-valikon toimintoja käsittellään grafiikan käytön yhteydessä.