Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Harjoittelussa on tavoitteena, että

Opiskelija

  • osaa analysoida erityisopettajan työtä
  • soveltaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja esi- ja/tai perusopetuksessa
  • soveltaa opetuksessa teoreettista tietoa valitsemiltaan maisterivaiheen erityisopettajaopintojen sisältöalueilta
  • yhdistää omaksumansa teoreettisen tiedon pedagogiseen toimintaan
  • osaa opettaa ja ohjata tukea tarvitsevia oppilaita
  • osaa analysoida oppilashuollon yhteistyötapoja

Lisäksi opiskelijaa ohjataan

  • pohtimaan erityisopettajan työtä ohaavia arvoja, ideologioita ja erityisopettajan ammattia professiona,
  • asettamaan harjoittelulle omia ammatillisen kasvun tavoitteita sekä
  • pohtimaan tuen dokumentoinnin merkitystä erityisopettajan käytännön työvälineenä.

Toteutus:

Kuuden viikon harjoittelu, erityisopettajakoulutus (EKO)


Harjoittelu on laajuudeltaan kuusi viikoa.

Käytännössä kuuden viikon harjoittelu on mahdollista sopia
ohjaavan opettajan kanssa seitsemän viikon ajalle. Harjoittelun
lopussa on joustoviikko. Harjoittelusuoritukseen kuuluu 30
harjoittelupäivää.

Harjoittelun kuormittavuus on yhteensä 162 tuntia, joista toimintaa harjoittelupaikassa on 126 tuntia. Harjoittelusuoritus sisältää vähintään 30 tuntia opiskelijan omaa opetusta. Alla on yksityiskohtaisempi harjoittelusuunnitelma:

Harjoittelusuunnitelma (pdf)

 PALKKION LASKUTUS:

 Pankkiyhteys- ja palkkiolaskutusohje (EKO) LUE ennen palkkiolaskutuslomakkeen täyttämistä!

 Palkkiolaskustuslomake (EKO)  

Neljän viikon harjoittelu, erilliset erityisopettajan opinnot (ERO)

 

Harjoittelun vastuuopettaja yliopistolla: Teija Koskela, teija.koskela@uef.fi, p. 0504423305

Harjoittelu on laajuudeltaan  neljä viikkoa.

Käytännössä neljän viikon harjoittelu on mahdollista yhteisesti ohjaavan opettajan kanssa sopia viiden viikon ajalle, koska harjoittelun lopussa on opiskelijoilla käytössä joustoviikko.

Harjoittelu sisältää 20 harjoittelupäivää. Harjoittelun kuormittavuus on yhteensä 135 tuntia, joista toimintaa harjoittelupaikassa on 90 tuntia. Harjoittelusuoritus sisältää vähintään 20 tuntia opiskelijan omaa opetusta.

Alla on yksityiskohtaisempi harjoittelusuunnitelma: 

HARJOITTELUSUUNNITELMA_ERO_harjoittelu1.pdf

PALKKION LASKUTUS:

Palkkiolaskutuslomake_ERO1

     

  • No labels