Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Opettaja voi käyttää Turnitin:iä tarkistaessaan opiskelijoidensa tehtäviä. Samalla kun ohjelma arvioi palautetun tehtävän suoria lainauksia, tekstin alkuperää tai onko työssä plagiointia, voi opettaja antaa työstä palautetta.

Ohjelma vertaa opiskelijan palauttamaa materiaalia tietokannasta sekä internetistä löytyvään tietoon. Jos järjestelmä löytää yhtäläisyyksiä, tulee siitä raporttiin merkintä. Raportista näkyy selkeästi, mikä kohta tekstistä on löydetty muualta ja mistä se löytyy. Lisää asiasta raportointi-osiossa.

Turnitin-tehtävän voi palauttaa VAIN moodle-kurssin kautta. Opettaja on luonut Moodleen Turnitin-tehtävänpalautuslaatikon, johon opiskelija palauttaa tiedoston/tiedostoja/tekstiä.

Tässä ohjeessa neuvotaan miten tiedostoja/tekstiä palautetaan, kuinka raporttia luetaan ja miten raportti tulostetaan. 

Mikäli sinulla ei ole moodle -kurssia voit tilata sen tällä lomakkeella.

Järjestelmän käyttöohjeistusta opettajalle

 

Vanhat ohjeet:

Moodlejärjestelmän käyttöohjeistus

Haka-kirjautuminen ja salasanan vaihtaminen

Järjestelmään liittyvä ohjeita ja lisämateriaalia löytyy seuraavista osoitteista:

Seminaarin esitykset:

Vinkkejä opettajalle

- Moodlessa kannattaa kertoa opiskelijoille, että kurssilla käytetään sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää

- Linkittää Moodleen opetuksen ja opiskelun eettiset ohjeet  -> löytyvät Uef:n verkkosivuilta