Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Makrot ovat pieniä ohjelmointikoodeja, jotka saavat aikaiseksi jonkinlaisen toiminnon ilman että käyttäjän tarvitsee osata ohjelmoida.

Toiminnallisuutta

Icon

Makrojen avulla saat sivuillesi toiminnallisuutta.

 

Makro liitetään klikkaamala sivun muokkaustilassa editorissa Insert > Other Macros. Komennon yläpuolella on listattu muutama makroja (kts. kuva vieressä).

Valikossa näkyy jo muutama makro:

  • User mention - linkitä wikikäyttäjään
  • Info -makro
  • Status -makro
  • Gallery - galleriamakro
  • Table of Contents - sivun sisäinen sisällysluettelo
  • Other macros - muut makrot

 

Kun makro on liitetty, sen vaikutus näkyy vain View-tilassa. Editointi-tilassa näkyy makron paikkamerkki  

Makron muokkaaminen tai poistaminen

Kun editointitilassa klikkaa makromerkkiä, sen alapuolelle tulee linkit:

  • Edit - jolla pääset takaisin makron muokkausvalikkoon
  • Remove - poistat makron

 

Perusmakrot

Lisätietoa

>> Working with macros

Page: Aktiivisuuden seuraaminen (Activity Stream) Page: Blogi-viestin näyttäminen (Blog Posts Macro) Page: Cheese-mallitekstin lisäys (Cheese) Page: Esimerkkitekstin lisääminen (Loremipsum Macro) Page: Excel-dokumentin näyttäminen (Excel document) Page: Huomautuskentät (Info, Note, Tip, Warning) Page: Kaavion esitys makro (Insert Chart) Page: Koodin näyttäminen (Code Block) Page: Koodin näyttäminen (No Format) Page: Kuvagalleria (Gallery) Page: Liitetiedostojen listausnäkymä (Attachments) Page: Listaa alasivut (Children Display) Page: Lista alueista (Spaces List) Page: Multimedian lisääminen (Multimedia) Page: Navigointikartta -makro (Navigationmap Macro) Page: Paneeli (Panel Macro) Page: Pdf-dokumentin näyttäminen (PDF) Page: PowerPoint-esityksen näyttäminen (PowerPoint presentatioin) Page: RSS-syöte (RSS Feed) Page: Sivulistaus määrätyllä hakusanalla (Content by Label) Page: Sivuluettelo (Page Index Macro) Page: Sivumuutokset (Change History) Page: Sivun sisäinen sisällysluettelo (Table of Contents) Page: Tehtävälista (Task list macro) Page: Tehtäväraporttilista makro (Task report) Page: Tekstin laajennus (Expand) Page: Upota sosiaalisen median sisältöä (Widget Connector) Page: Uuden alueen luominen (Create Space Button) Page: Viimeiset käytetyt asiasanat (Recently Used Labels) Page: Viimeiset päivitykset (Recently Updated) Page: Viimeiset päivitykset (Recently Updated Dashboard) Page: Wikimarkup-makro Page: Wikisivun upottaminen toiselle sivulle (Confluence Page Gadget)