Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän makron avulla saat blogi-viestit näkymään mihin kohtaan sivua haluatkin.

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Other Macros > Blog Posts Macro 

Määritä alla olevat määritykset haluamaksesi ja lisää makro Insert-painikkeella.

Makron asetusten määrittäminen

Content Type to Display - experts (näytetään viestiä) tai titles (näytetään vain otsikko) tai entire.

Time Frame - määritellään miten vanhoja viestejä näytetään, esim. time=7d näyttää viikko sitten luodun viestin.

Restrict to these Labels - voidaan määrittää vain määrätyin avainsanoin (label) varustetut blogimerkinnät

Restricts to these Authors - voidaan määrittää vain määrättyjen henkilöiden viestit. Henkilöt erotetaan pilkulla.

Restricts to these Spaces - määritellään minkä alueen/alueiden viestejä seurataan. Jos parametriä ei ole annettu, seurataan vain omaa aluetta.

Maximun Number of News Items - Näytettävien viestien maksimimäärä.

Sort by - title (otsikko), creation (luontipäivämäärä), modify (muokkauspäivämäärä)

Esimerkki tällä makrolla toteutetusta uutisvirrasta

>> Confluence Wiki 5n ohjeet

Lisätietoa

>> Blog Posts Macro