Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voit määrätä excel-dokumentin (*.xls(x)) näkymään suoraan sivulla.

 

Ensiksi Excel-tiedosto tulee ladata sivulle liitteenä (esim. Tools > Attachments)

Makro liitetään klikkaamala sivun muokkaustilassa editorissa Insert > Other Macros> Office Excel

 Katso tarkemmin alla esitettyjä asetuksia.

Makron asetusten määrittäminen

Page Name - valitaan sivu, jossa haluttu excel-tiedosto on. Oletuksena tässä näkyy sen sivun nimi, jonka muokkaustilassa olet. Tässä ei voi luoda uutta sivua. Et voi myöskään nähdä sellaista sivua, johon sinulla ei ole muokkausoikeuksia.

File Name - valitaan sivun liiteenä oleva excel-dokumentti, jonka halutaan näkyvän

Show Grid - näytetäänkö ruudukko

Worksheet Name - Jos Excel-työkirjassa on useampia taulukoita, kirjoitetaan sen taulukon nimi, jonka halutaan näkyvän. Jos tässä ei lue mitään, näytetään työkirjan ensimmäinen taulukko.

Last Row - Voit rajata näkymään vain määrätyt rivit. Ensimmäinen rivi alkaa numerolla 0. Eli jos haluat näkyvän ensimmäiset 10 riviä, määritä arvoksi 9.

Last Colum - vastaavasti kuin edellä, mutta koskee sarakkeiden määrää
Esimerkki tästä makrosta

Lisätietoa 

 
>> View File Macro