Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voi suoraan määrittää arvot wikimarkup-koodilla ja järjestelmä tekee siitä halutun esityksen.

Lisää kaavio makro Insert > Other macros> Chart sivun editointitilassa. 

Vain yksi

Icon

Valitettavasti voi käyttää vain yhtä kaaviota sivullaan. Jos haluat useamman, tulee jokainen kaavio laittaa panellin sisään.

Makron asetusten määrittäminen

Asetuksissa  määritellään paljon parametrejä, joista alla olevassa 

 • Type - kaaviotyyppi
 • Display Orientation
 • Show 3 D - näyttää kolmiulotteisena
 • Stacked Values - näyttää arvot koottuna samaan sarjaan
 • Show Shapes - näyttää varjot
 • Opacity - läpinäkyvyysarvo 0 (läpinäkyvä) - 100 (peittävä)
 • Width - näkymän leveys pikseleinä
 • Height - näkymän korkeus pikseleinä
 • Display rendered data - näyttääkö datataulukon kaavion jälkeen (after) vai ennen sitä (before)
 • Image format - liitettävän kuvan formaatti (voi jättää myös tyhjäksi)
 • Chart Title - kaavion nimi
 • Chart Subtitle - kaavion alaotsikko
 • Horizontal-axis Label - vaakaakselin nimi
 • Vertical-axis Label - pystyakselin nimi
 • ...

Kun makro on liitetty, kirjoita kaavioon liittyvä data taulukoon sen makro-alueen sisälle.

Esimerkki makrosta


Fish Type

2004

2005

Herring

9,500

8,300

Salmon

2,900

4,200

Tuna

1,500

1,500

 

Lisätietoa

>> Chart Macro

1 Comment

 1. Mihin ihmeessä itse parametrit laitetaan?