Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun haluat tehdä sivullesi tekstiä, joka laajenee/supistuu klikattaessa, käytä Expand-makroa

Jokainen erikseen

Icon

Jokainen väite/kysymys tulee luoda omana makronaan.

 

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Other Macros> Expand   

Makron asetusten määrittäminen

Title - kirjoita piilotetun tekstin otsikko

Piilotettu teksti kirjoitetaan makron laatikkoon sivun editointitilassa.

Laajennus näkyy myös esim. pdf-tulostuksessa.

Esimerkki makrosta 

 Teksti lyhyesti/Kysymys

Tähän tarkempi selvitys asiasta/Vastaus

 Toinen kysymys

Muutakin kuin tekstiä

Icon
Voit liittää laajennukseen myös kuvaa jne.

Tätä voisi käyttää vaikka kysymyspatteristona, jolla voi testata omaa tietouttaan. Kysymyksessä olisi kysymys ja laajennuksessa vastaus...

 Kolmas kysymys

Tiedätkö myös tämän?

 Alakysymys

Tähän tarkempi selvitys asiasta/Vastaus

Lisätietoa

>> Expand Macro