Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla sinun on mahdollista näyttää koodia ilman että koodin vaikutus tulee näkyviin.

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Other Macros > Code Block  

Kun makro on liitetty, voit sivun editointitilassa kirjoittaa itse koodin makroalueelle.

>> vrt. Koodin näyttäminen (No Format)

Makron asetusten määrittäminen

Syntax highlighting - koodityypin valinta. Oletuksena on java.
Title - Koodin nimi
Collapsible - ?
Show line numbers - valitsemalla tämä tulee rivinumerot esiin.
First line number - voit määrittää rivinumeroinnin ensimmäisen numeron
Theme - esitysteeman valinta

Kirjoita itse koodi makron alueelle:

Esimerkki makrosta 

Koodi

Lisätietoa

>> Code Block Macro