Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voit näyttää sivulla varsinaisen koodin ilman, että wiki tekee sen.

Lisää makro sivulle sivun editointitilassa Insert > Other Macros < No Format   

 

Makron asetusten määrittäminen

 No Panel -määrittää ettei sivulla näytetä tekstin ympärillä kehystä.

Kun makro on liitetty, voit sivun editointitilassa kirjoittaa itse koodin makroalueelle: 

 

 

 

Esimerkki makrosta

{warning:title=Varoitus}
Ja varoitusviesti perään... {warning}

Lisätietoa

>>  Noformat Macro