Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voit lisätä sivulle kuvagallerian, jossa kuvat on liitetty sivulle liitteiksi ja galleria näyttää ne määrätyin ehdoin. Galleriamakro näyttää seuraavat kuvaformaatit: *.gif, *.jpeg, *png ja *bmp (jos selain tukee tätä)

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Others Macros > Gallery

Makron asetusten määrittäminen

Voit asetuksissa määrittää minkä sivun kuvia näytetään, mikä on gallerian nimi, montako saraketta galleriassa on jne.

Gallery Title - Gallerian nimi
Number of Columns - Näytettävien kuvien määrä rivillä (sarakkeiden määrä). Oletuksena 4 saraketta
Images to Exclude - voit määritellä mitä kuvia ei näytetä. Huom. kirjoitusasun tulee olla sama kuin tiedostonimessä.
Include these images Only - voit määritellä mitkä kuvat näytetään. Huom. kirjoitusasun tulee olla sama kuin tiedostonimessä.
Exclude Images with these Labels - Asiasanat, jonka mukaisia kuvia ei näytetä 
Include Images with These Labels Only - Asiasanat, jonka mukaiset kuva näytetään
Use Images in these Pages - Sivun nimi/nimet, joista kuvia näytetään. Sivujen nimet erotetaan pilkulla.
Sort Images By - Kuvien järjestäminen name -nimen perusteella, comment - kommenttien perusteella, date - päivämäärän perusteella, size - koon perusteella
Reverse Sort - Järjestä kuvat uudelleen.

Esimerkki makrosta 

Lisätietoa

>> Gallery Macro