Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Navigointikartalla saat visuaalisen esityksen määrätyn asiasanan mukaisista sivuista.

Lisää makro sivulle sen editointitilassa Insert > Other Macros > Navigation Map  

Kun olet määritellyt makron asetukset haluamaksesi, lisää makro sivullesi Insert-painikkella.

Label - Asiasana(t), joiden sivujen nimet lisätään navigointikarttaan
Map Title - Kartan nimi
Number of Cells Per Row - solujen määrä rivillä
Cell Widht (Pixels) - Solun leveys pikseleinä
Cell Height (Pixels) - Solun korkeus pikseleinä
Navigation Map Theme - Kartan teema

>> Navigaton Map Macro