Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voi lisätä listan alueella olevista viimeisistä muutoksista.

Liitä makro sivun editointitilassa Insert> Other Macros > RecentlyUpdated  

Vastaava makro suodatusominaisuuksin on Viimeiset päivitykset (Recently Updated Dashboard)

Määriteltyäsi asetukset haluamaksesi, lisää makro Insert-painikkeella.

Makron asetusten määrittäminen

Aurhor(s) by username - Käyttäjätunnukset, joiden mukaan listaus rajataan
Space(s) - Alue(et) joista tiedot kerätään
Label(s) - asiasanat, joilla rajataan listausta
Width of Table - taulun leveys
Include these Content Types Only - rajataan mitä sisältötyyppejä näytettäisiin
Maximum Number of Results - tietorivien määrä
Theme - teeman valinta
Show User Profile Pictures - näyttää käyttäjän kuvan
Hide Title - piilotetaan paneelin otsikko 

Esimerkki makrosta

>> Tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaita ja oppimateriaaleja

Lisätietoa

>>  Recently Updated Macro