Skip to end of metadata
Go to start of metadata

On tilanteita, jossa opettaja on aloittanut materiaalin teon henkilökohtaiseen Personal Spaceen ja materiaali pitäisi muuttaa tavalliseksi alueeksi.

Tämä onnistuu, jos sinulla on ylläpitäjän oikeudet sekä Personal Spaceen, josta materiaali siirretään, että Global Spaceen, johon materiaali siirrettäisiin.

Yksittäisen sivun vieminen Global Spaceen

Varmista, että sinulla on ylläpito-oikeus molempiin alueisiin.

Sivun, jonka haluat siirtää Global Spaceen, saat tehtyä Tools > Move. Valitse haluamasi alue search tai Recently Viewed -toimintojen kautta.

Koko Personal Spacen sisällön vieminen Global Spaceen

  1. Lisää Personal Spaceen sivu (esim. Home2) alueen juureen. Tästä tehtään myöhemmin Personal Spacen uusi Home-sivu.
  2. Varmista, että siirrettävät sivut ovat kaikki Home2-sivuksi määritellyn sivun alla.
  3. Muuta Personal Spacessa alueen Home pageksi (Space Operations > Space Details> Home Page) äsken luotu Home2-sivu
  4. Luo uusi Global Space ja varmista että sen Home-sivun nimi on eri, kuin Global Spacesta siirrettävän Home2-sivun nimi.
  5. Mene Global Spacen Home-sivulle ja valitse Tools > Move. Valitse haluamasi alue search tai Recently Viewed -toimintojen kautta. Kaikkien sivujen pitäisi siirtyä uuteen paikkaan. Vrt. ohjeet Kahden alueen yhdistäminen 
  6. Määritä Global Spacen Home-sivuksi joku muu sivu, koska Home2-sivua ei enää ole.
  7. Poista tarpeettomana Global Spacen vanha Home-sivu ja järjestä tarvittaessa sivut järjestykseen.
  8. Tarkista molempien alueiden näkyvyys ja käyttäjien oikeudet.