Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

Sinulla pitää olla ylläpitäjän oikeudet wikialueeseen, josta olet siirtämässä sivuja toiseen wikialueseen. Jälkimmäiseen wikialueeseen sinulla pitää olla vähintään muokkausoikeudet.

Kaksi wikialuetta voi yhdistää, esimerkiksi wikialue B wikialueeseen A, seuraavasti:

  1. Muuta wikialueen B home-sivun nimi erilaiseksi, esimerkiksi homeB, sivun muokkaustilassa.
  2. Varmista vielä, että homeB on määritetty wikialueen B home-sivuksi: Browse > Space Admin > Edit Space Details > Home Page (Documentation Theme) tai Space tools > Overview > Home Page (Global Look and Feel).
  3. Mene homeB-sivulle ja siirrä se (Tools > Move) wikialueen A home-sivun alle.
  4. Mene wikialueen A sivurakenteeseen (Browse > Pages Documentation Theme tai Space tools > Reorder pages Global Look and Feel) ja valitse puunäkymä (Tree).
  5. Rahaa homeB-sivu haluamaasi kohtaan wikialueen A sivurakennetta. Kaikki homeB-sivun alasivut siirtyvät samalla kertaa.
  6. Poista turhat sivut wikialueesta A pois.
  7. Poista turha wikialue B (Browse > Space Administration > Remove Space  Documentation Theme tai Space tools > Overview > Delete Space -välilehti – Global Look and Feel)

Huom. Mikäli wikialue tuodaan osina, kannattaa ensin luoda siirrettävään wikialueeseen (B) uusi sivu ja siirtää sen alle kaikki wikialueen sivut. Tämän jälkeen määritellään ko. sivu alueen home-sivuksi (vrt. kohta 2) ja jatketaan siitä eteenpäin.

Lisätietoja

Brendan Patterson: Video on How to combine two spaces? http://www.screencast.com/users/BrendanPatterson/folders/Jing/media/f6f47332-ee0b-4876-aded-a47433581896