Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voit lisätä sivulle paneelin, jonka avulla voit rajata sivun osan. 

Lisää makro sivun editointitilassa Insert > Others Macros > Panel.  

Kun olet määritellyt asetukset haluamaksesi, lisää makro sivullesi Insert-painikkeella.

Panel Macron asetusten määrittäminen

Panel Title - Paneelin otsikko

Border Style - Paneelin rajaviivan tyyli: solid - viiva, dashed - katkoviiva

Border Colour - Paneelin reunaviivan väri joko muodossa #FF0000 tai englanninkielisenä sanana red. Tämä toimii vain pääväreissä. Tarkemman määrittelyn voit tehdä alla olevasta linkistä.

Border PIxel Width (Value Ondly) - Paneelin reunaviivan paksuus

Background Colour - paneelin taustavärin määrittäminen

Title Background Colour - Otsikkopalkin taustavärin määrittäminen

Title Text Colour - Otsikkopalkin otsikon värin määrittäminen

>> HTML Color PIcker - Värikartta värien määrittelemiseen

Esimerkki makrosta

Paneelin otsikko tarvittaessa

Tähän kirjoitetaan paneelin sisältö

Vinkkejä:

Paneelin ulkoasusta: 

  • voi määrittää vain paneelin värin, reunaviivan ja otsikon värin.
  • paneelin sisällä oleva teksti voi määritellä fonttivärillä
  • Jos laitat paneelin taustavärin tummaksi ja tekstin valkoiseksi, huomoi että editorissa teksti on valkoisella pohjalla.
  • Paneelia voi käyttää myös taulukon solussa.

Listätietoa

>> Panel Macro