Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä toiminnolla voit luoda alueellesi erillisen Meeting Notes -linkin, jonka alle tallentuvat kaikki muistiot.

Toiminnon käyttökohteita

Icon
  • Kokouksen esityslistat ja pöytäkirjat
  • Palaverimuistiot
  • Omat muistiinpanot

 

Luo muistio yläpalkista Create > Meeting Notes    ja jatka Create-painikkeella. Saat pienen esittelyn ja jatka Create-painikkeella.

Saat valmiin sivun, johon voit tarkentaa sisältöä:

Sivun nimi on automaattisesti muotoa vvvv-kk-pp Meeting Notes, mutta voit muokata nimen haluamaksesi.

  • Date - päivämäärä, joka oletuksena on sivun luontipäivämäärä. Klikkaa päivämääräkenttää, niin voit muokata päivämäärän haluamaksesi.
  • Attendees - osallistujat. Sivun luojana, sinä olet jo lisättynä. Muita ihmisiä ja varsinkin wiki-käyttäjiä voit lisätä at-merkillä.
  • Goals - tapahtuman tavoitteet
  • Discussion items - keskusteluaiheet
  • Action items - sovittavat/sovitus toimenpiteet. Nämä muodostuvat tehtäviksi ja ovat seurattavissa esim. jokaisen henkilön profiilin kautta vrt. Omat tehtävät (Tasks) KESKEN tai tältä sivulta.

Otsikot muutettavissa

Icon

Voit muokata otsikot haluamaksesi.

Voit myös poistaa edellä mainittuja kohtia, jos näet tarpeelliseksi. Wikisivun muutkin muokkaustoiminnot ovat käytettävissäsi.

Tallenna muutokset Save-painikkeella

 

Meeting-notes sivu

Icon

Kun luo ensimmäisen Meeting Notes-sivun, alueen päätason alle tulee Meeting notes -sivu, jolle ko. sivut listautuvat. Muutoin muistio-sivu luodaan sen sivun alle, jolla luonti- toiminto aloitettiin.

Voit päivittää Meeting Notes-sivun otsikon haluamaksesi.

Voit ko. sivullakin luoda uuden muistion (Create meeting note).

Esimerkki toiminnosta

>> Esimerkki dokumentoinnista

Lisätietoa

>> Meeting Notes Blueprint