Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä toiminnolla voit luoda sivun, johon aktivoidaan näkymään aiheeseen/projektiin liittyvät päätökset. 

Sivun lisääminen tapahtuu yläpalkista Create > Decision   ja jatka klikkaamalla Next.

Jo heti luontivaiheessa, määritellään päätökseen liittyvät tiedot

Status: Päätöksen tilanne, Not started - ei ole aloitettu, In progress - teon alla, Decided -päätetty

Decision: Päätös

Owner: Omistaja

Stakeholders: Taustavaikuttajat

Due date: Valmistumispäivä

Background: Päätökseen vaikuttaneet tekijät, taustatiedot.

 

Create-komennolla päätös listautuu alueen ylätasolle.

Luotu sivu näyttää tältä (kts. kuva vieressä)

 

Alla on myös Action items- johon listataan vaadittavat tehtävät.

 

 

 

Sivun muokkaustilassa voit määrittää edellä mainittujen lisäksi tilaan (Status) sen muutoksen ja värikoodin.

Action items-listaan voi listata tehtäviä aloittamalla et-merkillä joka määrittää tehtävän jollekin henkilölle. tämän jälkeen voi kirjata tehtävään kuvausta.

Nämä tehtävät näkyvät Omat tehtävät (Tasks) KESKEN -näkymässä.

 

 

Esimerkki käytännössä

Katso vasemmasta sivun navigointipalkista sivun alasivulta tai Decision register

>> Lisätietoa Decisions Blueprint