Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turnitin-tehtävän asetukset

 

Turnitin-tehtävä Moodlessa

 

Turnitin on integroitu toimivaksi Moodlen aktiviteettityökalujen kautta.  

moodle.uef.fi

Turnitin-toiminto otetaan käyttöön Moodlen kurssilla seuraavasti:

 

- Muokkaustila päälle (oikea ylänurkka)

- Valitse ”Lisää aktiviteetti ja aineisto”-kohdasta Turnitin Tehtävä 2 (kts. kuva oikealla)


 

 

 

Turnitin-aktiviteetin lisääminen Moodleen

 

 

Yleiset asetukset (kts. kuva oikealla)

 

- Kirjoita Turnitin -tehtävälle nimi ja yhteenvetokuvaus

- Valitse palautustyyppi. (Oletuksena on, että kaikki palautustyypit ovat sallittuja. Muina vaihtoehtoina: tiedoston siirto palvelimelle tai tekstipalautus)

- Osien (palautusten 1-5) lukumäärä yhteen Turnitin-tehtävänpalautuslaatikkoon

- Tiedoston enimmäiskoko kannattaa pitää Sivusto-tasoisena tiedostokoon ylärajana

- Opiskelijoiden alkuperäisraportit Kyllä/Ei. Saako opiskelija nähdä alkuperäisraporttia vai ei.

- Arvosanat voidaan näyttää opiskelijalle joko murtolukuina tai prosentteina

 

Turnitinin yleiset asetukset

Turnitin-tehtävän Osien asetukset (kts. kuva oikealla)

Merkitse Osien asetuksissa päivämäärät. Aloituspäivämäärä ja Julkaisupäivämäärä kannattaa laittaa samaksi, jolloin oopiskelija pääsee katsomaan raportin heti kun on palauttanut työnsä. Palautuspäivällä tarkoitetaan tässä sitä päivää, mihin saakka töitä voi palauttaa Turnitin Tehtävään.


Alkuperäisraportti-vaihtoehdot (kts. kuva oikealla)

 • Sallitaanko myöhäiset palautukset: Kyllä / Ei
 • Raportin kehittämisnopeus

1. Luo raportit heti (opiskelijat voivat palauttaa uudelleen palautuspäivään saakka) 3 uudelleenpalautuksen jälkeen, raportit luodaan 24 tunnin jälkeen.

2. Luo raportit heti (opiskelijat eivät voi palauttaa uudelleen).

3. Luo raportit palautuspäivänä (uudet palautukset sallittaan palautuspäivään saakka).

 

 • Arkistoi opiskelijatyöt: Ei arkistoa tai Vakioarkisto.
 • HUOM! VAKIOARKISTOINTI, työ jää vertailuaineistoksi Turnitin-arkistoon. 
 • EI ARKISTOA -vaihtoehdolla, työ vain tarkistetaan mutta sitä ei tallenneta arkistoon.

 • Opiskelijatöitä ei pidä tallentaa arkistoon keskeneräisissä oppimistehtävissä (”ei arkistoa”-vaihtoehto).

 • Opiskelijalle tulee aina tarjota vaihtoehtona tallentaa työnsä sellaiseen laatikkoon, jossa ei ole arkistointia.
 • Opiskelijan palauttaman työn vertailukohteet:

1. Vertaa arkistoituihin opiskelijatöihin

2. Vertaa internet-aineistoihin

3. Vertaa sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja julkaisuihin

 • Valitse mitä asioita ei sisällytetä raporttiin.

1. kirjallisuusluettelo 

2. lainaukset

3. Sulje pienet vastineet pois.

Turnitin -tehtävän kaikkia lisäasetuksia ei voida muokata, jos tehtävästä löytyy palautuksia!

Päivämäärien asettaminen

 

 

Alkuperäisyysraportti-vaihtoehdot

Turnitin-tehtävän arviointi (kts. kuva oikealta)

 • Arvioinnin valinta


Muista tallentaa Turnitin -tehtävä painamalla ”Tallenna ja palaa kurssille” -painiketta.

Turnitin-tehtävän arviointi

 • No labels