Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä kentistä ja niiden käytöstä.

Tekstikenttä

 Yhden rivin lisätietokenttä.

Pudotusvalikko

Pudotusvalikko-kentällä tehdään nimensä mukaan alaspudotusvalikko, joista vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon. Tällaista käytetään yleensä tilanteissa, joissa on monta vaihtoehtoa tai tilaa halutaanmuutoin säästää. 

Kentän määrittelyvaiheessa ensin määritellään sen nimi ja montako valintaa  siihen tulisi. Tieto tallennetaan ja seuraavassa vaiheessa määritellään vaihtoehdot ja niiden tallentuva arvo. Valintojen järjestystä voi vaihtaa, niitä voi poistaa tai lisätä. Jos laitetaan raksi asetuksista "oletusarvo" jo arvo tallentuu, mikäli sitä ei vastaaja muuta. 


Valintaruuturyhmä

Valintaruutyryhmällä vastaaja voi valita useampia vaihtoehtoja. Valinnat voi määritellä näkyviin sarakkeisiin (alla oikealla).

  


Tekstikenttätaulu

Kentässä luodaan tekstikenttiä vastaajan täytettäväksi riveittäin.Tekstialue

Tekstialue on kenttä, johon vastaajalla on mahdollisuus vastata omin sanoin pidemmän vastauksen. Kentän määrittelyssä voi määritellä vastausruudun koon ja paljonko kirjoitusmerkkejä siihen voi tallentaa. Oletusarvoisesti tekstialueelle mahtuu 32 000 merkkiä.Valintaruutu

Tällä kentällä vastaaja vastaa yhteen vaihtoehtoon. Valinta voi olla oletuksena, jolloin se tallentuu jos vastaaja ei ole arvoa muuttanut.


 
 

Radionapit

Radionappi-kentässä vastaaja voi valita vain yhden vaihtoehdon/kysymys. Kysymyksiä voi olla yksi kuten viereisessä esimerkissä tai useita kysymyksiä, joihin on samat vastausvaihtoehdot kuten alla olevassa esimerkissä. Kysymykseen voi aktivoida Tarkennsukentän (alla Minkälaisia ongelmia?).


  


 

Seliteteksti

Seliteteksti tulee sellaisenaan näkyviin haluamaasi kohtaan lomaketta. Voit lisätä tekstiin fonttimuotoiluja, hyperlinkkiä ja kuvaa (on oltava julkaistu verkossa, ei siis tallenna eLomake-palvelimelle).