Child pages
  • Hyvä, paha arviointi - Atjosen kirja nyt netissä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

*

Yleisön pyynnöstä teos "Hyvä, paha arviointi" (2007) on nyt skannattu ja saatavilla sähköisesti.

Teosta ei voi enää ostaa eikä lisäpainoksia tehdä, koska kustantaja päätti makuloida (silputa) 

jäljellä olleen varaston, koska teos katsottiin ikääntyneeksi.

     Teos on kuitenkin sisällöllisesti edelleen aivan relevantti ja palvelee mainiosti yliopistojen

kurssikirjana ja arviointia tekevien ammattilaisten lukemistona. 

     Skannauksen vuoksi alla olevat pääluvuittaiset tiedostot ovat melko suuria, joten niiden

latautuminen saattaa kestää jonkin aikaa.

     Muita arviointia koskevia tieteellisiä tekstejä, videon ja äänitteitä löydät kotisivuiltani (klikkaa

Child pages -kohtaa koko valikon avaamiseksi): https://wiki.uef.fi/x/pAvE

 

Ystävällisin lukuterveisin Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto/Professori (kasvatustiede)

 

SISÄLLYS

 

1 Arvioinnin etiikka - käsitteitä ja käytäntöjä:  Luku 1.pdf (koko 9MB)

2 Eettisesti kestävän arvioinnin ominaispiirteitä ja periaatteita: Luku 2.pdf (koko 10MB)

3 Oppimisen ja sen ohjaamisen arviointieettisiä kysymyksiä: Luku 3.pdf (koko 13MB)

4 Osallistavan arvioinnin eettinen perusta: Luku 4.pdf (koko 14MB)

5 Ulkoisen arvioinnin oikeutus: Luku 5.pdf (koko 12MB)

6 Vallankäytöstä huolenpitoon: Arvioinnin kahdet eettiset kasvot: Luku 6.pdf (koko 10MB)

7 Arvioijan keskeisiä hyveitä: Luku 7.pdf (koko 10MB)

8 Kohti eettisesti kestävää arviointia: Luku 8.pdf (koko 9MB)

 

 

 

  • No labels