Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »


Mikä on digitaalinen kuva?

Digitaalinen kuva on digitaalisessa muodossa säilytettävä ja muokattava kuva. Kuva voi olla alun perin digitaalinen (esim. kuvattu digikameralla), tai analoginen kuva voidaan muuttaa digitaaliseksi (esim. skannaamalla).

Digitaalinen bittikarttakuva muodostuu pienistä samankokoisista ja -muotoisista neliöistä, joita sanotaan pikseleiksi. Väri on ainoa ominaisuus, joka erottaa pikselit toisistaan. Eriväristen pikseleiden sijainnilla bittikartassa ilmaistaan kuvan sisältö. Pikseleiden määrä yhtä senttimetriä tai tuumaa kohti määrittelee kuvan tarkkuuden (resoluutio) ja värisävyjen määrän.

Bittikarttakuva koostuu ruudukkorakenteesta. Siinä voidaan ilmaista erittäin tarkasti pysty- ja vaakasuoria viivoja vaikkapa vain muutaman pikselin avulla. Ohuita vinoja viivoja on sen sijaan vaikeaa kuvata neliömäisten pikseleiden avulla, mistä johtuen vinossa kulkevat selkeät linjat näyttävät helposti sahalaitaisilta.


 


Sisältö

(HUOM! Toinen digitaalisen kuvan päätyyppi on vektorikuva. Tässä materiaalissa keskitytään bittikarttakuvaan.)


 

  • No labels