Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Ennen tallennusta

Valitse ihanteellinen väriavaruus nettikuvia varten

  • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Limited color management - optimized for Web graphics.

Valitse ihanteellinen väriavaruus painokuvia varten

  • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Full color management - optimized for Print.

Tallennus

  1. Kun tallennat kuvia nettiä varten, valitse File > Save for Web (GIF, JPEG, PNG). 
    1. Avautuvassa ikkunassa voit vertailla kuvien laatua ja kokoa eri tallennusmuodoissa. Näet kuvan koon ja latautumisajan kuvan alapuolella. Kokeile eri tallennusmuotoja sekä niille eri arvoja ja huomioi, miten erilaiset arvot vaikuttavat kuvan kokoon ja latautumisaikoihin. Kirjaa havaintosi muistiin.
  2. Kun tallennat kuvia muuta tarkoitusta kuin nettiä varten, valitse File > Save As (TIFF).
  • No labels