Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Tällä sivustolla olevat sivut:

Space Index

0-9 ... 19 A ... 9 B ... 3 C ... 2 D ... 1 E ... 26
F ... 1 G ... 2 H ... 8 I ... 1 J ... 1 K ... 16
L ... 6 M ... 24 N ... 1 O ... 19 P ... 49 Q ... 0
R ... 2 S ... 5 T ... 4 U ... 0 V ... 14 W ... 86
X ... 0 Y ... 4 Z ... 1 !@#$ ... 0    

0-9

Page: 01 Flash MX - Piirros- ja valintatyökalut
Piirtäminen Flashissa Flashilla piirtämiseen sisältyy omat niksinsä, jotka kannattaa opetella ennen oikeisiin töihin ryhtymistä. Flashin tapa käsitellä piirrosgrafiikkaa on omintakeinen, ja poikkeaa ainakin joiltain osin useista vektoripiirtotyökaluista t
Page: 01 Johdanto videoneuvotteluun
Videoneuvottelu voi olla joko kahden osapuolen välinen kaksipisteneuvottelu tai useamman osapuolen välinen monipisteneuvottelu. Kaksipisteneuvottelu Kaksipisteneuvottelu muistuttaa normaalia neuvottelua, jossa kahdessa eri pisteessä olevat osapuolet näkev
Page: 02 Flash MX - Tekstin käsittely
Tekstin käsittely ja muokkaaminen Flashissa Flashissa on kohtuullisen monipuoliset välineet esitysten tekstien lisäämiseen ja muokkailuun. Perustoimenpiteinä voit lisätä tekstiä dokumenttiisi ja säätää sen kokoa, fonttia, tyyliä, välistystä, väriä ja asem
Page: 02 Videoneuvottelulaitteiden käyttö
Videoneuvottelu voidaan toteuttaa joko ryhmäneuvotteluna tai henkilökohtaisesta työpisteestä (desktop). Ryhmäneuvottelulaitteisto Ryhmäneuvottelulaitteisto on tarkoitettu suuremmalle ryhmälle ja se on sijoitettu erilliseen videoneuvotteluluokkaan. Videone
Page: 03 Flash MX - Symbolit, Flashin perustekijä
Mitä ovat symbolit? Flash MX -ohjelmassa on kolme erilaista symbolia: Graphic-, Button ja Movie Clip -symbolit. Symbolit ovat yksi Flash-esitysten perusaineksista. Symbolien käytön yksi etu on siinä, että symbolit vievät esitykestä ainoastaan kerran kilot
Page: 03 Käytännön järjestelyt videoneuvotteluun
Valmistaudu videoneuvotteluun huolellisesti etukäteen. Tilat ja tekniikka Selvitä neuvottelussa käytettävät puhelinnumerot ja ilmoita ne etäopetuspisteiden yhteyshenkilöille. Varaa videoneuvottelutila ja laitteisto. Muista varata videoneuvottelusilta, jos
Page: 04 Flash Mf - Tasot (Layers)
Tasot - Layers Layereita voi ajatella ominaisuuksiltaan piirtoheitinkalvojen kaltaisina. Kun kalvoja on nippu, näkyy tyhjistä kohdista alapuolella olevien kalvojen sisällöt. Tasot ovat kätevä tapa hallinnoida ja asetella aineistoa. Esim. piirroksen elemen
Page: 04 Opetuksen suunnittelu ja valmistelu videoneuvottelua varten
Videoneuvotteluopetuksessa tekniikka asettaa tiettyjä vaatimuksia ja rajoituksia, jotka on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ongelmia videoneuvottelutilanteessa voivat aiheuttaa: ajankäyttö oppimateriaalin valmistaminen kameroiden ja oheislaitt
Page: 05 Flash Mx - Toiminnallisia tekstikenttiä
Tekstikenttiä Tämä tehtävä valottaa Input- ja Dynamic-tekstikenttien käyttöä käytännössä. 1. Luodaan uusi tiedosto, File/New 2. Luo uusi Layer (esim. Insert/Layer) 3. Nimeä ylempi taso nimellä Tekstit ja alempi nimellä Grafiikka 4. Lukitse Tekstit-taso ja
Page: 05 Viestintä videoneuvottelussa
Valmistautuessasi pitämään videoneuvotteluopetusta... Tunnista kohderyhmäsi ennalta. Kenelle luennoit? Mitä opiskelijat tietävät/eivät tiedä asiastasi? Miten opiskelijat asennoituvat asiaa kohtaan? Kuinka perustelet sanottavasi? Valikoi sanottavasi. Mikä
Page: 06 Flash MX - Button-symboli
Button-symboli Buttoneita käytetään esityksissä käynnistämään monia ActionScript-toiminteita (esim. paikasta toiseen Timelinellä siirtyminen tai selainikkunan avaaminen). Button-symbolin aikajana koostuu neljästä ruudusta: UP: Framen sisältö määrittää sen
Page: 06 Palaute videoneuvottelusta ja kehittäminen
Palaute ja kehittäminen Neuvottelun analysointi jälkikäteen on tehokas tapa oppia ja kehittää omaa videoneuvotteluopetusta. Pyydä palautetta opiskelijoilta ja tee itsearviointi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla. Mikä oli hyvää ja miksi? Mikä oli hu
Page: 07 Flash MX - Tween-animaatiot
Tween-animaatio Motion Tween Vaikka animaation kesto aikajanalla olisi 100 framea, Motion Tween animaatiossa ei välttämättä tarvita kuin kaksi avainkehystä. Motion Tween koostuu kahdesta pääkuvasta, jotka sijoitetaan animaation ensimmäiseen ja viimeiseen
Page: 08 Flash MX - Videoleikkeen käyttö
Video Videoleikkeen käyttö Mikäli koneessa on flashplayeri, voidaan koneessa esittää videoita sen välityksellä. Flash-video on siis varsin näppärä tapa laittaa videoklippejä verkkoon. Flashiin voi tuoda videoleikkeitä seuraavissa formaateissa: Quicktime W
Page: 09 Flash MX - Kehitysanimaatio
Kehysanimaatio Kehysanimaatiossa jokainen ruutu on erilainen, siis avainkehys. Luo uusi Flash-tiedosto valitsemalla File/New Piirrä yksinkertaistettu ihmishahmo ensimmäiseen ruutuun Valitse aikajanalta seuraava paikanmerkkikehys, ja luo siihen Keyframe. P
Page: 10 Flash MX - Bittikarttaa ja videota
Bittikarttaa ja videota Trace Bitmap - grafiikan vektorointi: Trace Bitmap-toiminto muuntaa bittikarttakuvan vektorigrafiikkamuotoon. Flash analysoi bittikarttakuvan ja pyrkii parhaansa mukaan muuntamaan pikselit kaariksi ja pinnoiksi, eli vektorigrafiika
Page: 11 Flash MX - Ääni ja äänenkäsittely
Ääni ja äänenkäsittely Äänten lisääminen painikkeisiin Avaa viime kerran lopuksi laadittu kolmisivuinen esitys, jossa ohjattiin painikkeilla esityksen kulkua. Jos esityksesi ei ole tallessa, olen tehnyt c:\flashkurssi kansioon mallin nimellä kontrollit_ke
Page: 12 Flash MX - Flash-sivusto ja julkaiseminen
Flash-sivusto ja julkaiseminen "Web-sivusto" Flashilla Tehtävänä on luoda Flash-muotoinen web-sivuston malli navigaatioineen, jossa on selattavana kuvia (+ 1 video), kuunneltavana ääniä sekä klikkailtavana muutama linkki. Valmiiksi tehty esimerkkiesitys l
Page: 13 Flash MX - Harjoitustiedostot
Ohjeissa käytetyt harjoitustiedostot on ladattavissa opk3:zip-pakettina (7,4 Mt).

A

Page: Adobe Acrobat
Ohjeita (Adobe Acrobat X Pro -ohjelmalle) Linkkien teko Nettilinkit Klikkaa Add link -ikonista ja rajaa hiiren osoittimella se teksti (piirrä kehys), johon haluat linkin (KUVA 1). Kun olet piirtänyt kehyksen, avautuu Create Link -ikkuna automaattisesti (K
Page: Adobe Connect
Yleistä  Adobe Connect on selaimella käytettävä viestintäjärjestelmä kokouksiin ja luentoihin. UEFin AC-sopimus sisältää 50 yhtäaikaista käyttäjää. Voit itse luoda itsellesi tarvitsemasi määrän huoneita. Lisäksi UEFin sopimukseen sisältyy neljä isoa semin
Page: Aktivointi ja vuorovaikutus massa- ja verkkoluennoilla
(Kirjaa kokemuksiasi aktivoinnista ja vuorovaikutuksesta massa- ja etäluennoilla: https://padlet.com/trytkone/yopeda_paja01) Miten opiskelijat valmistautuvat luennolle, jotta opettaja ja opiskelijat voivat luennon aikana keskittyä olennaiseen? Miten opisk
Page: Aktivoivat kyselyt opetuksessa
Kysely- ja äänestyssovellusten avulla voit luoda vuorovaikutusta luennon aikana. Opiskelijoilla on yhä enemmän mobiililaitteita mukanaan, joka mahdollistaa sovellusten käytön.    Muista nämäkin Tekstichat mahdollistaa vuovovaikutuksen osallistujien kanssa
Page: Arkikäsityksiä oppimisesta
Arkikäsityksiä oppimisesta Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen käsitys siitä, että mitä oppiminen on. Ns. arkikäsityksiin oppimisesta voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten aikaisemmat oppimiskokemukset, ennakko-oletukset ja -odotukset, motivaatio jne. My
Page: Arkkikoot
Posteri tehdään yleensä kokoon A1-A0, mutta jos se koostetaan osista yleisimmin käytetään A4-A3. Painatuksen kanssa kannattaa keskustella etukäteen, mihin kokoon posteri kyseessä olevassa paikassa voidaan edes tehdä. Jos aprikoit kahden vaihtoehdon kesken
Page: Arvioinnin haasteet
Arvioinnin haasteet Järjestelmällinen oppimisen arviointitiedon keruu auttaa kehittämään kursseja, koulutusohjelmia ja opetussuunnitelmia (McKellar 2002). Opetuksen ja koulutuksen kehittämisen arvioinnilla pyritään selvittämään uuden opetusmuodon tai kehi
Page: Arviointi opetuksen kehittämisen välineenä
Arviointi opetuksen kehittämisen välineenä Arviointituloksen pitää olla myös käyttökelpoinen. Arviointi ei ole itsetarkoitus, vaan saatua tietoa tulee käyttää kehittämisen välineenä. Arviointi on yksi tarpeellinen osa opetuksen ja oppimisen kehittämisen v
Page: Arviointia tukevia työkaluja UEFissa ja sosiaalisessa mediassa
Yleistä Tälle sivulle on koottu näkökulmia ja vinkkejä arvioinnin työkaluista UEFissa ja sosiaalisessa mediassa. UEF-järjestelmien ja sosiaalisen median palvelujen vertailua arvioinnin näkökulmasta UEF-järjestelmät SOME-palvelut Tiedetään, kuka tuottaa, j

B

Page: Behavioristinen oppimiskäsitys
Behavioristinen oppimiskäsitys Behaviorismin taustaa Behavioristinen oppimiskäsitys pohjautuu pitkälti objektivistiseen ja empiristiseen ajatteluun. Ihmisen psyyken ja ulkopuolisen maailman suhde käsitetään olevan dualistinen eli ihmismieli ja maailma ova
Page: Bittikarttakuva
Mikä on digitaalinen kuva? Digitaalinen kuva on digitaalisessa muodossa säilytettävä ja muokattava kuva. Kuva voi olla alun perin digitaalinen (esim. kuvattu digikameralla), tai analoginen kuva voidaan muuttaa digitaaliseksi (esim. skannaamalla). Digitaal
Page: Bittisyys
Miten bittien määrä vaikuttaa kuvan tarkkuuteen? Kun kuvan resoluutiota lisätään, kuva on tarkempi. Tämä ei kuitenkaan auta, kun kuvaan halutaan paljon värisävyjä, eikä niitä alunperin ehkä kuvassa ole. Mahdollisten värien määrästä kuvassa käytetään nimit

C

Page: CamStudio
CamStudio 2.0 on ohjelma, jolla voi nauhoittaa tietokoneen kuvaruudun tapahtumat. Ohjelma tallentaa videon AVI-muodossa, mutta sen (tai jonkun muun AVI-tiedoston) voi koodata myös SWF Flash-muotoon. Ohjelmalla voi myös nauhoittaa suoraan Flash-muotoon.  O
Page: Confluence Wiki
Confluence Wikin käyttöohjeet ovat erillisessä osiossa.

D

Page: Dialogitentti
Dialogitentti Dialogilla tarkoitetaan vuoropuhelua, kaksinpuhelua tai keskustelua (Kielitoimiston sanakirja 2004). Tutustu myös Diana-toimintamallin sivuilla olevaan dialogin määritelmään: http://openetti.aokk.hamk.fi/diana/DiaJohd.htm Keskustelumenetelmä

E

Page: Elomake kyselylomakkeiden tekemiseen
Elomake on selaimella käytettävä lomakeohjelmisto nettilomakkeiden tekemiseen. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä voi luoda erilaisia lomakkeita ja määrittää toisia käyttäjiä, joilla on tunnus palveluun, lomakkeen muokkaajiksi ja/tai vastauksien katsojiksi. V
Page: eLomakkeen kenttävaihtoehdot
Tälle sivulle on koottu esimerkkejä kentistä ja niiden käytöstä. Tekstikenttä  Yhden rivin lisätietokenttä. Pudotusvalikko Pudotusvalikko-kentällä tehdään nimensä mukaan alaspudotusvalikko, joista vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon. Tällaista käytetään y
Page: Essee
Mikä on essee? Essee on opiskelukirjoittamisen yleisin muoto, jolla opiskelija osoittaa hallitsevansa sisällöllisesti esseen käsittelemän aihekokonaisuuden. Esseessä pohditaan jotain tiettyä aihetta teoria- ja tutkimustietoon nojautuen. Opiskelija käyttää
Page: Etsi kursseja -haku (3.1)
Moodlen etusivulta, keskeltä sivua löytyy Etsi kursseja -hakuruutu. Kirjoita hakuruutuun kurssin nimi (tai kurssin nimen alku), jolle haluat liittyä, esim Moodle FAQ ja paina Hae-painiketta. Saat näkyviin listan kursseista, jotka vastaavat hakuasi.     Kl
Home page: Etusivu
Tervetuloa tieto- ja viestintätekniikan käytön oppaisiin ja oppimateriaaleihin! Tälle sivulle on koottu Itä-Suomen yliopiston opintopalveluissa tehtyjä erilaisia ohjeita tietotekniikan opetuskäyttöön ja yleensä opetukseen liittyen. Opintopalvelujen www-si
Page: Excel 2013 Alueiden valinta ja käyttö
Aktiivinen solu voi olla myös osa taulukosta valittua aluetta, jolloin vihreä reunus ympäröi koko solualuetta. Valintaa tarvitaan haluttaessa kohdistaa joku toimenpide laajemmalle alueelle, esimerkiksi haluttaessa siirtää tai kopioida sisältöjä tai muotoi
Page: Excel 2013 Funktiot
Funktio (engl. function; lat. functio = toimitus, tehtävä) on "valmiiksi kirjoitettu kaava, joka ottaa käsittelyyn yhden tai useita arvoja, suorittaa laskutoimituksen ja palauttaa yhden tai useita arvoja.       Funktioita käytetään laskentataulukon yksink
Page: Excel 2013 Funktiot englanniksi ja suomeksi
Englanniksi Suomeksi ABS ITSEISARVO ACCRINT KERTYNYT.KORKO ACCRINTM KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA ACOS ACOS ACOSH ACOSH ADDRESS OSOITE AMORDEGRC AMORDEGRC AMORLINC AMORLINC AND JA AREAS ALUEET ASIN ASIN ASINH ASINH ATAN ATAN ATAN2 ATAN2 ATANH ATANH AVEDEV KESKIP
Page: Excel 2013 Funktiot suomeksi ja englanniksi
Suomeksi Englanniksi ACOS ACOS ACOSH ACOSH AIKA TIME AIKA_ARVO TIMEVALUE ALUEET AREAS AMORDEGRC AMORDEGRC AMORLINC AMORLINC ARVO VALUE ARVON.MUKAAN RANK ASIN ASIN ASINH ASINH ASTEET DEGREES ATAN ATAN ATAN2 ATAN2 ATANH ATANH BEETAJAKAUMA BETADIST BEETAJAKA
Page: Excel 2013 Kaavat
Solussa C1 on kaava, joka laskee yhteen solujen A1 ja B1 luvut käyttäen soluviittauksia. Itse kaava näkyy kaavarivillä, solussa C1 näkyy vain kaavan lopputulos. Kaavan kirjoittaminen aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä, joka voidaan joko kirjoittaa tai napsaut
Page: Excel 2013 Kaavat ja funktiot
Page: Excel 2013 Kaaviot
Paraskaan muotoilu ei aina tee taulukon keskeisistä tiedoista tarpeeksi havainnollisia ja nopeasti ymmärrettäviä. Tällöin tarvitaan järeämpää grafiikkaa: kuvallista esitystapaa eli kaaviota (chart). Vaikka kaavio ei annakaan yhtä perusteellista kuvaa käsi
Page: Excel 2013 Kaavojen kopiointi ja viittaukset
Automaattinen tietojenkäsittely tarkoittaa, että samaa rutiinitoimenpidettä ei tehdä toistuvasti, vaan se automatisoidaan. Mikäli useassa taulukon solussa toistuu rakenteeltaan samanlainen kaava, se kirjoitetaan vain ensimmäiseen soluun ja kopioidaan sitt
Page: Excel 2013 Ohjelmaikkuna
Toimisto-ohjelmat ovat sikäli helppokäyttöisiä, että niiden ohjelmaikkunat ovat mahdollisimman pitkälle samanlaisia eri ohjelmissa, mikä näkyy erityisesti valikoiden ja työkalurivien vastaavuuksissa. Kuvassa alla on Microsoft Excelin ohjelmaikkuna. Kysees
Page: Excel 2013 Ohjelman käynnistäminen
Taulukkolaskentaohjelma käynnistetään kuten muutkin toimisto-ohjelmat joko a) valitsemalla käyttöjärjestelmän Käynnistä (Start) -valikon Kaikki ohjelmat (All Programs) -jatkovalikosta ao. ohjelma (esimerkiksi Microsoft Excel) tai b) kaksoisnapsauttamalla
Page: Excel 2013 Ohjelman käyttäminen
MS Excel 2013
Page: Excel 2013 Sivun asetukset
Sivun asetukset (Page setup) määräävät taulukkolaskennassakin tulostusasun varsin pitkälle. Ne löytyvät tavanomaisesti Sivun asettelu (Page lauout)-valikosta, mutta myös esikatselu-ikkunasta (Tiedosto > Tulosta (File > Print)) .   Sivun asetukset määritel
Page: Excel 2013 Tallentaminen
Uuden työkirjan tallentaminen tapahtuu samoin kuin muidenkin tiedostojen, erona on vain tiedostotunniste, joka Excel-työkirjoilla on .xlsx.  Tiedoston ensimmäisessä tallennuksessa, sille annetaan tiedostonimi. Nimi kannattaa olla informatiivinen, jotta se
Page: Excel 2013 Taulukkoon kirjoittaminen
Sivun sisältö Soluun kirjoiottaminen ja siirtyminen solusta toiseen Taulukon soluun voidaan kirjoittaa vaihtoehtoisesti joko tekstiä, luku tai kaava klikkaamalla solua ja aloittaen kirjoittaminen. Kirjoittamisen lopuksi tieto on hyväksyttävä. Tavallisesti
Page: Excel 2013 Taulukon ja kaavion kopiominen Word ja PowerPoint
Maalaa liitettävä taulukko tai valitse haluamasi kaavio Valitse Aloita  > Kopioi (Start > Copy) tai CTR+C Mene Word- tai PowerPoint-ohjelmaan kohtaan, johon kaavio tulisi liittää. Valitse Aloita > Liitä (Start > Paste) tai CTR+V
Page: Excel 2013 Taulukon lisääminen, poistaminen, siirtäminen ja uudelleen nimeäminen
Kaksoisnapsautus taulukonvalitsimeen valitsee taulukon nimen, oletusniminä Taul1, Taul2, Taul3 (Sheet1, Sheet2, Sheet3) jolloin se voidaan korvata uudella nimellä. Napsauttamalla taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella saadaan pikavalikko (kts. kuva
Page: Excel 2013 Taulukon muotoilu
Sivun sisältö Solujen muotoilulla on taulukkolaskennassa sama käyttötarkoitus kuin tekstin muotoilulla tekstinkäsittelyssä: muotoilemalla esimerkiksi otsikot muuta isommalla fontilla ja lihavoinnilla parannetaan taulukon luettavuutta. Taulukkoa muotoiltae
Page: Excel 2013 Taulukossa ja taulukoissa liikkuminen
Tyhjässä työkirjassa solu A1 on aktiivinen eli siihen voidaan kirjoittaa ja sen sisältöä voidaan muotoilla, vaikka siinä ei mitään tekstikohdistinta näykään. Kun aiemmin luotu työkirja avataan, aktiivisena on se solu tai solualue, joka on ollut valittuna
Page: Excel 2013 Tulostus ja sen esikatselu
  Tulostaminen ja esikatselu Taulukon tulostamisessa on syytä muistaa seuraavat seikat: Mikäli taulukon soluissa oleva tieto ei mahdu kokonaisuudessaan näkyviin sarakkeen kapeuden vuoksi, tieto ei myöskään tulostu kokonaisuudessaan. Varmista siis ennen tu
Page: Excel 2013 Vinkkejä kaavioiden muokkaamiseen
  Sivun sisältö Sarakkeiden ja rivien vaihtaminen päinvastaisiksi Valitse Kaaviotyökalut > Rakenne > Vaihda rivi tai sarake (Chart Tools > Design>Switch Row/Column) TAI Kaavion tietolähdeiden muuttaminen valisemalla aktiivisessa kaaviossa hiiren kakkospai
Page: Excel 2013 Virheet viittauksissa
Mikäli viittaus on virheellinen, se yleensä ilmenee kaavan lopputuloksesta. Jos kaavan kopioinnin jälkeen tuloksissa on yllättäviä nollatuloksia tai virheilmoituksia (#ARVO!, #JAKO/0! tms.), on ilmeistä, että kopioitavasta kaavasta on dollarimerkki tai -m

F

Page: Flash MX
Sisältö Miksi Flashia? Tavalliset kuvatiedostot ja HTML-sivunkuvauskieli soveltuvat hyvin staattisiin web-sivustoihin. HTML ei kuitenkaan sinällään sovellu dynaamisiin tai liikettä sisältävien sivujen rakenteluun. Pienet animaatiot on ennen Flash-tekniikk

G

Page: GIF-kuva
GIF-kuvat voidaan tallentaa erilaisilla paleteilla, joista saa tehtyä monenlaisia variaatioita. Värejä voi siis maksimissaan olla 256, mutta usein GIF-kuvien kanssa riittää vähempikin. Valokuvat kannattaa pääsääntöisesti tallentaa JPEG-formaatissa, ja tas
Page: Grafiikkaa hakemuksiin, artikkeleihin ja muihin tarpeisiin
Taustaa Tieteellisessä hakemuksessa tai artikkelissa voit grafiikan avulla tiivistää ja kristallisoida esittämääsi asiaa, mutta grafiikan pitää olla hyvälaatuista, selkeää ja oikeaan suuntaan ohjaavaa. Esimerkiksi värit tuovat grafiikkaan tehoa ja näyttäv

H

Page: Haastattelu arviointimenetelmänä
Haastattelu arviointimenetelmänä Vapaamuotoinen haastattelu lähenee keskustelua ja soveltuu luontevasti opetustilanteeseen. Tällöin saadaan välittömästi tietoa esimerkiksi opiskelijan mahdollisuuksista suorittaa oppimistehtäviään tietyssä aikataulussa. Ka
Page: Harjoitus 1: Kuvan tiedot
Harjoitus 1: Selvitä kuvan tiedot, muuta kuvan kokoa ja resoluutiota 1. Avaa kivet.jpg kuvankäsittelyohjelmassa ja tallenna siitä ensin oma versio omaan kansioosi. 2. Merkitse kuvasta muistiin seuraavat tiedot: Tiedoston koko                              
Page: Harjoitus 2: Kuvan muokkaus
Muokkaa kuva sopivaksi Kuva on harvoin käyttökelpoinen sellaisenaan Internetiin tai tulostukseen. Kuvaa pitää muokata niin, että se on mahdollisimman hyvä käyttötarkoitukseensa. Lisäksi kuvassa saattaa olla naarmuja ja muita roskia, valotusvirhe tai rakei
Page: Harjoitus 3: Kuvan tasot
Mikä on taso (layer)? Taso (Layer) on kerros, jota voidaan muokata erillään muista kerroksista. Kuvan eri tasot ovat kuin kalvoja, joita on pinottu päällekkäin. Kussakin kalvossa (=tasossa) on osa kuvasta ja kokonaisuus muodostuu kaikkien kalvojen (=tasoj
Page: Harjoitus 4: Tallennusmuodot
Ennen tallennusta Valitse ihanteellinen väriavaruus nettikuvia varten Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Limited color management - optimized for Web graphics. Valitse ihanteellinen väriavaruus painokuvia varten Valitse Edit > ColorSettings ja edel
Page: Harjoitus 5: Kuvan koko
Kuvan koko sopivaksi Kuvan kokoa pitää usein säätää uusiksi riippuen käyttötarkoituksesta: verkkoon, painoon vai tulostettavaksi? Kun lataat kuvan kamerasta koneelle, se vaatii usein kokomäärittelyjä ennen käyttöä. Fyysinen koko, tiedostokoko, pikselikoko
Page: Havainnointi oppimisen arviointimenetelmänä
Havainnointi oppimisen arviointimenetelmänä Havainnointi arviointimenetelmänä on havaintojen tekoa opiskelijoista ja heidän edistymisestään. Havainnoinnin avulla opettaja pyrkii ottamaan selvää yksilöittäin vaihtelevista oppimisedellytyksistä ja oppimisen
Page: Humanistinen oppimiskäsitys
Humanistinen oppimiskäsitys Humanistisen oppimiskäsityksen taustalla on humanistisena psykologiana tunnettu suuntaus, jonka tunnetuimpia teoreetikoita ovat mm. Abraham Maslow ja Carl Rogers. Maslowin motivaatioteorian mukaan ihmisen motiivit muodostavat h

I

Page: iSpring nauhoitusohjelman käyttö
HUOM! Tallenna esityksesi uusimmassa PowerPoint tallennusmuodossa (.pptx) Kun avaat PowerPoint esityksen, tarkista ettei se avaudu Yhteensopivuustilassa(compatibility mode). Tämä lukee tiedoston nimen perässä ohjelman nimirivillä: Yhteensopivuustila kerto

J

Page: JPG- tai JPEG-kuva
JPEG on pakkausformaatti, jossa kuva jaetaan 8x8 pikselin ruudukkoon. Näistä ruudukoista tallennetaan vain kaikki eriväriset pikselit ja muiden pikseleiden koordinaatit. JPEG ei ole täysin hävikkeetön pakkausformaatti. Mitä suurpiirteisemmin käsite "saman

K

Page: Kirjautuminen haka-tunnuksilla (3.1)
Itä-Suomen yliopiston Moodle-ympäristöt on liitetty HAKA-luottamusverkostoon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luottamusverkostoon kuuluvien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten käyttäjät voivat kirjautua Itä-Suomen yliopiston
Page: Kirjautuminen Itä-Suomen yliopiston Moodle-ympäristöihin (3.1)
Monia tapoja kirjautumiseen - valitse itsellesi sopivin UEFin henkilökunta ja opiskelijat tunnistautuvat Itä-Suomen yliopiston Moodle-ympäristöissä UEFAD-tunnuksen avulla. > Katso tarkempi ohje. O365-tunnusten käyttöönotto Moodlessa. > Katso tarkempi ohje
Page: Kirjautuminen UEF-tunnuksilla (3.1)
Mikäli sinulla on UEF-tunnus, klikkaa "Itä-suomen yliopiston (UEF) tunnukset / University of Eastern Finland accounts; Login" -painiketta: Seuraavalla sivulla on UEFin tunnistautumispalvelun kirjautumissivu: Kirjaudu UEF-tunnuksillasi. Mikäli tunnistautum
Page: Kognitiivinen oppimiskäsitys
Kognitiivinen oppimiskäsitys Kognitiivisen oppimiskäsityksen syntyä voidaan omalta osaltaan pitää jonkinlaisena muutosehdotuksena behavioristisille näkemyksille oppimisesta. Oppimista pidetään tämän oppimiskäsityksen mukaan yhtenä ihmisen toimintaprosessi
Page: Kokopäivän kalenterimerkinnän näkyminen varattuna kalenterissa
Page: Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Konstruktivistinen oppimiskäsitys Konstruktivismin olemuksesta on esitetty monenlaisia tulkintoja ja joidenkin tulkintojen mukaan konstruktivismia ei voida pitää pelkästään oppimiskäsityksenä, vaan se voidaan ymmärtää laajemmin tiedon olemusta jäsentävänä
Page: Krita
Taustaa Krita on maksuton ohjelma, jonka voi asentaa omalle koneelleen. Se on monipuolinen ohjelma, mutta sopii myös peruskäyttöön. Ohjeita Krita User Manual: https://docs.krita.org/en/user_manual.html Dokumentin luonti: https://www.annukka.info/dokumenti
Page: Kuinka ohjeistaa opiskelijoita käsitekarttatekniikkaan?
Kuinka ohjeistaa opiskelijoita käsitekarttatekniikkaan? 1) Opettajan kannattaa ensin lukea opiskelijoiden kanssa jokin selkeä käsitekartta, jossa on selvät käsitteet ja vaihtelevat linkkisanat käsitteiden välissä. 2) Mieti jostakin aiheesta peruskäsitteet
Page: Kurssiavaimen ja ryhmäavainten asettaminen (2.8)
Kurssiavain asetetaan kohdasta Kurssin ylläpito -> Käyttäjähallinta -> Osallistujien lisäämistavat -> Itserekisteröityminen (Opiskelija) Ryhmäavaimet löytyvät ryhmien asetuksista. Kurssin ylläpito -> Käyttäjähallinta -> Ryhmät    
Page: Kurssille liittyminen (3.1)
Kun olet kirjautunut Moodleen, Löydät navigointilohkon ikkunan vasemmasta reunasta. Omat kurssini- tai katsaus kursseistani -kohdista löydät kurssit, joille olet jo liittynyt tai joihin kurssin opettaja on sinut jo lisännyt. Kun haluat liittyä uudelle kur
Page: Kurssille liittyminen sinulle lähetetyn linkin avulla (3.1)
Kurssin opettaja voi antaa sinulle linkin, jonka avulla pääset suoraan kurssin kirjautumissivulle. Opettaja voi antaa linkin kurssille esim. s-postissa tai vaikkapa Weboodin välityksellä. Klikkaa linkkiä ja siirryt kirjautumaan Moodleen. Kirjauduttasi Moo
Page: Kuulustelu, tentti tai koe
Kuulustelu, tentti tai koe Kuulustelulla tarkoitetaan kuulustelemistoimitusta tai  -tilaisuutta, läksyn kuulustelua, kertaus- tai loppukuulustelua sekä suullista kuulustelua (MOT Kielitoimiston sanakirja 2004). Tentti on 1)  kuulustelu(tilaisuus), tutkint
Page: Kuvan tallennusmuotoja
Tärkeimpiä kuvien tallennusmuotoja Pelkästään bittikarttakuvien tallennukseen tarkoitettuja tiedostomuotoja ja niiden variaatioita on olemassa useita kymmeniä. Käytännön työssä niitä tarvitaan yleensä vain muutamia. Tiedostomuodosta käytetään myös nimityk
Page: Kuvankäsittely
Tässä osiossa esitellään digitaalista kuvaa ja sen ominaisuuksia annetaan ohjeita Adobe PhotoShop Elements 9 -kuvankäsittelyohjelman käyttöön (UEFin koneilla ohjelma on Virtual Applications -kansiossa). Sisältö  Ruudunkaappaus Kuviin ja kuvien tekemiseen
Page: Kuvankäsittelyohjelmia
Page: Käsite- ja miellekartat oppimisen arviointimenetelminä
Mikä on käsitekartta? Käsitekartta on graafinen esitys jossa kuvataan johonkin tiettyyn kokonaisuuteen liittyviä asioita ja niiden välisiä suhteita. Käsitekartassa voidaan käyttää erilaisia kuvioita (laatikot, pallot tms.) ja viivoja. Laatikoissa on yksi

L

Page: Liittyminen kurssikategorioiden kautta (3.1)
Moodlen etusivulta löydät Selaa kaikkia kursseja -painikkeen.     Klikkaamalla painiketta pääset kurssikategorioihin. Näet listan tiedekunnista ja laitoksista. Näytä lisää -painikkeesta saat näkyviin lisää kategorioita.   Etsi tiedekunta/laitos, joka järj
Page: Log in to Moodle (3.1)
Click on the University of Eastern Finland account button. You will be redirected to UEF login page. FIGURE 1 Log in with your UEF account. FIGURE 2 If the login was successful you will be logged in to Moodle. If you’re logging in for the first time you w
Page: Lomakkeen käyttöoikeudet
Voit jakaa muille E-lomakkeen käyttäjille eri tasoisia käyttöoikeuksia lomakkeeseesi. Tämän toiminnon avulla voit antaa muille oikeuden tarkastella lomakkeella kerättyjä tietoja tai vaikka ylläpito-oikeuden. Ohjevideo: http://kokki.uku.fi/opk/video/ohjevi
Page: Luentodiat opiskelijoille näkyviin (2.8)
Voit laittaa luentodiat (PowerPoint) näkyviin opiskelijoille Moodleen joko Powerpoint-tiedostona tai tulostamalla diat joko dianäkymänä tai tiivistelmä tms. näkymänä pdf-tiedostoksi.  Kun sinulla on Moodlessa muokkaustila päällä:   1.       Valitse halutu
Page: Luokittelu ja saman luokan yhteystietojen vienti Wordiin tarroihin
  Luokkittelyn merkitys Luokittelemassa Outlookissa viestit, tehtävät, muistilaput, kalenterimerkinnät ja ihmiset, voit pitää samaan asiaan liittyvät asiat järjestyksessä.   Luokkien määrittäminen Asian määrittäminen luokkaan Valitse asia Valitse Tunniste
Page: Lync 2013 tutuksi
Lync tutuksi Viestintä työyhteisössä pikaviestinnän, videopuheluiden ja verkkokokousten avulla Miksi Lync? Lync on yliopiston henkilökunnan käytettävissä Integroituu osaksi Outlookia ja kalenteria Lync 2013 Office 2013n mukana, ei erillistä asennusta! Lyn

M

Page: Miksi arvioidaan? - Arvioinnin tavoitteet
Miksi arvioidaan? - Arvioinnin tavoitteet Opetuksen ja oppimisen painopiste on siirtynyt yhä enemmän oppijakeskeiseen suuntaan. Tämä on vaikuttanut myös opetuksen ja oppimisen arvioinnin painopisteen muutokseen. Vaikka oppiminen ja oppija ovat tärkein kri
Page: Miksi arviointia?
Arvioinnin käsite oppimisen näkökulmasta Arvioinnille eli evaluaatiolle on oppimisen näkökulmasta katsottuna annettu monia merkityksiä. Reijo Raivola (2000) katsoo, että arvioinnissa on kysymys yksilöllisestä ja kollektiivisesta oppimisprosessista. Arvioi
Page: Miten arvioidaan? - Arvioinnin menetelmät, paikka ja aika
Miten arvioidaan? - Arvioinnin menetelmät, paikka ja aika Arvioinnin voi jakaa laadulliseen ja määrälliseen arviointiin. Laadullisilla arviointimenetelmillä pyritään ohjaamaan opiskelijaa oikeaan suuntaan ja saavuttamaan oppimiselle asetetut tavoitteet. O
Page: Mitä arvioidaan ja kuka arvioi? - Arvioinnin kohteet ja suorittajat
Perinteisesti opettaja arvioi opiskelijan oppimista. Arvioinnilla hän selvittää esimerkiksi oppijan lähtötason tietoja ja taitoja. Opettaja voi myös arvioida opiskelijan asenteita ja motivaatiota oppimiseen ennen kurssin alkua. Kurssin lopulla opettaja ar
Page: Moodle (version 2.8)
Ohjeita ja tukea Moodlen käyttöön Alla on joitakin ohjeita Moodlen käyttöön. Itä-Suomen yliopistossa ei ylläpidetä systemaattisesti Moodle-ohjeistusta, mutta maailmalta löytyy runsaasti käyttökelpoisia ohjeita: Moodle - opettajan opas: http://docs.moodle.
Page: Moodle Instructions in English (2.8)
How to get a new moodle course ? You can order a new course with form: Request new course, course reset or course copy  You will get a message after your request is processed (within 1-3 days). After that, please check that course settings are ok (Course
Page: Moodle ja metakurssi (2.8)
Moodle ja metakurssi Jos haluat, että kurssillesi pääsee automaattisesti kun kirjautuu toiselle kurssille, saat sen kun määrität rekisteröitymistavan metalinkillä tuolle toiselle kurssille. Metalinkin määrittäminen Kurssi A – tämän kurssin materiaalit oli
Page: Moodle opiskelijan käytössä (versio 3.1)
Page: Moodlen tentti ja kysymyspankki (2.8)
Tentti-aktiviteetin lisääminen 1. Napsauta Muokkaustila päälle 2. Mene lohkoon, johon haluat lisätä Tentti-aktiviteetin 3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto -valikosta Tentti 4. Määritä tentin asetukset   Tentti-aktiviteetin asetusten määrittäminen
Page: Moodlen verkkotentin välitallennus (3.1)
Tenttivastausten välitallennus tapahtuu sivun alareunassa olevaa "Seuraava" -painiketta painamalla. Välitallennus vie käyttäjän "Tenttisuorituksen yhteenveto" -näkymään, josta käyttäjä pääsee takaisin kysymyksiin vasemmassa reunassa olevan "Tentin navigaa
Page: MS Excel 2013
Lisää materiaalia Siirtyminen Excel 2013 (Microsoft) Excel 2013 Perustoiminnot (Microsoft) Excel 2013 uudet ominaisuudet (Microsoft) Viimeksi päivitetyt sivut
Page: MS Excel 2016
>> Microsoft: Tutustu Exceliin >> Microsoft: Excel 2016 -pikaopas (pdf) >> MS Office Excel 2016 -soittolista YouTube  
Page: MS OneNote 2013
OneNote on yksi Microsoft Office -tuoteperheen sovelluksista, kuten Word, Excel..... Todennäköisesti se löytyy jo tietokoneeltasi. Se on myös mukana Office 365 -palvelusssa.   Outi Lammi on tiivistänyt erinomaisesti esityksessään Miksi OneNote? 7 fiksua o
Page: MS OneNote 2016
>> Microsoft: OneNote 2016 for Windows uudet ominaisuudet >> Microsoft: OneNote 2016 -pikaopas (pdf)  
Page: MS Outlook 2013
>> Microsoft: Outlook 2013:n uudet ominaisuudet >> Microsoft: Outlook 2013 perustoiminnot >> Microsoft: Outlook 2013 pikaopas  
Page: MS Outlook 2016
>> Microsoft: Outlook 2016 -pikaopas (pdf) >> MS Office Outlook 2016 -soittolista YouTube  
Page: MS PowerPoint 2010
Ensimmäinen muutos johon saatat törmätä on, että esitys aukeaa suojattuun näkykmään. Voit silloin katsella esitystä, mutta pääset muokkaamaan vasta, kun hyväksyt "Ota muokkaus käyttöön" -painikkeella. Lisää materiaalia Microsoft: PowerPoint 2003-komentoje
Page: MS PowerPoint 2010 esitysgrafiikkaohjelman käyttö
PowerPointin käynnistämiseen on useita vaihtoehtoja, joista tavallisin on kenties Käynnistä (Start) -painikkeen valikosta avautuva Kaikki ohjelmat (All Programs) -valikossa Microsoft office-kansiossa olevan Microsoft PowerPoint 2010-kuvakkeen napsautus. T
Page: MS PowerPoint 2013
Lisää materiaalia >> Microsoft: Siirtyminen PowerPoint 2013 versioon >> Microsoft: PowerPoint 2013:n uudet ominaisuudet >> Kts. myös Tietotekniikka esitystilanteessa
Page: MS PowerPoint 2013 esitysgrafiikkaohjelman käyttö
Ohjelman käynnistäminen a) PowerPointin käynnistämiseen on useita vaihtoehtoja, joista tavallisin on kenties Käynnistä (Start) -painikkeen valikosta avautuva Kaikki ohjelmat (All Programs) -valikossa Microsoft office-kansiossa olevan Microsoft PowerPoint 
Page: MS PowerPoint 2016
>> Microsoft: PowerPoint 2016 -pikaopas (pdf) >> MS Office PowerPoint 2016 -soittolista YouTube  
Page: MS Word 2013
Sisältö Lisäohjeita Microsoft: Siirtyminen Word 2013 Youtube: Word 2013 tutoriaaleja Viimeisimmät muutokset
Page: MS Word 2016
>> Microsoft: Word 2016:n uudet ominaisuudet >> Microsoft: Word 2016 -pikaopas (pdf -tiedoston voi ladata sivun alareunasta) >> MS Office Word 2016 -soittolista YouTube  
Page: Multimedia
Ohjeita ja materiaaljea multimedian tekoon.

N

Page: Nettikyselyn suunnittelusta toteutukseen ja vastausten tarkasteluun
Tarve? Mitä tietoja haluat? Kuinka paljon resursseja sinulla on käytössäsi vastausten analysointiin? Suunnittele kyselyn alustava rakenne Määritä lomakkeen perusasetukset (otsikko, kuvaus, vastausohje jne.) Määritä kysymykset Määritä lomakkeen muut mahdol

O

Page: Office 2013 Kuvien ja muotojen muokkaus
Sivun sisältö   Kuvan/muodon valitseminen Jotta kuvaa/muotoa voisi muokata tai sen asemointi muuttaa, tulee se valita: Klikkaa kerran kuvaa/objektia hiirellä ja sen ympärille tulee "kahvoja" erilaiseen muokkaukseen. Voit valita yksittäisiä objekteja napsa
Page: Office 2013 Kuvien lisääminen
Kuvat lisätään Office tuoteperheen ohjelmiin samalla tavalla: Lisää (Insert)-valikosta voit lisätä Kuvan (Picture) tietokoneen tiedostohallinnasta (kts. kuva vieressä).  Etsi haluttu tiedosto tiedostohallinnassa ja liitä Lisää (Open)-painikkeella. Tiedost
Page: Office 2013 Objektien ryhmittely ja järjestyksen määrittäminen
(Piirros)objekteja käytetään usein erilaisten kaavioiden rakenteluun. Tällöin on järkevää sitoa osat toisiinsa kaavion valmistuttua.  Jotta toiminto olisi käytettävissä, ryhmiteltävät objektit on ensin valittava. Valintaan on kaksi tapaa: Voit valita yksi
Page: Office 2013 Tekstikehykset ja niiden muokkaus
Tekstikehys on "tekstisäiliöksi" tarkoitettu piirrosobjekti, joka voi sijaita missä kohtaa tahansa asiakirjan sivulla, jopa varsinaisen tekstin päällä tai välissä. Tekstikehyksen avulla tekstiä voidaan lisätä kohtiin, joihin sitä ei normaaleilla keinoilla
Page: Office 365 -kirjautumisen käyttöönotto Moodlessa (3.1)
Kirjaudu sisään Moodleen normaalisti käyttämäsi painikkeen kautta Klikkaa profiilikuvaasi näkymän oikeassa ylänurkassa. Klikkaa Käyttäjätiedot-osiossa, Office 365 -kohdassa "User is not using Office 365 to log in. Start using Office 365 to log in.". Suora
Page: Ohjeet ohjelmistoihin, työkaluihin, palveluihin
Sisällysluettelo  Ohjeet ohjelmistoihin, työkaluihin, palveluihin
Page: Opetuksen arviointi
Tältä sivulta löydät vinkkejä opetukseen seuraavista aiheista:
Page: Opiskelijalle erityisesti
Tälle osiolla julkaistaan erityisesti opiskelijoille suunnattuja ohjeita. Soveltuvin osin muutkin, varsinkin ohjelmistojen ohjeet -osion materiaalit koskevat myös opiskelijoita. OPISKELIJOIDEN TIETOKONEEN KÄYTTÖTUKI Opinto- ja opetuspalvelut -yksikkö on I
Page: Opiskelijoiden vinkkejä verkkotyökaluista
Jaetaan hyviä vinkkejä opiskelun tueksi Akateemiset opiskelutaidot -opintojaksolla opiskelijat vinkkaavat monista hyödyllisistä verkon palveluista ja sovelluksista. Tälle sivulle on koottu näitä vinkkejä. Voit lisätä omat vinkkisi klikkaamalla Add comment
Page: Oppimisen arviointi
Oppimisen arviointi -materiaali on tuotettu Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ISVY -yhteistyönä keväällä 2005. Oppimisen arviointia käsittelevä materiaali on rakennettu modulaariseksi, jolloin sen osia voida
Page: Oppimisen situationaalisuus
Oppimisen situationaalisuus Tilannesidonnaisen oppimiskäsityksen mukaan kaikki ihmisen toiminta, siten myös oppiminen, on sidoksissa mm. siihen aikaan ja paikkaan, jossa kyseinen toiminta tapahtuu. Keskeistä situaatioteoriassa on se, että ihmisen henkisiä
Page: Oppimiskäsitykset ja arviointi
Oppimiskäsitykset ja arviointi Oppimiskäsitykset ja niiden näkyminen opetustyössä Opetuksen ja koulutuksen taustalla on aina jokin oletus oppimisen ja opettamisen luonteesta. Eri oppimiskäsitykset eivät sulje välttämättä toinen toisiaan pois, vaan hyvin u
Page: Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja Mikä on oppimispäiväkirja? Opiskeluun liittyviä päiväkirjoja voi olla monentyyppisiä. Oppimispäiväkirja käsitteenä tarkoittaa yleisintä ja kattavinta sekä vaativinta kirjoittamisprosessia. Lindblom-Ylänne kumppaneineen (2003) määrittelev
Page: Oppimistehtäviä arviointimenetelmien tarkasteluun
Pohdittavaa Ohessa on oppimistehtäviä joita voi käyttää minkä tahansa oppimisen arviointimenetelmän tarkasteluun: - Miten voisit hyödyntää omassa opetuksessasi tarkastelemaasi oppimisen arviointimenetelmää? - Mitkä ovat mielestäsi tarkastelemasi oppimisen
Page: Osio 1 - Arvioinnin lähtökohtia
Page: Osio 2 - Arvioinnin tavoitteet, tehtävät ja kohteet
Arvioinnin tavoitteet, tehtävät ja kohteet Tässä moduulissa esitellään oppimisen arvioinnin tavoitteita, tehtäviä, kohteita, tapoja ja suorittajia sekä arvioinnin tulevaisuutta. Miksi oppimista arvioidaan? Arviointi on keskeinen osa hyvää opetusta ja oppi
Page: Osio 3 - Arvioinnissa käytettävät menetelmät
Arvioinnissa käytettävät menetelmätYleistä arviointimenetelmistäKvantitatiiviset arviointimenetelmätMäärällinen arviointi mittaa tiedon määrä, esimerkiksi montako asiaa opiskelija osaa nimetä jostakin joukosta. Määrälliset eli kvantitatiiviset arviointime
Page: Osio 4 - Mitä arvioinnin jälkeen?
Page: Outlook sähköpostiviesti kalenterimerkinnäksi
Saitko kaikki tapahtumaan liittyvät tiedot sähköpostiviestissä? Voit suoraan tehdä siitä kalenterimerkinnän: Avaa ko. sähköpostiviesti Raahaa se kalenteri-linkin/kuvakkeen päälle Sähköpostin tiedot tulevat automaattisesti viestin tietoihin, kuten myös vie

P

Page: Paint
WINDOWS 7 Paint Paint on Windows-käyttöjärjestelmän kuvankäsittelyohjelma. Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Paintin käyttöliittymä näyttää tältä: Pikatyökalurivillä Tallenna painike Kumoa- ja Toista-painikkeet ja niiden jälkeen pieni nuoli, josta pikatyöka
Page: PhotoShop CS
Mikä on PhotoShop CS? PhotoShop CS on Adobe Systemsin kehittämä kuvankäsittelyohjelma, joka on saavuttanut ylivoimaisen markkinajohtajuuden. PhotoShopilla voi muokata sekä paino- että näyttö- ja verkkokuvia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop).
Page: PhotoShop CS -harjoituksia
Harjoitusten taustaa Seuraavat harjoitukset ja toiminnot voi tehdä mitä todennäköisimmin toisellakin tavalla, ja vieläpä useammalla eri tavalla. Työkaluissa tuntuu olevan loputtomasti säätövaraa, mutta toisaalta aika ei aina anna myöten tutustua niihin ko
Page: Photoshop CS -työpöytä
  Kuvaikkuna Photoshopissa voi olla useita kuvaikkunoita yhtäaikaisesti avoinna. Jokainen avattu kuva on omassa ikkunassaan. Kuvaikkunan yläosassa on näkyvillä kuvan otsikkopalkki, josta näkyy mm. avoinna olevan kuvan nimi, suurennussuhde ja väritila. Til
Page: PhotoShop Elements
Sisältö  Tässä materiaalissa käydään läpi digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita sekä joitakin harjoituksia, joissa ohjelmana on käytetty PhotoShop Elements -kuvankäsittelyohjelma eri versioita. PhotoShop Elements -ohjelmasta on sanottu, että se on "köyh
Page: PhotoShopin suodattimia
  Tällä sivulla esitellään Adobe PhotoShop -kuvankäsittelyohjelmien suodattimia helpottamaan valintoja. Huom! Suodattimet eivät tule aktiiviseksi, mikäli kuvan värimäärä on vaikkapa indeksoitu. Silloin kannattaa muuttaa väritaso esimerkiksi RGB-väreiksi (
Page: Pikavideoiden käyttö
Pikavideopalveluja https://clipchamp.com/ http://mailvu.com Esimerkki MailVU-palvelulla tehdystä videosta: http://ml.vu/1OhUpyq Mailvu-palvelua (http://mailvu.com/index.htm) voi käyttää ilman kirjautumista ja se on silloin ilmaista. Monipuolisemmat käyttö
Page: Pikseli
Bittikarttakuva muodostuu pienistä vierekkäisistä neliöistä eli pikseleistä, joista jokaisella on oma värinsä. Pikseliä nimitetään myös kuvapisteeksi tai kuva-alkioksi. Bittikarttakuvan kaikkein pienin jakamaton alue on siis pikseli. Pikselit sijaitsevat
Page: Portfolio
Arviointimenetelmänä portfolio Yleistä portfoliosta Yleisesti portfolio tarkoittaa oman osaamisen itsearviointia ja dokumentointia (portare = kantaa; folia = lehti). Portfoliotoiminta on laaja-alainen ja moniulotteinen ilmiö, jota hyödynnetään opetuksen j
Page: Portfolio ja oman asiantuntijuuden kehittyminen
Portfolio ja oman asiantuntijuuden kehittyminen Portfolio voi olla myös opettajan ammattitaidon kehittämisväline. Perusportfoliotyöllä tarkoitetaan oman opetuksellisen asiantuntijuuden persoonallista tukijärjestelmää ja kehittymisprosessin taltiointia. Po
Page: Portfolioarvioinnin keinot
Portfolioarvioinnin keinot Arvioinnin toteuttajina voivat toimia ohjaaja, opiskelija itsenäisesti itsearvioinnin kautta ja opiskelijat ryhmänä (vertaisarviointi). Joissakin tapauksissa arvioinnin voi toteuttaa myös ulkopuolinen arvioija. Itsearviointi Its
Page: Portfolioarviointi
Portfolioarviointi Arviointi on mukana kaikissa oppimisen ja opettamisen vaiheissa. Sen tärkein tavoite on oppimisen ja opettamisen tukeminen ja edistäminen. Arviointi voi tarkoittaa: (A) jonkin asteikon tai kriteeristön avulla pääteltävää laadun tai määr
Page: Portfoliokirjallisuutta
Portfolio-osuuden lähteet Barrett, H. C. 1999. Strategic questions when planning for electronic portfolios. Teoksessa P. Linnakylä, M. Kankaanranta & J. Bopry (toim.) Portfolioita verkossa. Portfolios on the web. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 36-
Page: Posteri oppimisen arviointimenetelmänä
Posteri oppimisen arviointimenetelmänä Posteri on juliste posteriesitelmään liittyvistä teksti- ja kuva-aineksista. Posteriesitelmä on näyttelyhallissa tms. pidettävä esitelmä, johon liittyy pitemmän aikaa näytteillä pidettävää (esim. seinäkkeeseen kiinni
Page: Posteri PowerPoint 2016 -ohjelmalla
Kun olet hahmotellut, mitä aiot esittää posterissasi, voit alkaa rakentaa sitä tietokoneella. (UEFin PowerPoint-pohjaiset posterimallit ovat intrassa osoitteessa https://www2.uef.fi/fi/intra/uef-brandi/posterimallit). Kun alat tehdä posteria, mieti ensin
Page: Posterin teko-ohjeita
Posterin tarkoitus Posteri (tietotaulu, tutkimusjuliste, juliste) on hyvin yleinen tapa julkistaa tutkimustyötä ja -tuloksia tieteellisten kokouksien yhteydessä lähes jokaisella tieteenalalla. Se voi olla myös kokousmatkan rahoituksen edellytyksenä. Poste
Page: PowerPoint 2010 Diaesityksen käynnistys ja ohjaus
Kun kaikki diaesitykseen tarvittavat diat ovat valmiina, käynnistä diaesitys ja katsele miltä esitys näyttää. Diaesitystä katseltaessa siitä löytyy usein jotain korjattavaa. Esitystä kannattaakin työstämisen aikana katsella välillä myös diaesitysnäkymässä
Page: PowerPoint 2010 Dian rakenteet
Diaesitys koostuu tavallisesti useista sivuista, joita PowerPoint-ohjelmassa kutsutaan dioiksi. Yksittäisen dian rakenne on mahdollista valita useammista valmiista malleista. Mallit saat näkyville klikkaamalla linkkiä Uusi dia, jolloin valikko muuttuu all
Page: PowerPoint 2010 Esityksen luominen
Jos olet muokannut tyyliä ja haluat käyttää juuri sitä, muista valita esityksen luonivaiheessa ko. tyyli. Tällöin malliin tallentamasi muotoilut tulevat dioille näkyville. Muista tallentaa luomasi PowerPoint-esitys normaalissa .pptx muodossa (huomaa ero s
Page: PowerPoint 2010 Esityksen perustyylin muokkaaminen (suunnittelumallin luominen)
Suunnittelumallin luominen Powerpoint ohjelmassa voit luoda suunnittelumallin, jota pystyt käyttämään jatkossa vaikka kuinka monessa esityksessä pohjana. Tätä varten tarvitset alla kuvatut toimenpiteet. PowerPoint 2010 version dian perustyyli näkymässä (N
Page: PowerPoint 2010 Esityksen tallentaminen
Diaesitys tallennetaan Tiedosto (File) -valikon kautta valitsemalla Tallenna (Save) tai jos kyseessä on ensimmäinen tallennus niin valitsemalla Tallenna nimellä (Save As). Muistathan, että suunnittelumalli (dian perustyyli) on tallennettava eri tavalla ku
Page: PowerPoint 2010 Hyperlinkki
Kun kirjoitat www-sivun tai sähköpostiosoitteen dian tekstiosaan ja lisäät välin tai rivinvaihdon, ohjelma tekee siitä automaattisesti linkin. Hyperlinkin luominen sanaan Hyperlinkin avulla diaesityksestä voidaan luoda siirtymä esimerkiksi aiemmin luotuun
Page: PowerPoint 2010 Kaavion luominen
PowerPoint -ohjelmassa on mukana yhtenä sen osana MS Graph -ohjelma, jonka avulla tehdään kaavioita. Esitysdioihin kaaviot liitetään upotettuina, mikä tarkoittaa sitä, että voit koska tahansa muokata olemassa olevaa kaaviota kaksoisnapsauttamalla hiirellä
Page: PowerPoint 2010 Kuvan käsittely diassa
Voit lisätä graafista tai numeerista tietoa PowerPoint -esitykseen selkeyttämään sanomaasi usealla eri tavalla. Office-ohjelmapaketin mukana asentuu valmiita leikekuvia käyttöösi (ClipArt-kuvakokoelma). Lisäksi voit lisätä dioihin piirto-ohjelmalla luotuj
Page: PowerPoint 2010 Ohjeen käyttö
Esitysgrafiikkaohjelmien (ja myös monien muidenkin ohjelmien) ohjeen saat kätevästi esille painamalla toimintonäppäintä F1. Luonnollisesti esitysgrafiikkaohjelmassa on myös Ohje - painike oikeassa ylänurmassa (sininen kysymysmerkki- nappi). Powerpoint-ohj
Page: PowerPoint 2010 Ohjelmaikkuna
Monet perustoiminnot ovat samanlaisia kaikissa Office-ohjelmissa, joten voit hyödyntää PowerPointissa oppimiasi toimintoja muissakin toimistopaketin sovelluksissa ja päinvastoin. Kun käynnistät PowerPointin, ohjelmaikkunassa näkyy siis tyhjä esitys ja näy
Page: PowerPoint 2010 Suunnittelumallin käyttöönotto
Suunnittelumallin käyttöönotto esitystä tehdessä Kun haluat käyttää omaa suunnittelumallia, valitse Tiedosto/Uusi (File/New). Avaa tämän jälkeen Omat mallit. Tällöin malliin tallentamasi muotoilut tulevat dioille näkyville. Muista tallentaa luomasi PowerP
Page: PowerPoint 2010 Taulukkorakenne
Taulukko järjestää tiedot siististi vaakasuoraan riveihin ja pystysuoraan sarakkeisiin. Rivin ja sarakkeen leikkausta kutsutaan soluksi. Kirjoittaessasi taulukkoon tai muokatessasi sitä, käytät itse asiassa Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman taulukko
Page: PowerPoint 2010 Tekstin muotoilu
Otsikkodia sisältää yleensä paikkamerkit otsikolle ja mahdolliselle alaotsikolle. Dian perustyyli puolestaan sisältää paikkamerkin otsikolle sekä pääajatusten ilmaisemiseen tarkoitetut luettelomerkit. Näitä paikkamerkkejä voit siis muotoilla PowerPoint oh
Page: PowerPoint 2010 Tulostaminen
Vaikka diojen esitystapa on useimmiten sähköinen, esityksestä voidaan tulostaa paperille tukimateriaalia. Itse asiassa voit tulostaa PowerPoint-esityksen monella eri tavalla: dioina, muistiinpanoina, tiivistelmänä tai jäsennyksenä. PowerPointin avulla esi
Page: PowerPoint 2010 video-ohjeita
Voit opiskella PowerPoint 2010 käyttöä myös videoiden avulla: https://www.dreambroker.com/channel/kdiwpjxu Salasana UEF intrasta
Page: PowerPoint 2013 Diaesityksen käynnistys ja ohjaus
Kun kaikki diaesitykseen tarvittavat diat ovat valmiina, käynnistä diaesitys ja katsele miltä esitys näyttää. Diaesitystä katseltaessa siitä löytyy usein jotain korjattavaa. Esitystä kannattaakin työstämisen aikana katsella välillä myös diaesitysnäkymässä
Page: PowerPoint 2013 Dian rakenteet
Diaesitys koostuu tavallisesti useista sivuista, joita PowerPoint-ohjelmassa kutsutaan dioiksi. Yksittäisen dian rakenne on mahdollista valita useammista valmiista malleista. Mallit saat näkyville klikkaamalla Uusi dia (New Slide) -painiketta, jolloin val
Page: PowerPoint 2013 Esityksen luominen
Jos olet muokannut tyyliä ja haluat käyttää juuri sitä, muista valita esityksen luontivaiheessa ko. tyyli. Tällöin malliin tallentamasi muotoilut tulevat dioille näkyville. Muista tallentaa luomasi PowerPoint-esitys normaalissa .pptx muodossa (huomaa ero
Page: PowerPoint 2013 Esityksen perustyylin muokkaaminen (suunnittelumallin luominen)
Powerpoint ohjelmassa voit luoda suunnittelumallin, jota pystyt käyttämään jatkossa vaikka kuinka monessa esityksessä pohjana. Tätä varten tarvitset alla kuvatut toimenpiteet. PowerPoint 2013 version dian perustyyli näkymässä (Näytä/ Dian perustyyli eli V
Page: PowerPoint 2013 Esityksen tallentaminen
Diaesitys tallennetaan Tiedosto (File) -valikon kautta valitsemalla Tallenna (Save) tai jos kyseessä on ensimmäinen tallennus niin valitsemalla Tallenna nimellä (Save As). Muistathan, että suunnittelumalli (dian perustyyli) on tallennettava eri tavalla ku
Page: PowerPoint 2013 Esityksen teemalla on väliä
Teeman käyttö ja muuttaminen Teemalla muutat esityksen ulkoasun. Siinä muuttuu: tausta värimaailma piirrosobjektien värit (jos olet tehnyt ne oletusteeman väreillä) fontit (luettelomerkit) ylä- ja alatunnisteiden paikat otsikon paikat hyperlinkkien värit
Page: PowerPoint 2013 Hyperlinkki
Kun kirjoitat www-sivun tai sähköpostiosoitteen dian tekstiosaan ja lisäät välin tai rivinvaihdon, ohjelma tekee siitä automaattisesti linkin. Tässä on muutamia vinkkejä hyperlinkin määrittämiseen ja muokkaamiseen: Hyperlinkin luominen sanaan Hyperlinkin
Page: PowerPoint 2013 Kaavion luominen
PowerPoint -ohjelmassa on mukana yhtenä sen osana MS Graph -ohjelma, jonka avulla tehdään kaavioita. Esitysdioihin kaaviot liitetään upotettuina, mikä tarkoittaa sitä, että voit koska tahansa muokata olemassa olevaa kaaviota kaksoisnapsauttamalla hiirellä
Page: PowerPoint 2013 Kuvan käsittely diassa
Voit lisätä graafista tai numeerista tietoa PowerPoint -esitykseen selkeyttämään sanomaasi usealla eri tavalla. Office-ohjelmapaketin mukana asentuu valmiita leikekuvia käyttöösi (ClipArt-kuvakokoelma). Lisäksi voit lisätä dioihin piirto-ohjelmalla luotuj
Page: PowerPoint 2013 Ohjeen käyttö
Esitysgrafiikkaohjelmien (ja myös monien muidenkin ohjelmien) ohjeen saat kätevästi esille painamalla toimintonäppäintä F1. Luonnollisesti esitysgrafiikkaohjelmassa on myös Ohje (Help) - painike oikeassa ylänurmassa (kysymysmerkki- nappi). Powerpoint-ohje
Page: PowerPoint 2013 Ohjelmaikkuna
Monet perustoiminnot ovat samanlaisia kaikissa Office-ohjelmissa, joten voit hyödyntää PowerPointissa oppimiasi toimintoja muissakin toimistopaketin sovelluksissa ja päinvastoin. Kun käynnistät PowerPointin, ohjelmaikkunassa näkyy siis tyhjä esitys ja näy
Page: PowerPoint 2013 Suunnittelumallin käyttöönotto
Kun haluat käyttää omaa suunnittelumallia, valitse Tiedosto/Uusi (File/New). Avaa tämän jälkeen Omat mallit. Tällöin malliin tallentamasi muotoilut tulevat dioille näkyville. Muista tallentaa luomasi PowerPoint - esitys .pptx muodossa (huomaa ero suunnitt
Page: PowerPoint 2013 Taulukkorakenne
Taulukko järjestää tiedot siististi vaakasuoraan riveihin ja pystysuoraan sarakkeisiin. Rivin ja sarakkeen leikkausta kutsutaan soluksi.  Kirjoittaessasi taulukkoon tai muokatessasi sitä, käytät itse asiassa Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman taulukk
Page: PowerPoint 2013 Tekstin muotoilu
Otsikkodia sisältää yleensä paikkamerkit otsikolle ja mahdolliselle alaotsikolle. Dian perustyyli puolestaan sisältää paikkamerkin otsikolle sekä pääajatusten ilmaisemiseen tarkoitetut luettelomerkit. Näitä paikkamerkkejä voit siis muotoilla PowerPoint oh
Page: PowerPoint 2013 Tulostaminen
Vaikka diojen esitystapa on useimmiten sähköinen, esityksestä voidaan tulostaa paperille tukimateriaalia. Itse asiassa voit tulostaa PowerPoint-esityksen monella eri tavalla: dioina, muistiinpanoina, tiivistelmänä tai jäsennyksenä. PowerPointin avulla esi
Page: PowerPoint 2013 Ylä- ja alatunnisteet
PowerPointin ylä- ja alatunnisteilla tarkoitetaan jokaisessa diassa toistuvia tietoja. Näitä on esim. tekijän nimi, piväys ja automaattinen dianumerointi. Huomaa, että eri teemoissa nämäkin tiedot voivat olla hyvinkin erilaisia ja näkyä eripaikoissa. Vrt.
Page: Presemo
Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi aktivointiin tiedon keräämiseen näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen työpaj
Page: Presemo - Kuvien käyttö
Jos haluat esittää osallistujille kuvia, joista he voivat valita, voit käyttää ValintaPlus(PollPlus) vaihtoehtoa Kun työkalu on lisätty, voit valita kuvat käyttöön rastimalla Images kohdan. Tämän jälkeen voit lisätä kuvan jokaiselle vaihtoehdolle.        

Q

R

Page: Resoluutio
Mikä on resoluutio? Kuvan resoluutio tarkoittaa pikseleiden suhdetta johonkin mittaan, pikselitiheyttä. Kuvan resoluutio voi ilmaista esimerkiksi pikseleinä tuumalle (pixels per inch, PPI tai dots per inch, dpi). Esimerkiksi kuva, jossa on 1200 x 1200 pik
Page: Ruudunkaappausohjelmat
Mitä on ruudunkaappaus? Ruudunkaappausohjelmalla voit tehdä videon tietokoneen kuvaruudun tapahtumista ja toiminnoista. Joidenkin ohjelmien avulla voit ottaa still-kuvan kuvaruudusta tai sen osasta. Käyttökohteita Opas tai ohje tietokoneohjelmasta. Voit l

S

Page: Sisältö
Tällä sivustolla olevat sivut: {index}{index}
Page: Snip & Sketch
Snip & Sketch -leiketyökalu   Snip & Sketch on Windows 10 -järjestelmään sisältyvä työkalu näyttöleikkeiden tallentamiseen ja kevyeen käsittelyyn. Työkalu löytyy hakemalla nimellä.   Kuva ohjelman käyttöliittymästä   Työkalulla voi tehdä näyttöleikkeitä a
Page: Sosiaalinen media
Sosiaalinen media   Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällön tuottaja. Sosiaalisessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle,
Page: Sumo Paint
Mikä on Sumo Paint? Sumo Paint on maksuton kuvankäsittelyohjelma verkossa. Sen voi myös ladata omalle koneelle, ja silloin siitä pitää hieman maksaa. Ohjelma on hyvin samankaltainen kuin PhotoShop-kuvankäsittelyohjelma (esim. tasot eli layerit), mutta vek
Page: SWOT
SWOT-analyysi oppimisen arviointimenetelmänä SWOT -analyysiä oppimisen arviointimenetelmänä käytetään siten, että ensin opiskelija kirjaa omat vahvuudet (strength), heikkoudet (weakness), mahdollisuudet (opportunity) ja uhat (threat). Tämän jälkeen mietit

T

Page: Tallenteet ja materiaalit klinikoilta syksyllä 2017
Tallenteet klinikoille Soittolista tallnteille on osoitteessa https://media.uef.fi/View.aspx?id=22543~5d~uQTBHLgELQ&pid=159 Etsi yksittäisiä tallenteita mediapalvelimelta (http://media.uef.fi) klinikan nimellä. Materiaalit klinikoille Taitoklinikka: Oppim
Page: Testit
Testit Testi on systemaattinen menettely, jolla hankitaan tietoa opiskelijasta, hänen ajattelusta että aistein havaittavasta käyttäytymisestä joko luokitusjärjestelmän tai numeerisen asteikon avulla. Testit ovat pääosin täysin objektiivisesti tarkastettav
Page: Tulosten esittäminen informatiivisesti
Mitä ovat infograafit? - visuaalinen kartta tiedosta, kaikki samassa kuvassa.>> What Infographics are  Millä voin tehdä infograafin? Canva http://canva.com > Blogging & eBooks > Infographic Canca: Create compelling infographics for free Wiren, S. 2015: Ca
Page: Työkalupaletti
Mikä on työkalupaletti? Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa keskeisimmät työkalut on koottu työkalupalettiin. Ei ole pahitteeksi tutustua työkaluihin ja nimiin näin etukäteen, mutta tärkeintä on oppia työkalupaletin toimintaperiaate: Kun työkalupalkin yhd

U

V

Page: Valmiiden kenttäryhmien käyttö
Valmiiden kenttäryhmien käyttö eLomake-ohjelmassa Kenttäryhmän jakaminen muille 1. Muokkaa kenttäryhmä haluamaksesi. Kenttäryhmä jaetaan toisille nimenomaan kenttäryhmänä, ei yksittäisenä kysymyksenä. 2. Kenttäryhmän muokkaustilassa (klikkaa sinistä ympyr
Page: Vektorigrafiikka
Millainen on vektorikuva? Vektorigrafiikalla tehty kuva muodostuu matemaattisista laskukaavoista, jotka määrittelevät objektin paikan, muodon ja värin. Kuvan koko on tällöin pienempi ja kuvan skaalautuvuus lähes rajatonta. Vektorigraafisia kuvia käytetään
Page: Verkkovideon käyttökohteita opetuksessa
Verkkovideoita voi käytää opetukseen esim. Orientoinnit ja alustukset Sparrausta matkan aluksi Alustusta ja johdattelua aiheeseen AMOK Resurssivideot: Hyvä luento Video on julkaistu cc-lisenssillä Luentotaltioinnit massaluennot huippuluennoitsijat seminaa
Page: Video
Videoita käytetään yhä enemmän opetuksessa ja oppimateriaalituotannossa. Videotuotantoon on monenlaisia mahdollisuuksia, jotka jonkin verran vaihtelevat videon käyttötarkoituksesta ja laatutasosta riippuen. Videoiden tuotantoprosessissa tulee miettiä: Mit
Page: Videoiden käyttö opetuksessa
Videotuotanto UEFissa Tähän taulukkoon on koottu mahdollisuudet tuottaa videoita Itä-Suomen yliopistossa. Videoita ei voi laittaa suoraan esimerkiksi Moodleen, ja siksi käytössä on kaksi palvelinta videoiden jakoon: Planet eStream / mediapalvelin: media.u
Page: Videoita verkkoon
 Video (eli liikkuva kuva ja kenties ääni) voi olla verkossa: tallenteena (ladattavana tallenteena; ei enää nykyisin) vaan toistettavana videopalvelun kautta suoratoistona eli streaming-lähetyksenä, jolloin video katsellaan/kuunnellaan heti tiedonsiirron
Page: Videon ja PowerPoint-diojen yhdistäminen
Mahdollisia ohjelmia Camtasia Studio (ks. myös Ruudunkaappausohjelmat) Adobe Connect (ks. lisätietoja sovelluksesta) PowerPoint (ks. lisätietoja ohjelmasta) iSpring http://www.ispringsolutions.com/ iSpring-ohjeita jne. Lisätietoja Videon upottaminen tai l
Page: Videon käsittelyohjelmia
>> kts. myös Ruudunkaappausohjelmat  
Page: Videoneuvottelu
Videoneuvotteluopastuksesta ja laitteistojen ylläpidosta vastaa yliopiston toimitilayksikkö. >>Videoviestintä-sivusto >> Sisäinen tilavaraus yliopistossa Sivuston sisältö  Lisämateriaalia VideoFunetin videoVideoFunetin videoneuvotteluopasneuvotteluopas
Page: Videoneuvottelun perusteet
Videoneuvottelu on kaksisuuntainen kuva- ja ääniyhteys, jonka avulla ihmiset voivat luennoida, keskustella, konsultoida ja opiskella samaan aikaan eri paikoissa. Tämä luo uusia mahdollisuuksia opetukseen, oppimiseen ja verkostoitumiseen. Videoneuvottelull
Page: Videoneuvottelutallenteen jakaminen äänitiedostona
Ohjevideo: http://kokki.uku.fi/opk/video/ohjevideot/videoneuvottelu/Videoneuvottelutallenteen-jakaminen-aanitiedostona.wmv
Page: Vinkkejä opettajille opetukseen
Tältä sivulta löydät vinkkejä opetukseen seuraavista aiheista:
Page: Vuorovaikutusta kuviin
Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) tuo kuviin eloa ja paljastaa enemmän tietoa kuin uskoisitkaan.  >> Ammattipeda. Lisätty todellisuus >> Esimerkkejä YouTubessa   Kuvakartta, Image Map Kuvakartta on interaktiivinen kuva, johon on eri paikkoihin l
Page: Värimallit - RGB ja CMYK
Lisäävä RGB RGB (Red, Green, Blue) on additiivinen eli lisäävä värijärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että osavärien punainen, vihreä ja sininen summa on valkoinen. RGB värit ovat valkoisen valon osia, aallonpituuksia. RGB on saapuvan valon värijärjestelm

W

Page: Windows (Live) Movie Maker
Windows Movie Maker - videonmuokkausohjelma on ollut mukana aikaisemmissa Windows-versiossa (Me, XP ja Vista). Windows 7 käyttöjärjestelmään on asennettavissa Microsoftin Windows Liven asennustyökalu, joka on ilmainen. "Vanha" Movie Maker on jatkanut omaa
Page: Windows 10 Leiketyökalu (Snipping Tool)
Leikkaustyökalu (Snipping Tool) on Windows 7, 8 ja 10 -käyttöjärjestelmien mukana tuleva ohjelma. Windows 10 -järjestelmässä on myös vastaava työkalu Snip & Sketch. Ohjelma löytyy käynnistä-valikosta WIN 7:ssa Apuohjelmien (Accessories) alta.   Ohjelmalla
Page: Windows 7
Windows 7 julkaistiin vuonna 2009. Se kehitettiin nimenomaan kannettaville laitteille ja langattomaan tiedonsiirtoon. Ohjesivut: Windows 7 Lisätietoa: >> Windows historia (Microsoft)  >> Chloe Albanesius, A Visual History of Microsoft windows (Slideshare)
Page: Windows 7 alue- ja kieliasetusten muuttaminen ja asentaminen
Aluekohtaiset ja kieliasetukset (Regional and Language Options) on ohjauspaneelin toiminto, jossa tehdään oletusasetukset useita maasta toiseen vaihtuvia asioita varten (esim. lukuarvojen, valuutan ja päivämäärän oletusasetukset sekä käytössä oleva kieli
Page: Windows 7 aluekohtaiset asetukset (Regional and Language)
Aluekohtaiset asetukset -välilehdellä voidaan valita Windowsin oletusarvona käyttämä maa. Asetukset vaikuttavat useissa Windows-sovelluksissa siihen, missä muodossa lukuarvot esitetään (esimerkiksi 1,000,000.00 vai 1 000 000,00), miten aika (6:34 PM vai 1
Page: Windows 7 apuohjelmat
Jokaisen käyttöjärjestelmän mukana tulee apuohjelmia, jotka löytyvät Käynnistä (Start)-valikosta Kaikki ohjelmat (All programms)/Accessories. Apuohjelmia ovat mm. Windows 7 Laskin (Calculator) (Calculator) Komentorivikehoite (Command Prompt) Notepad --tek
Page: Windows 7 ensimmäinen tallennus
Ensimmäinen tallennus Ensimmäisellä tallennuskerralla tiedostolle on annettava nimi. Siksi ohjelmat avaavat aina valintaikkunan "Tallenna nimellä" (Save As) riippumatta valitusta tallennuskomennosta. Napsauta työkalurivillä olevaa tallennuspainiketta (täm
Page: Windows 7 hakemistojen ja tiedostojen viemä tallennustila
Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone -ikkunassa voidaan tarkistaa käytetyn levytilan määrä seuraavasti: Valitse haluttu asema (tai hakemisto/tiedosto), jonka tiedot haluat nähdä. Napsauta hiiren oikeaa painiketta valitsemasi levyaseman tai hakemiston p
Page: Windows 7 hakemistojen käsittely
Hakemistojen käsittelyyn liittyy tiettyjä käytäntöjä, joista seuraavassa hieman lisätietoja: Jos hakemistossa on alihakemistoja, jotka eivät tällä hetkellä ole näkyvissä, hakemiston edessä on pieni vaalea nuoli, kuten alla olevassa kuvassa kansion CamStud
Page: Windows 7 hakemiston sisällön tutkiminen
Näkymien avulla voidaan tarkastella hakemistoja ja tiedostoja eri tavoin. Näkymää vaihdetaan valitsemalla ikkunan pikapainike-riviltä lisävalinnan (More Options). Käytettävissä ovat seuraavat näkymät: erittäin isot/isot/keskikokoiset/pienet kuvakkeet, lis
Page: Windows 7 hiiren oletusasetusten määrittäminen
Kuten näppäimistön, myös hiiren voi viritellä mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi. Avaa hiiren ominaisuusikkuna kaksoisnapsauttamalla ohjauspaneelissa (Control Panel) olevaa Hiiri (Mouse) -toimintoa. Näyttöön tulee alla olevan kuvan mukainen ikkuna. Ikk
Page: Windows 7 ikkunoiden hallinta
Ikkunoiden hallinta Kaikki Windows-ohjelmat toimivat ikkunoissa. Ikkunaksi (window) kutsutaan rajattua aluetta näytöllä. Kaikki ikkunat toimivat Windows 7:n työpöydän päällä, vaikka ikkuna olisikin esimerkiksi suurennettuna täyttämään koko näytön. Ikkunoi
Page: Windows 7 ikkunoiden sulkeminen, pienentäminen ja suurentaminen
Ohjelma- ja tiedostoikkunien suurentaminen, pienentäminen ja sulkeminen tapahtuvat ikkunan oikean yläkulman painikkeiden avulla ja niitä voidaan siirtää otsikkorivistä hiirellä vetämällä. Otsikkorivillä tarkoitetaan ohjelma- tai tiedostoikkunan ylintä riv
Page: Windows 7 kielet
Keyboard and Languages -välilehdellä valitaan, mitä kieliä Windows 7 tukee. Oletuksena on sekä suomen että englannin (USA) kielen tuki. Ennen kuin uutta kieltä voidaan käyttää, Windows XP:hen on asennettava tuki kyseiselle kielelle. Tämä koskee myös näppä
Page: Windows 7 kielivalikko (Language bar)
Oikeassa alakulmassa näkyy maatunnus FI. Siitä klikkaamalla voit vaihtaa näppäimistön kieltä. Oikealla napilla klikkaamalla tulee esiin muitakin näppäimistön kielen valintaan liittyviä vaihtoehtoja.
Page: Windows 7 käynnistetyt ohjelmat näkyvät alapalkissa
Käynnistämäsi ohjelmat tulevat näkyviin tehtäväpalkkiin. Jos käynnistät useamman kerran saman ohjelman, ikkunat kerääntyvät tehtäväpalkkiin päällekkäin. Esimerkkikuvassa ko. ohjelma on Internet Explorer. Hiirellä painamalla saat näkyviin listan siitä, mit
Page: Windows 7 Käynnistä (Start)-valikko
Käynnistä (Start) -valikko löytyy näytöltä vasemmasta alakulmasta.  Käynnistä (Start) -valikosta löytyvät kaikki koneella olevat ohjelmat (All Programs -valikon alla). Lisäksi valikon avulla pääset käsiksi ohjeisiin ja koneen asetuksiin (esim: etsintätyök
Page: Windows 7 Laskin (Calculator)
Laskin (Calculator) on Windows --käyttöjärjestelmään kuuluva apuohjelma, jolla voi tehdä erilaisia laskutoimituksia. Windows 7 myötä laskin on saanut uudenlaisen ulkoasun. Laskintyypit Laskintyypin voi vaihtaa View-valikosta vasemmalta. Peruslaskin (Stand
Page: Windows 7 näppäimistö ja hiiri
Näppäimistö  Näppäimistön avulla syötetään tietokoneelle tietoa. Siinä on kirjainten, numeroiden ja useimmiten käytettyjen erikoismerkkien lisäksi myös tietokoneen toimintaan liittyviä erikoispainikkeita. Tietokoneen näppäimisistön asetuksissa voi määrite
Page: Windows 7 näppäimistön asetusten määrittäminen
Näppäimistön asetusten määrittäminen Microsoft on erottanut Windows XP:ssä näppäimistön asetukset kieliasetuksista. Ohjauspaneelin | Control Panel  Näppäimistö |Keyboard -asetusten avulla säädellään mm. näppäimistön toistonopeutta ja kohdistimen vilkkumis
Page: Windows 7 ohjelmaikkuna
Ohjelmaikkuna Ohjelmaikkunaksi (program window) eli sovellusikkunaksi kutsutaan ikkunaa, jossa jokin ohjelma toimii. Alla olevassa kuvassa (kuva 7) www-selain ja Excel-taulukkolaskentaohjelma toimivat omissa ikkunoissaan. Ikkunoiden reunat toimivat niiden
Page: Windows 7 ohjelman avaaminen
Kaikki käytettävissä olevat ohjelmat löytyvät Käynnistä (Start) --valikosta. Vain muutama ohjelma löytyy työpöydältä. Käynnistä (Start) -valikko saadaan auki napsauttamalla hiirellä Käynnistä (Start) -kuvaketta. Listan yläpuolella näkyy viimeksi avatut oh
Page: Windows 7 ohjelmien käytön perusteet
Ohjelmien käytön perusteet Windows-käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellusohjelmille monia peruspalveluja. Näitä ovat mm. tallentaminen, avaaminen, tulostaminen ja tiedonsiirto ohjelmasta toiseen. Nämä toiminnot ovat lähes samanlaisia ohjelmasta riippumatta. M
Page: Windows 7 Oma tietokone (Computer)
Oma tietokone (Computer) -ikkunan avulla voidaan tarkastella ja hallita työaseman eri levyasemissa sekä verkon palvelimilla olevia tiedostoja ja hakemistoja. Oma tietokone -ikkuna löytyy yleensä kahdella tavalla: a) joko Käynnistä (Start)-valikosta tai b)
Page: Windows 7 oma tietokone ja resurssienhallinta
Oma tietokone (Computer) käynnistyy Windowsin Käynnistä (Start) –valikosta Computer. Tai painamalla näppäinyhdistelmää Windows-näppäin + E. Tällöin hakemistopuu alkaa tietokoneesta (Computer) ja jakautuu kolmeen osioon, joista jokaiselle on oma kirjain-tu
Page: Windows 7 Oma tietokone- ja resurssihallinta -Ikkunan osat
Oma tietokone- ja Resurssienhallinta-ohjelmien ikkunan osat ovat seuraavat:   Osoiterivi ikkunan yläreunassa näyttää tiedoston hakemistopolun. Kansion nimeä klikkaamalla voit siirtyä suoraan ko. kansioon. Hiirellä napauttamalla osoiterivi näkyy "täydellis
Page: Windows 7 Oman profiilin Temp-kansion tyhjentäminen
Varmista, että sinulle näkyvät piilotetut kansiot Avaa Oma tietokone / Resurssihallinta Vasemmasta yläkulmasta valitse Organize > Folder and search options > View > ja varmista että Hidden files and folders -kohdasta on valittu Show hidden files, folders,
Page: Windows 7 omien pikakuvakkeiden luominen
Omien pikakuvakkeiden luominen Pikakuvakkeella luokaan kuvake, jota klikkaamalla aukeaa kohde alkuperäisestä paikastaan. Kuvake on samanlainen kuin muutoin, mutta sen vasemmassa alakulmassa on pieni nuoli. Pikakuvake luodaan Windows 7 -ympäristössä seuraa
Page: Windows 7 pikakuvakkeet
Windowsin työpöydälle syntyy asennuksen yhteydessä esimerkiksi seuraavia kuvakkeita: Roskakori (Recycle Bin): Roskakori varastoi poistettavat kansiot ja tiedostot. Vahingossa poistetun kohteen voi palauttaa roskakorista takaisin käyttöön. Roskakori tulee
Page: Windows 7 pikanäppäimet
Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat kahden tai kolmen näppäimen yhdistelmiä, joita painamalla voi suorittaa erilaisia toimenpiteitä. Ctrl+C Kopioi valitun kohteen Ctrl+X Leikkaa valitun kohteen Ctrl+V Liittää valitun kohteen Ctrl+Z Kumoaa toiminnon Ctrl+Y Te
Page: Windows 7 Quick Launch toolbar
Windowsissa on työkaluvalikko näytön alapalkissa Windows 7 Käynnistä-valikko-painikkeen oikealla puolella, josta saa käynnistettyä ohjelmia yhdellä hiiren painalluksella. Valikko näkyy alla olevassa kuvassa.
Page: Windows 7 Roskakorin näyttäminen resurssienhallinnassa
Windows 7 Roskakorin näyttäminen Windows Explorerissa. Avaa Resurssihallinta (Windows Explorer), esim. klikkaamallahiiren oikealla painikkeella Start --painiketta. Valitse OpenWindows Explorer Klikkaa vasemmassa yläreunassa Organize --valikkoa. Valitse Fo
Page: Windows 7 siirtyminen ohjelmasta toiseen
Kaikki avoinna olevat ikkunat nähdään tehtäväpalkissa (palkki sijaitsee oletusarvoisesti näytön alareunassa). Aktiivinen ohjelma on näytöllä päällimmäisenä ja se näkyy tehtäväpalkissa korostettuna. Aktiivisen ikkunan otsikkorivi on muista ikkunoista poike
Page: Windows 7 tehtävienhallinta (Task Manger)
Yliopiston mikroluokkien tietokoneet saattavat jäädä joskus jumiin. Ohjelmat jumiutuvat, hiiri ei toimi ja muutoinkin koneen käyttäminen tuntuu olevan mahdotonta. Ongelman poistamiseksi kannattaa opetella käyttämään Tehtävienhallinta (Task Manager) -työka
Page: Windows 7 tiedostoikkuna
Tiedostoikkunaksi (document window) eli asiakirjaikkunaksi kutsutaan ikkunaa, jossa jokin työtiedosto on avoinna ohjelmaikkunan sisällä. Aktiivisen tiedostoikkunan (tällä hetkellä avoinna oleva tiedoston) tunnistaa oletusarvoisesti tumman sinisestä otsikk
Page: Windows 7 tiedostojen avaaminen ja sulkeminen
Tiedostojen avaaminen Aikaisemmin tallennetut työt (tiedostot) voidaan avata esimerkiksi uudelleen muokattavaksi korjauksia varten. Tallennetun tiedosto voidaan avata monella eri tavalla. Esimerkiksi Resurssienhallinnassa tiedoston saa avattua kaksoisnaps
Page: Windows 7 tiedostojen hakeminen, poistamisen peruuttaminen ja roskakorin tyhjentäminen
Kun tiedosto tai hakemisto poistetaan, se siirtyy perusasetusten ollessa voimassa Windowsin Roskakoriin (Recycle Bin), joka on yksi yleensä työpöydällä näkyvistä kuvakkeista. Tarvittaessa tiedosto voidaan palauttaa Roskakorista hakemistoon, jossa se alun
Page: Windows 7 tiedostojen ja hakemistojen hallinta
Windows 7:ssä on käyttöliittymän kannalta kaksi sovellusta, joiden avulla voidaan tarkastella ja hallita työaseman eri levyasemissa sekä verkon palvelimilla olevia tiedostoja ja hakemistoja. Nämä sovellukset ovat: Oma tietokone (Computer) Resurssienhallin
Page: Windows 7 tiedostojen ja hakemistojen siirtäminen ja kopiominen
Tallennettuja tiedostoja voidaan siirtää tai kopioida tallennuspaikasta toiseen. Siirtäminen tarkoittaa, että alkuperäinen tallennettu tiedosto siirretään pois alkuperäisestä tallennuspaikasta johonkin toiseen paikkaan. Vastaavasti kopioiminen tarkoittaa,
Page: Windows 7 tiedostojen ja hakemistojen valitseminen
Tiedosto tai useita tiedostoja tai vaihtoehtoisesti hakemisto tai useita hakemistoja voidaan valita hiirellä. Valittu tiedosto, tiedostot tai hakemisto voidaan mm. siirtää, kopioida, poistaa ja nimetä uudelleen. Valitaan yksi tai useampia tiedostoja tai h
Page: Windows 7 tiedostojen järjestäminen
Oikean tiedon löytäminen tietokoneelta on tärkeää ja sitä hallitaan Resurssienhallinnan (Windows Explorer) ikkunan kautta. Jotta kaikki tallennettava tieto voitaisiin pitää järjestyksessä, on käytettävä jotakin menetelmää, jolla tieto on löydettävissä ja
Page: Windows 7 tiedostojen pakkaus - Zip tiedostot
Tiedon pakkaamisella tarkoitetaan tietojenkäsittelytieteessä jotakin menetelmää, jonka avulla tietoaineksen kuvaus korvataan lyhyemmällä kuvauksella. ZIP on yksi tiedonpakkausmenetelmä, ja siihen liittyvä tiedostopääte on .zip. Windows 7:n resurssienhalli
Page: Windows 7 tiedostojen siirtäminen ja kopioiminen ohjelmasta toiseen
Windows varastoi siirrettävän tai kopioitavan tiedon leikepöydälle (clipboard). Tieto pysyy tallessa leikepöydällä odottamassa uutta sijoituspaikkaa. Leikepöydällä voi kuitenkin olla vain yksi tieto kerrallaan. Toisin sanoen jos leikepöydällä on jokin tie
Page: Windows 7 Tiedostojen tallentaminen
Ohjelman keskusmuistissa oleva tieto tuhoutuu, kun koneesta sammutetaan virta. Jotta asiakirjaa, kuvaa, taulukkoa, jne. voidaan käyttää myöhemmin uudelleen, se on tallennettava tiedostoksi. On hyvä tallentaa tiedostoja myös muokkauksen aikana riittävän us
Page: Windows 7 Tiedostojen tunnistaminen
Tiedoston tallennusnimi koostuu kahdesta pisteen erottamasta osasta: tiedostonimestä ja tunnisteesta (esimerkiksi help.txt). Tunniste osoittaa millaisesta tiedostosta on kyse tai millä ohjelmalla tiedosto on luotu. Oletuksena Windows 7 piilottaa tiedoston
Page: Windows 7 tiedoston etsiminen
Tiedostoa voi hakea esim. Resurssienhallinnassa tai Oma tietokone --ikkunassa ikkunan oikeassa yläkulmassa olevan haku-ruudun kautta tai Start-painikkeella avautuvassa haku ruudussa (Search programs and files). Valitse ensin kansio josta haluat etsiä. Hak
Page: Windows 7 tiedoston tai hakemiston nimen vaihtaminen (uudelleen nimeäminen)
Valitse uudelleennimettävä tiedosto tai hakemisto. Valitse ikkunan yläreunasta komento Järjestä/Nimeä uudelleen (Orzanize/Rename). Tai voit valita hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Nimeä uudelleen (Rename). Kirjoita tiedoston tai hakemiston
Page: Windows 7 tiedostot ja hakemistot
Tiedosto Tiedosto tarkoittaa jotakin, joka tallennetaan levylle ja jolle tallennuksen yhteydessä annetaan nimi. Tiedosto voi sisältää esimerkiksi yhden kuvan, laskentataulukon, tekstidokumentin tai ohjelman. Toisin sanoen kaikkia ohjelmia ja asiakirjoja k
Page: Windows 7 työpöytä
Kirjauduttuasi onnistuneesti tietokoneen käyttäjäksi, näytölle avautuu Windows-työpöytä. Kuvassa on esimerkki Windows 7 -käyttöjärjestelmän työpöydästä. Työpöytä sisältää monia Windowsin asennuksen yhteydessä automaattisesti syntyviä pikakuvakkeita eli oh
Page: Windows 7 uuden hakemiston luominen
Uusi hakemisto (alihakemiston) luodaan halutun hakemiston tai levyaseman juurihakemiston alaisuuteen seuraavasti: Valitse hakemisto, jonka alaisuuteen uusi hakemisto tulee. Tee jompikumpi seuraavista: Valitse ikkunan yläreunassa pikapainike /Uusi/Kansio (
Page: Windows 7 Uuden tiedoston aloittaminen
Joihinkin sovellusohjelmiin avautuu tyhjä asiakirjapohja tai piirtopohja jo heti avauksen yhteydessä. Jos pohjaa ei ole, se voidaan avata seuraavilla tavoilla: Ikkunan vasemmassa yläreunassa Windows / Office painike ja siellä New / Uusi. Napsauta ohjelman
Page: Windows 7 verkkoasemat Itä-Suomen yliopistossa
Verkkoasemat Itä-Suomen yliopistossa X-verkkolevy (X-asema) Kaikilla UEFAD -käyttäjillä on käytössä vähintään 300 megatavun verkkolevy (UEFAD-kotihakemisto, X-asema). Mikroluokkien Windows-käyttöjärjestelmän "My Documents" on ohjattu kyseiselle verkkolevy
Page: Word 2013 Ala- ja loppuviite
Wordissa tekstiin voi lisätä viittauksia sivun tai dokumentin loppuun, jossa kerrotaan enemmän asiasta.   Alaviite 1. Alaviite lisätään valitsemalla tekstistä kohta tai laittamalla hiiri haluttuun paikkaan.  2. Valitse Viittaukset | References > Lisää ala
Page: Word 2013 Asiakirjan aloittaminen ja tallentaminen
>> Ensimmäisen asiakirjan luominen - > MIcrosoftin ohjeistus asiaan
Page: Word 2013 Dokumentin osat
Sivun sisältö Dokumentin käyttäytymiseen vaikuttaa Jotta dokumentti käyttäytyisi oikein tulee dokumenttiin määritellä kohdat, jonka jälkeen dokumenti käyttäytyy jonkin takia eri tavalla: sivunumerointi vaihtuu (muoto, tai numerointi) tai sitä ei ole jolla
Page: Word 2013 Erikoismerkit
Toisinaan tarvitset sellaisia merkkejä, joita ei löydy näppäimistöltä, esimerkiksi ©, ®, π, ∞. Merkin lisäät siten, että viet tekstikohdistimen paikkaan, johon haluat lisätä merkin ja annat valikkokomennon Lisää/Merkki (Insert/Symbol).   Tarvitsemasi merk
Page: Word 2013 Erilaiset ylä- ja alatunnisteet eri osioissa eli esim. sivunumeroinnin vaihtuminen kesken dokumentin
Eli jos haluatkin sivunumeroinnin alkuun muodossa i, ii... ja sitten jatkuisi normaalisti. Tai jos haluatkin sivunumeroinnin näkyviin vasta toiselta sivulta.  Lyhyesti: Word2007-ohjelmasta lähtien dokumenttien sivujen logiikka on erilainen kuin aikaisemmi
Page: Word 2013 Fontit
Aloitus -valikon fonttiluettelo. Oikeassa yläkulmassa luettelon avauspainike. Kaksinkertaisen viivan yläpuolella on viimeksi käytettyjen fonttien luettelo, alapuolella kaikki Windowsin fontit aakkosjärjestyksessä.   TT- tunnus fontin nimen edellä viittaa
Page: Word 2013 Grafiikan käytöstä tekstidokumentissa
Tekstidokumentteihin voidaan sisällyttää monenlaista grafiikkaa yksinkertaisista piirrosobjekteista värivalokuviin saakka. Myös tekstin ryhmittelyä voidaan tehostaa grafiikan keinoin käyttämällä taulukoita (Taulukko (Table) valikko) ja tekstikehyksiä Lisä
Page: Word 2013 Help ohjeet
Tekstinkäsittelyohjelmien (ja monien muidenkin ohjelmien) ohjeen saat kätevästi esille painamalla toimintonäppäintä F1. Luonnollisesti tekstinkäsittelyohjelmissa on myös Ohje | Help valikko, joka tarjoaa enemmän tai vähemmän vaihtoehtoja ohjeen käytölle.
Page: Word 2013 Kaaviot
Kaavion lisääminen Valitse työkaluriviltä Lisää > Kaavio ja haluamasi kaavio. Kuittaa ok-painikkeella   Kaavion jatkokäsittely on aivan vastaavanlaisesti kuin PowerPoint 2013 -ohjelmassa. >> Kts. Kaavion lisääminen tiedostoon (Microsoft)
Page: Word 2013 Kappalemuotoilut
Valittua kappaletta tai valittuja kappaleita (tai tekstikohdistimen sisältävää kappaletta) voit muotoilla joko muotoilutyökalurivin painikkeilla (lihavointi, kursivointi, alleviivaus, reunojen tasaukset, keskitys, numerointi, luettelomerkit, sisennyksen l
Page: Word 2013 Kieliasu, korjaukset ja tavutus
Tarkista-valikosta Työkaluriviltä Tarkista (Tools) -valikosta löytyvät Kieliasun tarkistus (Spelling and Grammar) Määritä - määrittää sanaston Microsoftin oman tilin kautta (vaatii omat tunnukset) Synonyymisanasto Tekstin kääntäminen Kielen määrittäminen 
Page: Word 2013 Kirjainkoon vaihtaminen
Tekstin kirjainkokoa muutetaan valitsemalla ensin tekstialue ja painamalla sen jälkeen Aloitus | Start-_valikon Aa-merkkiä. Avautuvasta ikkunasta valitaan haluttu kirjankoon muutos. Näppäinyhdistelmä Vaihto+F3 muuttaa valitun tekstin kirjainkokoa seuraava
Page: Word 2013 Käynnistys, sulkeminen, käyttöliittymä eli ohjelmaikkuna
Tällä sivulla: Ohjelman käynnistys Tekstinkäsittelyohjelma voidaan käynnistää usealla eri tavalla: kaksoisnapsauttamalla (napsauttamalla kaksi kertaa nopeasti peräjälkeen) ohjelman kuvaketta työpöydällä valitsemalla se Windowsin Käynnistä | Home -valikon 
Page: Word 2013 Lisää-valikko
Aina ei kaikkea tarvitse kirjoittaa itse. Tarvittaessa voit lisätä asiakirjaasi jo olemassa olevan tiedoston komennolla Lisää > objekti > teksti tiedostosta… (Insert > object  > text in file…. Varmista ensin, että tekstikohdistin on sopivassa lisäyskohdas
Page: Word 2013 Luettelot
Sivun sisältö Luettelotyypit Luettelomerkillä varustettu luettelo, jonka luettelomerkkiä voit vapaasti määrittää Numeroitu luettelo, joko numeroin tai kirjaimin Monitasoinen luettelo  Lisäksi luetteloita ovat myös sisällysluettelo, kuvaluettelo, mutta Wor
Page: Word 2013 Miksi otsikkotaso 3 ei näy valintanauhassa
Joskus saattaa tulla tilanne vastaan, ettei esim. kaikkia tyylejä näy Tyyli-valikossa. Tyylit ovat kyllä olemassa ja ne pitää aktivoida näkyviin.     Käytettävän tyylin aktivoiminen näkyviin – yksi tapa Valitse tyylivalikosta Käytä tyylejä … (kts. edellin
Page: Word 2013 Muotoilu- eli ohjausmerkit
Enter-, välilyönti- tai sarkainnäppäimen painallus sekä tavutusvihjeen lisääminen jättävät asiakirjaan tulostumattomia muotoilumerkkejä, jotka voidaan hakea näkyviin napsauttamalla vakiotyökalurivin Näytä tai piilota -painiketta. Näin voidaan esimerkiksi
Page: Word 2013 Muotoilusivellin
>> Muotoilusiveltimen käyttäminen, Microsoft
Page: Word 2013 Otsikkotasojen määrittely
Jos olet määrittänyt otsikot otsikkotasoina, voit helposti hyödyntää tietoa esim. sisällysluettelon teossa.   Määritä ohjelmalle mikä otsikko on minkäkin tasoinen (otsikkotaso 1, otsikotaso 2 jne.) Kolmea tasoa enempää ei suositella olevan. Jotta alemman
Page: Word 2013 Piirrosobjektit, muodot
Muodot (Shapes) työkalurivi sisältää välineet piirrosobjektien luontiin ja hallintaan. Muodot --valikosta voit valita haluamasi muodon. Muodon lisääminen Valitse Lisää > Muodot ja avautuvasta valikosta haluamasi muoto Piirrä muoto haluamasi kokoiseksi. Vi
Page: Word 2013 Sisennykset viivaimen avulla
Sivun sisältö Sarkainpysähdysten lisäksi vaakaviivain sisältää myös erikoisia merkkejä, joita voit käyttää hallitsemaan tekstin kulkua asiakirjan vasemmalla tai oikealla sivuilla. Merkkien avulla voit sisentää tekstiä haluamallasi tavalla. Kun sisennät te
Page: Word 2013 Sisentäminen, sarkainten käyttö
>> kts. Rivin, kappaleen tai kappaleryhmän sisentäminen -video (Microsoft) Vaikka video on 2010-versiolle toiminto on samanlainen 2013-versiolla. Voit käyttää vaakatason viivainta (tarvittaessa Näytä/Viivain) määrittämään sarkainasetukset. Sarkainpysähdyk
Page: Word 2013 Sisällysluettelon luominen
Automaattisen sisällysluettelon saat tehtyä vain jos olet dokumenttiisi valinnut jokaiselle otsikolle tyylit. Otsikoissa tyylien täytyy olla otsikkotyylejä (otsikko1...otsikko3). Esimerkki automaattisesti tehdystä sisällysluettelosta. Aloita siirtämällä k
Page: Word 2013 Sivun asetukset ja tekstin kirjoittaminen
Sivun asetukset Ennen varsinaiseen tekstinkäsittelyyn ryhtymistä on syytä tarkistaa asiakirjan sivun asetukset (Sivun asettelu/Sivun asetukset... | Page Layout/Page Setup…, ks. kuva vieressä). Sivun asetukset vaikuttavat osaltaan tekstin muotoiluun, koska
Page: Word 2013 Sivun asetukset, sivun osat
Sisältö Sivun asetusten määrittäminen Tekstinkäsittelyohjelmien Sivun asettelu- valikon  > Sivun asetukset… (Page Layout…) määri­tellään asiakirjan perustavimmat muotoilut: Reunukset eli reunusten eli marginaalien leveys ylä- ja alatunnisteiden (eli asiak
Page: Word 2013 Sivunumerointi
Sivunumeroinnin erityiskohtia Sivunumeroinnin lisääminen  1. Aukaise/Luo dokumentti. 2. Lisää sivunumerointi ylävalikosta Lisää > Sivunumero. Komento löytyy Ylä- ja alatunniste -ryhmästä. Klikattaessa Sivunumero-painiketta sinulle aukeaa erilaisia sivunum
Page: Word 2013 Tallentaminen
On hyvä opetella tallentamaan asiakirja heti aluksi, ja sen jälkeen tekemään välitallennuksia aika ajoin – kerran minuutissakaan ei ole liian usein. Tosin ohjelman asetuksissa on oletuksena, että työ tallentuu 10 minuutin välein. Näin vältyt hukkatyöltä m
Page: Word 2013 Taulukot
Sarkaimilla taulukkomaisen tekstin luonti käy kätevästi, mutta aina se ei riitä. Jos taulukkoon halutaan reunaviivoja tai muita erityismuotoiluja, tarvitaan ihan oikeaa taulukkoa. Uudemmissa tekstinkäsittelyohjelmissa Taulukko (Table) valikko sisältää run
Page: Word 2013 Teemat ja tyylit
Sivun sisältö >> Perusteidot Wordin tyyleistä (Microsoft) Mitä tyylillä tarkoitetaan Wordissa on asennettuna erilaisia teemoja ja tyylejä dokumentin ulkoasun muokkaamiseen. Teemojen ja tyylien käyttö nopetutaa dokumentin käsittelyä ja takaa, että kaikki s
Page: Word 2013 Tekstin muokkaaminen
Page: Word 2013 Tekstin muotoilu
>> Yleiskatsaus tekstin muotoiluun
Page: Word 2013 Tekstin siirtäminen
Voit halutessasi siirtää tekstiä paikasta toiseen. Jos siirrät tekstiä vain lyhyen matkan, sen voi "vetää ja pudottaa" hiirellä, kunhan ensin valitset siirrettävän tekstin. Tämä vedä-pudota tekniikka toimii Windowsissa jopa ohjelmien välillä. Tekstin siir
Page: Word 2013 Tekstin valinta
Tekstin muokkaus- ja muotoilutoimenpiteet kohdistuvat yleensä     , joka näkyy valkoisena tekstinä mustalla pohjalla. Valinta tapahtuu seuraavasti: Normaali valinta: Hiirellä: Napsauta tekstikohdistin hiirellä valinnan alkukohtaan, paina nappi alas ja ved
Page: Word 2013 Tulostaminen
Sisältö   Tulostuksen esikatselu Sivun asetuksissa kerrottiin, että Asettelu > Page Layout -näkymä näyttää asiakirjan suurin piirtein sellaisena kuin se tulostuu paperille. Tekstinkäsittelyohjelmissa on kuitenkin myös erityinen toiminto tulostusasun tarka

X

Y

Page: Yhteiset muistiinpanot
Alustus tietoiskulle ti 6.10.2015 klo 10.00-11.00 Aiheeseen liittyviä materiaaleja UEF:n wikissä: Yhteisöllinen työskentely verkossa Miten voimme yhdessä kirjoittaa samaa dokumenttia?   Esimerkki muistiosta: http://muistio.tieke.fi/p/yhtmuistpan Kyseinen
Page: Yhteystiedot Outlookista Exceliin
Yhteystietojen hakeminen Outlookista Avaa Outlookista Yhteystiedot eli Ihmiset Valitse Tiedosto > Avaa ja Vie > Tuo/Vie Valitse avautuvassa ikkunassa Vie tiedostoon ja jatka seuraava Valitse Pilkuin erotetut arvot Valitse, kansio, jossa vietävät tiedot ov
Page: Yleiskatsaus tekstin muotoiluun
Tekstin muotoilu eroaa tekstin muokkauksesta sikäli, että muokkaus kohdistuu sisällön jäsentämiseen ja ymmärrettävyyteen, muotoilu taas tekstin ulkoasuun ja luettavuuteen. Muokkaamisessakin tekstinkäsittelyohjelma päihittää useimmat tekstieditorit, mutta
Page: YouTuben käyttö opetuksessa
lin luominen - oma kanava YouTube on yksi Googlen palveluista ja voit kirjautua siihen Googlen tilillä. Tili kannattaa luoda siksi, että voit tallentaa omia soittolistoja, tykätä videoista ja ladata palveluun omia videoita. >> YouTube: Google-tilin käyttä

Z

Page: Zoom käyttöohje
Sisällysluettelo   Ohjeistus opiskelijoille Jos olet opiskelija, löydät opiskelijoille suunnatun Zoom-ohjeistuksen täältä: https://kamu.uef.fi/student-book/zoom/ Tarvittavat ja suositellut asennukset Zoom-työpöytäsovellus: Software Center > Zoom Zoom Outl

!@#$


  • No labels