Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Office 2013: Tekstikehykset ja niiden muokkaus

Tekstikehys on "tekstisäiliöksi" tarkoitettu piirrosobjekti, joka voi sijaita missä kohtaa tahansa asiakirjan sivulla, jopa varsinaisen tekstin päällä tai välissä. Tekstikehyksen avulla tekstiä voidaan lisätä kohtiin, joihin sitä ei normaaleilla keinoilla voida kirjoittaa tai halutaan jostakin syystä korostaa ko. kohtaa. Tekstikehystä voidaan kätytää nimenomaan tekstin asemointiin, kun sen ääriviivat vielä määritellään näkymättömiksi.

Kun annat Lisää>Muodot>Tekstikehys (Insert>Shapes) --komennon tai Lisää>Tekstikehys hiiren osoitin muuttuu "tähtäysristikoksi", joka painettaessa hiiren painike alas määrää kehyksen aloittavan kulman sijainnin. Pitämällä painiketta alhaalla ja siirtämällä hiirtä voit määrätä tekstikehyksen koon ja muodon. Kokoa ja muotoa voit säädellä jälkeenpäin vetämällä kehyksen valkoisista pienistä neliöistä, koonmuutoskahvoista. Kehystä voi siirtää tarttumalla itse kehykseen.

Icon

Helpoimmin tekstikehys luodaan vain napsauttamalla asiakirjaa Lisää>Muodot>Tekstikehys -komennon jälkeen, jolloin syntyy automaattisesti neliömäinen tekstikehys. Sijaintia, kokoa ja muotoa voi säädellä jälkeenpäin.


Tekstikehys ja kuvatyökalurivin muodot (Shapes) ovat läheistä sukua keskenään, sillä myös automaattisiin muotoihin (viivaa ja vapaita muotoja lukuun ottamatta) voidaan lisätä tekstiä. Automaattiseen muotoon tekstin lisääminen tapahtuu napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla avautuvasta pikavalikosta Lisää tekstiä (Add Text). Tekstikehys puolestaan on luonnin jälkeen automaattisesti tekstitilassa, eli sen sisällä vilkkuu tekstikohdistin odottaen kirjoitusta. Tekstikehyksen sisältämää tekstiä voidaan muotoilla kuten mitä tahansa muutakin tekstiä.Uusi tekstikehys aktivoituna (leveä, valkoisia koonmuutoskahvoja sisältävä reunus) tekstitilassa (vasemmalla, huomaa viivoitettu reunus ja tekstikohdistin) ja graafisessa tilassa (leveä pisteistä koostuva reunus).
Usein tekstikehyksiä käytetään kaavioita luotaessa, ja niinpä tekstikehyksellä on oletuksena valkoinen pohja väri ja musta reunaviiva. Kehyksen sisätilan väri, samoin kuin viivan väri, voidaan muuttaa tai poistaa kokonaan.

Ohjelmassa on myös valmiita tekstikehyspohjia, joita pääset tarkastelemaan Lisää > Tekstiruutu -valikosta (kts. kuva vasemmalla).

Icon

Kaikkiin piirrosobjekteihin voi myös liittää tekstiä Lisää tekstiä-toiminnolla.


Tekstikehyksen muokkaus

Tekstitilan lisäksi tekstikehyksellä on piirrosobjektien tapaan myös graafinen tila, jossa käsitellään itse objektia (kopiointi, ryhmittely muiden piirrosobjektien kanssa, muotoilu). Graafiseen tilaan päästään napsauttamalla tekstikehyksen reunukseen ja takaisin tekstitilaan napsauttamalla reunuksen sisäpuolelle.

Tekstikehyksen tekstiä voit muokata kuten muutakin tekstiä. Lisäksi Muotoile muotoa-valikosta, joka saat aktivoitua esim. tuplaklikkaamalla tekstikehyksen reunaa, on teskstiasetukset-vaihtoehdot. 

Muista Muotoile muotoa-ominaisuuksista on kerrottu sivulla Office 2013 Kuvien ja muotojen muokkaus, jossa kerrotaan rajaviivoista, muodon asemoinnista jne.


Aktivoidessa kuva, ylös aktivoituu Piirtotyökalurivi, josta löytyy myös Muokkauksen perustoiminnot.
Tekstiruutua aktivoitaessa valikko muuttuu vähän, sillä siinä on myös keskellä WordArt-tyylit, Tekstin suunnan (määrittely tekstikehyksessä) ja tekstin tasaus laatikossa.

Valitseassasi hiiren kakkospainikkeella kehyksen ääriviivan päällä saat pikavalikon näkyviin. Valitse sieltä Erikoisasettelu.
Erikoisasettelu-valikossa voit määritellä sijaintia, tekstin rivitystä ja kokoa:


Sijainti-välilehdellä voit määritellä tekstilaatikon sijaintia muuhun dokumenttiin nähden. |
Tekstin rivitys -välilehdellä voit määritellä samat ominaisuudet kuin Kuvien kohdalla tekstin rivittämisessä. |
Koko- välilehdellä voit määritellä laatikon kokoa. |

Tekstikehyksen poistaminen

Tekstikehys poistetaan kuten muutkin piirrosobjektit, kunhan se on aktivoitu graafiseen tilaan eikä tekstitilaan. Tarvittaessa graafiseen tilaan päästään napsauttamalla kehyksen reunusta, ja sitten vain painetaan Delete. Vasta luotu tekstikehys saadaan toki katoamaan myös Ctrl+z komennolla.

  • No labels