Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PowerPointin ylä- ja alatunnisteilla tarkoitetaan jokaisessa diassa toistuvia tietoja. Näitä on esim. tekijän nimi, piväys ja automaattinen dianumerointi.

Huomaa, että eri teemoissa nämäkin tiedot voivat olla hyvinkin erilaisia ja näkyä eripaikoissa. Vrt. kuvat vieressä oikealla.

Ylä- ja alatunnisteiden muokkaaukseen pääset Lisää (Insert) > Ylä- & alatunniste (Header & Footer)

Avautuvassa valikossa (kts. kuva yllä) voit määritellä:

  • Päivä ja aika (Date an time) 
    • Päivitä automaattisesti (Update automatically) - päivämäärä on aina sen päivän muodossa, jolloin esitys avataan
    • Mukautettu (Fixed) - itse määritelty päivämäärä
  • Dia numerot (Slide number) - automaattinen dianumerointi, joka päivittyy automaattisesti jos diojen järjestystä vaihdetaan.
  • Alatuniste (Footer) - alatunnisteen teksti

Kun valinta on kohdassa Älä näytä otsikkodiassa (Don't show on title slide) - tiedot lisätään muihin paitsi otsikkodiaan,

Jos valinnat hyväksytään Lisää (Apply)-komennolla tunnisteet tulevat näkyviin vain kyseiselle dialla, mutta jos valitaan Lisää kaikkiin (Apply to All) tunnisteet lisääntyvät kaikkiin dioihin.

Lisätietoa

>> Ylä- ja alatunnisteiden lisääminen esitykseen (Microsoft)