Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla on opiskelijoiden teoriaopintoihin liittyvät tehtävät, joista he tekevät kaksi harjoittelunsa aikana. Opiskelija palauttaa tehtävänsä suljettuun Moodle-verkkoympäristöön ja tehtävän tarkastaa harjoittelua ohjaava yliopistonlehtori. Tehtävien tekeminen on osa harjoittelusuoritusta ja toimintaa harjoittelupaikassa.

Sosioemotionaalinen kehitys ja käyttäytyminen

Puheen vaikeudet ja niissä tukeminen

Erityisopettajana monitoimijaisessa tukiverkossa ja LIITE

Kirjoitetun kielen vaikeudet ja tuki

Matematiikan oppimisvaikeudet ja tuki

Laaja-alaiset kehtiyksen vaikeudet

 

 

 

  • No labels