Child pages
  • 9 Suosituksen tekijät ja päivitysversiot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Itä-Suomen yliopiston sosiaalisen median suosituksen vahvisti rehtori Perttu Vartiainen keväällä 2011 ja se päivitettiin syksyllä 2014.

Suosituksen laati työryhmä, johon kuuluivat viestintäpäällikkö Petri Hynynen sekä tiedottajat Ulla Kaltiala ja Kari Salmela viestintäyksiköstä, tietoturvapäällikkö Olavi Manninen tietotekniikkakeskuksesta ja suunnittelija Taina Rytkönen-Suontausta opinto- ja opetuspalveluista. Suositus päivitettiin syksyllä 2014. Päivitykseen osallistuivat verkkoviestinnän tuottaja Katja Mielonen, markkinointikoordinaattori Johanna Eronen, kansainvälisen viestinnän koordinaattori Maj Vuorre ja tiedottaja Ulla Kaltiala viestinnästä, tietoturvapäällikkö Olavi Manninen tietotekniikkapalveluista ja suunnittelija Taina Rytkönen-Suontausta sekä suunnittelija Sari H. Pikänen opinto- ja opetuspalveluista.

Suositusta laadittaessa ja päivitettäessä on tutustuttu monipuolisesti sosiaalisen mediaan, sen erityispiirteisiin ja hyviin käytäntöihin. Taustamateriaaleista keskeisimmät ovat yliopistojen viestintäyksikköjen laatima suositus sosiaalisen median käytöstä viestinnässä ja markkinoinnissa, yliopistojen tietoturvapäälliköiden tietoturvasuositus sekä valtiovarainministeriön sosiaalisen median tietoturvaohje (VAHTI 4/2010).

Sosiaalinen media on nopeasti muuttuva ja kehittyvä ympäristö. Suosituksen laatinut työryhmä vastaa sen ajantasaisuudesta ja päivittää suositusta laajemmin noin joka toinen vuosi.

  • No labels