Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sosiaalinen media eli yhteisöllinen media on verkossa tapahtuvaa nopeaa ja avointa vuorovaikutusta yksilöiden ja yhteisöjen välillä. Sosiaalisen median palvelut ovat hakukoneiden ohella maailman suosituimpia verkkopalveluita.

Sosiaalinen media on yksi Itä-Suomen yliopiston viestinnän ja markkinoinnin kanava, jossa kerromme yliopiston toiminnasta ja tapahtumista sekä luomme mielikuvaa yliopistosta.

Olemme esillä muun muassa Facebookissa, Twitterissä, YouTubessa ja LinkedInissä. Käytämme WordPress-blogialustaa, jolla julkaistaan esimerkiksi johdon blogia. Sosiaalista mediaa ovat myös yliopiston tukema wikipalvelu sekä Heimon Yammer.

Itä-Suomen yliopistossa sosiaalisen median käyttöä ohjaa yliopiston strategia ja viestintäohjelma. Viestinnän tavoitteena on pitää sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tietoisina yliopiston tehtävästä, tavoitteista, toiminnasta, tuloksista ja merkityksestä. Viestinnän keinoin pyrimme lisäämään yhteisöllisyyttä ja tuemme sidosryhmä- ja alumnitoimintaa. Tuemme yliopistoa markkinointia vetovoimaisena työ- ja opiskelupaikkana ja luotettavana yhteistyökumppanina.

Kaikissa näissä viestinnän tehtävissä ja tavoitteissa sosiaalisella medialla on keskeinen rooli. Lisäarvoa tuovat sosiaalisen median erityispiirteet, joita ovat esimerkiksi avoimuus, reaaliaikaisuus, käyttäjälähtöisyys, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys.

Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös tietoturvallisuutta, yksityisyyden suojaa ja tekijänoikeuksia koskevia seikkoja, joihin kannattaa perehtyä vahinkojen välttämiseksi.

Tämä on suositus siitä, miten sosiaalista mediaa kannattaa käyttää yliopiston eri toiminnoissa - tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa. Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaalisen median palveluja käyttäville yliopistolaisille.

Tutustu myös sosiaalisen median ohjeistukseen Heimossa (vaatii kirjautumisen). 

Tule osaksi UEFia sosiaalisessa mediassa.

  • No labels