Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä makrolla voi lisätä listan wikijärjestelmässä tapahtuneista viimeisistä muutoksista. Makro on jo käytössä järjestelmän etusivulla.

Liitä makro sivun editointitilassa Insert > Other Macros > Recently Updated Dashboard 

Vastaava makro  on Viimeiset päivitykset (Recently Updated), jolla määritellään alueet, joista halutaan päivitykset listattavan.

Määriteltyäsi asetukset haluamaksesi, lisää makro Insert-painikkeella.

Makron asetusten määrittäminen

Space(s) - Alue(et) joista tiedot kerätään. Alueet erotellaan pilkuilla.

Include these Content Types Only - rajataan mitä sisältötyyppejä näytettäisiin

Label(s) - asiasanat, joilla rajataan listausta

User(s) by username - Käyttäjätunnukset, joiden mukaan listaus rajataan

Width of Table - taulun leveys

Show User Profile Pictures - näyttää käyttäjän kuvan

Esimerkki makrosta