Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä toiminnolla voit luoda sivun, jossa on valmiina malli tehdä askel-askeleelta ohje jostakin aiheesta.

Kuinka teen sivun luominen askel askeleelta

 

 1. Valitse ylävalikosta Create > How-to article  ja jatka klikkaamalla Next.
 2. Määritä sivun nimi (Name) ja sivuun liittyvät asiasanat paikoilleen ja jatka Create-painikkeella


   
 3. Muokkaa tiedot haluamaksesi. Alla kuva avautuvasta näkymästä:  Icon

  Mallissa on valmiiksi paikoillaan:

  -Sivun nimi

  - Mallitekstejä, miten voit sivua muokata

  -Releated articles, johon listautuu samoja asiasanoja sisältävät wikisivut

 4. Hyväksy muutokset Save-painikkeella.

Sivun muut muokkaustoiminnot tapahtuvat samalla tavalla kuin perinteisen wikisivun muokkauskin tapahtuu.

How-to articles

Icon

Kun luo ensimmäisen How-to article-sivun, alueen päätason alle tulee How-to article -sivu, jolle ko. sivut listautuvat. Muutoin sivu luodaan sen sivun alle, jolla luonti- toiminto aloitettiin.

Voit päivittää How-to article-sivun otsikon haluamaksesi.

Voit ko. sivullakin luoda uuden hot-to artikkelin.

 

Aiheeseen liittyvät sivut

Nämäkin sivut voivat olla hyödyllisiä:

Showing first 5 of 91 results

Esimerkki käytännössä

Tämä sivu on esimerkki ko. sivusta.