Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä toiminnolla voit luoda alueellesi erillisen vertailu-sivun, jossa on valmiina paneelit aiheen vertailuun.

Luo muistio yläpalkista Create > Retrospective  ja jatka Create-painikkeella. Saat pienen esittelyn ja jatka Create-painikkeella.

 

Saat valmiin sivun, johon voit tarkentaa sisältöä:

Sivun nimi on automaattisesti muotoa vvvv-kk-pp Meeting Notes, mutta voit muokata nimen haluamaksesi.

 

  • Page Properties
    • Date - päivämäärä, joka oletuksena on sivun luontipäivämäärä. Klikkaa päivämääräkenttää, niin voit muokata päivämäärän haluamaksesi.
    • Participants- osallistujat. Sivun luojana, sinä olet jo lisättynä. Muita ihmisiä ja varsinkin wiki-käyttäjiä voit lisätä at-merkillä.
  • Retrospective - vertailun tms. otsikko
  • What did we do well? / What should we have done better? - paneelit: otsikot vertailuun ja niiden alapuolelle itse vertailun aiheet
  • Action - sovittavat/sovitus toimenpiteet. Nämä muodostuvat tehtäviksi ja ovat seurattavissa esim. jokaisen henkilön profiilin kautta vrt. Omat tehtävät (Tasks) KESKEN tai tältä sivulta.

Otsikot muutettavissa

Icon

Voit muokata otsikot haluamaksesi.

Voit myös poistaa edellä mainittuja kohtia, jos näet tarpeelliseksi. Wikisivun muutkin muokkaustoiminnot ovat käytettävissäsi.

Tallenna muutokset Save-painikkeella

 

Meeting-notes sivu

Icon

Kun luo ensimmäisen Restrospective-sivun, alueen päätason alle tulee MRetrospectives -sivu, jolle ko. sivut listautuvat. Muutoin vertailu-sivu luodaan sen sivun alle, jolla luonti- toiminto aloitettiin.

Voit päivittää MRetrospective-sivun otsikon haluamaksesi.

Voit ko. sivullakin luoda uuden vertailun(Add Retrospective).

Esimerkki toiminnosta

>> Confluence wiki vs Office 365