Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä toiminnolla voit luoda alueellesi erillisen vianratkaisus-sivun, jossa voi raportoida kohdatuista ongelmista ja sen ratkaisusta.

Luo muistio yläpalkista Create > Troubleshooting article  ja jatka Create-painikkeella. 

 

Anna luotavalle sivulle nimi, ongelman kuvaus otsikkona (Name), ja määritä sille valmiiksi avain-/asiasanat (Labels)

Jatka Create-painikkeella

 

  • Problem - kirjoita kuvaus ongelmasta
  • Solution- kirjoita paneelin sisään ratkaisu/ratkaisuja
  • Related articles - aiheeseen liittyviä sivuja (kokoontuu asiasanan perusteella)

 

Otsikot muutettavissa

Icon

Voit muokata otsikot haluamaksesi.

Voit myös poistaa edellä mainittuja kohtia, jos näet tarpeelliseksi. Wikisivun muutkin muokkaustoiminnot ovat käytettävissäsi.

Tallenna muutokset Save-painikkeella

 

Meeting-notes sivu

Icon

Kun luo ensimmäisen Troubleshooting article-sivun, alueen päätason alle tulee myös Troubleshooting articles -sivu, jolle ko. sivut listautuvat. Muutoin luotava sivu tulee sen sivun alle, jolla luonti- toiminto aloitettiin.

Voit päivittää Troubleshooting articlee-sivun otsikon haluamaksesi.

Voit ko. sivullakin luoda uuden vianmääritys-artikkelin (Add Troubleshooting article).

Esimerkki toiminnosta

>> Ratkaisuja UEF wikiongelmiin