Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wikissä on ilmennyt, ettei kaikkia student.uef.fi -käyttäjiä pysty lisämään alueelle. Asia on selvityksessä ja siksi myös suunniteltu versiopäivitys siirtyy.

  • No labels