Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Moodle ja metakurssi


Jos haluat, että kurssillesi pääsee automaattisesti kun kirjautuu toiselle kurssille, saat sen kun määrität rekisteröitymistavan metalinkillä tuolle toiselle kurssille.

Metalinkin määrittäminen

Kurssi A – tämän kurssin materiaalit olisivat käytettävissä kaikille kurssin B ja C opiskelijoille. Metalink-rekistöityminen määritetään tältä kurssilta kursseille B ja C
Kurssi B – opiskelijan rekisteröityessä tähän, hän pääsee myös ilman erillistä kirjautumista Kurssille A
Kurssi C - opiskelijan rekisteröityessä tähän, hän pääsee myös ilman erillistä kirjautumista Kurssille A

Kurssilla A
1. Valitse Kurssin ylläpidossa Käyttäjähallinta ja sen alta Osallistujien lisäämistavat (kuva alla)

 

2. Valitse rekisteröitymistavaksi alaspudotusvalikosta Kurssin meta-linkki (kuva alla)

 

3. Valitse kurssi, jonka opiskelijat haluat päästää kurssillesi (kuva alla) ja klikkaa Lisää rekisteröitymistapa.
HUOM. Listassa näkyy vain ne kurssit, joissa sinulla on opettaja-oikeudet.

Kun opiskelija on kirjautunut Kurssille B, hänen Omissa kursseissa (My Moodle) näkyy automaattisesti myös Kurssi A.

Kurssin poistaminen

Jos opiskelija haluaa poistua kurssilta, hänen tulee poistua siltä kurssilta, johon hän on rekisteröitynyt. Eli jos hän ei halua nähdä enää Kurssia A, hänen tulee poistua kurssilta B.

Lisätietoa

How to make a metacourse in Moodle 2.0 (Youtube) http://www.youtube.com/watch?v=hA5QcTb13no&feature=player_embedded%7C
Metacourse (Moodle docs 2.2) http://docs.moodle.org/23/en/Metacourse

  • No labels