Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wikin käyttäjähallintaan liittyvät ongelmat ovat ratkenneet. Odortamme uuden version päivittämistä ja testausta, jotta pääsemme päivittämään wikin uuteen versioon.

Aikataulusta kerrotaan tarkemmin sen varmistuttua.

  • No labels