Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Mitä vastaat: Kysymys 1
- Potilas tuodaan ensiapupoliklinikalle vakavan auto-onnettomuuden uhrina. Verenhukka on suuri. Hänen henkensä on vaarassa. Potilas kuitenkin kieltäytyy verensiirrosta vedoten raamattuun (esim. 3 Moos 17: 14 "Älkää syökö minkään lihan verta - - - sillä kaiken lihan sielu on sen veri."). Mitä teet? Entä jos potilas tuodaan tiedottomana ja vain ounastellaan hänen tahtoaan eikä varmuutta saada?
Mitä vastaat: Kysymys 2

- Avioliitto aiheuttaa nykyään verotuksessa verovähennys-oikeuden pienenemisen, kun taasen avoliitto aiheuttaa perinnönjaossa leimaverojen suurenemisen. Tässä tilanteessa kirkko katsoo olevan asiallista korostaa avioliittoa, lähinnä sääntöetiikan perusteella. Voiko ajatella, että kirkollinen vihkiminen erotettaisiin valtiollisesta avioliitosta siten, että kirkollisesti vihityt voisivat vielä olla valtiollisesti avoliitossa, ja vasta siviilivihkiminen aiheuttaisi verotukselliset haitat?

  • No labels