Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi

  • aktivointiin
  • tiedon keräämiseen
  • näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen
  • työpajatyöskentelyn fasilitointiin
  • yhteiskehittelyyn.

Aloita huoneen teko osoitteessa http://uef.screen.io/new. Tarkempi ohje Presemon käyttöön on liitteenä.

presemo_ohjeet_2017.pdf

  • No labels