Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Presemo on pilotointikäytössä Itä-Suomen yliopistossa syyslukukaudella 2017. Käyttäjiltä kerätään palautetta myöhemmin syksyllä. Hankintapäätös tehdään palautteen perusteella.

Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi

  • aktivointiin
  • tiedon keräämiseen
  • näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen
  • työpajatyöskentelyn fasilitointiin
  • yhteiskehittelyyn.

Aloita huoneen teko osoitteessa http://uef.screen.io/new Tarkempi ohje Presemon käyttöön on liitteenä. Kysy lisää: oppitupa(at)uef.fi.

presemo_ohjeet_2017.pdf

  • No labels