Child pages
 • UKK tekijänoikeuksista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysymyksiä ja vastauksia

Voinko skannata opetuskäyttöön?

Kysymys 1: Voiko verkkokurssin materiaaliin lisätä esimerkiksi tieteellisen artikkelin skannattuna kun siitä käy ilmi tekijät vai täytyykö tekijältä (kaikilta tekijöiltä erikseen) pyytää lupa? Esim. tilanne jossa haluaisin laittaa Lääkärilehden artikkelin ylläpitämäni verkkokurssin materiaalipankkiin. Pitääkö siihen kysyä lupa ja jos pitää, riittääkö päätekijän lupa vai pitääkö kaikilta tekijöiltä pyytää suostumus?

Kysymys 2: Olen usein kopioinut artikkeleita ja jakanut niitä opiskelijoille. Voinko tehdä saman verkossa: skannata artikkelin ja jakaa sen verkon kautta opiskelijoille? Artikkeli on saatavana vain paperiversiona.

Kysymys 3: Kuinka PowerPoint-esityksessä voidaan käyttää kuvia, joita on esimerkiksi skannattu alan kirjoista? Riittääkö pelkkä lähdeviite kuvan yhteydessä? Vai saako käyttää
ollenkaan?

Kysymys 4: Kun teen opiskelijoille PowerPoint-esityksen, olen siinä skannannut yhdestä kirjasta kuvia ja näyttänyt niitä opetustilanteessa. Olen kertonut mistä kuvat on otettu, mutta en ole uskaltanut laittaa PowerPoint-dioja jakoon, koska en ole kysynyt lupaa kirjan alkuperäiseltä omistajalta. Kuvien yhteydessä kyllä lukee niiden alkuperäinen tekijä alanurkassa, kuinka on tälläisen materiaalin kanssa?
Vastaus:

 • Näissä kaikissa tapauksissa on kysymys alustan muutoksesta eli paperiversiona julkaistu artikkeli tai oppikirjan kuva muutetaan skannaamalla digitaaliseen muotoon.
 • Näin ei voi tehdä ilman oikeudenhaltijan lupaa. Lähdeviittaus ei riitä, koska kyse on alustan muutoksesta - sitaattioikeus ei ulotu tällaiseen muodonmuutokseen.
 • Lupa kannattaa kysyä kustantajalta. Tekijät tekevät yleensä sopimuksen kustantajan kanssa, ja kustantaja osaa parhaiten vastata kysymyksiin käyttöehdoista.
 • Teosten käyttöluvat (Kopiosto ry - www.kopiosto.fi)

Kuvia netistä ja nettiin

Kysymys 1: Kuinka netistä - esimerkiksi Googlen kuvagalleriasta - saatujen kuvien kanssa on? Pitääkö esittää lähde, esimerkiksi URL-osoite?

Kysymys 2: Löysin Wikipediasta aivan ihanan kuvan Rodinin Ajattelijasta, ilman lähdemainintaa eli siis tietoa kuvaajasta. Kyse on kuvasta, joka on patsaasta, jonka on tehnyt taiteilija, joka on elänyt 1840-1917. Voinko käyttää?

Vastaus:

 • Mitä tahansa kuvia ei saa ottaa netistä omaan materiaaliinsa. Mitä ei ole erikseen sallittu, se on kielletty (ks. http://creativecommons.fi/).
 • Maksuttomista kuvagallerioista voi ottaa kuvia materiaaliinsa kuvagallerian ehtojen mukaisesti (esim. www.freefoto.com). Yleisimpiä maksuttoman käytön ehtoja ovat ei-kaupallinen käyttö ja maininta lähteestä.
 • Vaikka Rodinin luomalla patsaalla ei ole enää tekijänoikeussuojaa (on kulunut enemmän kuin 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä), patsaan kuvaajalla on tekijänoikeussuoja ottamaansa valokuvaan.
 • Wikipedian artikkelin kirjoittaja on joko käynyt itse ottamassa kuvan Musée Rodinissa, jolloin hänen ei tarvitse ilmoittaa kuvan ottajaa, tai hän on tehnyt tekijänoikeusrikkomuksen tuodessaan oman artikkelinsa yhteyteen jonkun muun ottaman kuvan.
 • Kannattaa käydä Musée Rodinin sivuilla katsomassa, löytyykö sieltä sellaisia kuvia, joita voi imuroida netistä opetuskäyttöön (aussi en francais / also in English)

Kenelle muodostuu tekijänoikeuksia?

Kysymys 1: Jos työstää yhdessä toisten opettajien kanssa yhteistä oppimateriaalia hankkeessa, kuka omistaa tekijänoikeudet? Jokainen oman osuutensa vai kaikki yhteisesti koko materiaalin? Entä jos vaihdan työpaikkaa, voinko edelleen käyttää itse tekemääni materiaalia tai koko tuotosta, vai jäävätkö kaikki oikeudet hankkeelle / yliopistolle?

Vastaus:

 • Mikäli pystytään selvästi osoittamaan, mikä osio oppimateriaalista on kenenkin tekemää, tekijänoikeudet muodostuvat näiden osioiden mukaisesti.
 • Mikäli oppimateriaalia on tehty yhdessä, korjaten ja kommentoiden, tekijänoikeudet kuuluvat kaikille tekijöille yhtäläisesti. (Ks. esim. Kuortti J. 2006. Voivatko tekijät olla näkymättömiä? Acatiimi 8/2006; http://www.suomentietokirjailijat.fi/)
 • Yliopiston tutkijoilla ja opettajilla on erityisasema tekijänoikeuksien haltijoina. Tekijänoikeus kuuluu lähes poikkeuksetta tutkijalle tai opettajalle itselleen. Oikeuksien siirroista on sovittava erikseen nimenomaisesti.
 • Kannattaa tehdä sopimus työnantajan kanssa jo ennen kuin oppimateriaaliprojekti alkaa (ks. yliopiston sopimuspohjat).

Etäluentojen tallennus tai luentojen videointi

Kysymys: Jos laitos videoisi vierailevan luennoitsijan luennon ja myöhempinä vuosina käyttäisi esitystä opetuksessa, kuuluvatko tekijänoikeudet laitokselle?

Vastaus:

 • Luennosta nauhoitettua videota voi käyttää ainoastaan tilapäisesti opetuksessa.
 • Mikäli opetustapahtumaa haluataan laajentaa tai tallennetta käyttää pysyvästi, on tehtävä sopimus luennoitsijan kanssa.
 • Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2006:11 (pdf)

Kuinka kauan tekijänoikeussuoja kestää?

Kysymys: Kuinka kauan teoksen tekijänoikeussuoja kestää?

Vastaus:

 • Teos on tekijänoikeussuojan alainen 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.
 • On huomattava, että teoksen esitys (esimerkiksi levytys Sibeliuksen 2. sinfoniasta, Minna Canthin Papin perhe -näytelmän esitys) saa myös tekijänoikeussuojan.

Voinko tulostaa opiskelijoille materiaalia netistä?

Kysymys: Voinko tulostaa netistä materiaalia opiskelijoille?

Vastaus: Et voi. Voit ilmoittaa opiskelijoille nettiosoitteita, joita opiskelijat voivat tutkia ja joista he voivat tulostaa materiaalia omaan käyttöönsä.

Creative Commons -lisenssistä

 • Hakupalveluista voi etsiä kuvia ja materiaaleja, jotka on merkitty CC-lisenssillä (http://creativecommons.fi/) ja käyttää materiaalia lisenssin ehtojen mukaisesti.
 • Merkitse myös omat netissä jakamasi kuvat ja muut materiaalit CC-lisenssillä.

Sosiaalisen median eritysipiirteitä tekijänoikeuksissa

 • Sosiaalisen median tausta-ajatuksena on open source ja open material. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisen median palvelujen kautta jaetut materiaalit ovat kenen tahansa käytettävissä. Tämän vuoksi monet palvelut muuttuvat maksullisiksi siinä vaiheessa, kun materiaalin tekijä haluaa merkitä materiaalin yksityiseksi.
 • Kukaan ei tiedä, mihin kaikkialle sosiaalisen median palveluihin tuotetut materiaalit päätyvät ja kuinka kauan ne siellä säilyvät.
 • Sosiaalisen median palveluihin tuotetut materiaalit päätyvät palvelua ylläpitävän tahon palvelimelle, ja materiaalia koskevat ylläpitäjän sijaintivaltion tekijänoikeuslait ja -säännökset.
 • Sosiaalisen median palvelun ylläpitäjän käyttöehdot kannattaa lukea tarkkaan myös tekijänoikeuksien kannalta: Mitä käyttöoikeuksia annat palvelun ylläpitäjälle omaan materiaaliisi, kun jaat materiaalia palvelun kautta?
 • No labels