Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Mitä vastaat: Kysymys 1

Tässä kaksi ongelmaa:

1. Geenitekniikalla voidaan poistaa perinnöllisiä sairauksia ja antaa sikiölle hyviä ominaisuuksia kasvattavia geenejä (paremmat lihakset, suotuisampi pituus). Kenellä on oikeus määritellä kuka saa tällaista hoitoa? Keneltä voidaan tällaiset toimenpiteet kieltää? Perustele.

Mitä vastaat: Kysymys 2
 2. Potilas tuodaan ensiapupoliklinikalle vakavan auto-onnettomuuden uhrina. Verenhukka on suuri. Hänen henkensä on vaarassa. Potilas kuitenkin kieltäytyy verensiirrosta vedoten raamattuun (esim. 3 Moos 17: 14 "Älkää syökö minkään lihan verta - - - sillä kaiken lihan sielu on sen veri."). Mitä teet? Entä jos potilas tuodaan tiedottomana ja vain ounastellaan hänen tahtoaan eikä varmuutta saada? 
  • No labels