Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Presemo (screen.io) on opetukseen ja opiskeluun sopiva aktivointityökalu, joka sopii opiskelijoiden aktivointiin sekä lähi- että etäoppimistilanteissa. Se sopii esimerkiksi

  • aktivointiin
  • tiedon keräämiseen
  • näkemysten ja mielipiteiden kartoittamiseen
  • työpajatyöskentelyn fasilitointiin
  • yhteiskehittelyyn.

Aloita huoneen teko osoitteessa https://presemo.uef.fi/new Tarkempi ohje Presemon käyttöön on liitteenä. Kysy lisää: oppitupa(at)uef.fi.

  • No labels