Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ennen tallennusta

Valitse ihanteellinen väriavaruus nettikuvia varten

  • Valitse Edit > Color Settings ja edelleen Limited color management - optimized for Web graphics.

Valitse ihanteellinen väriavaruus painokuvia varten

  • Valitse Edit > ColorSettings ja edelleen Fullcolormanagement - optimizedforPrint.

 


Tallennus

  1. Kun tallennat kuvia nettiä varten, valitse File > Save for Web (GIF, JPEG, PNG). 
    1. Vertaile kuvien laatua ja kokoa eri tallennusmuodoissa.
    2. Tarkista kuvan koko ja latautumisaika kuvan alapuolelta.
    3. Kokeile eri tallennusmuotoja sekä niille eri arvoja ja huomioi, miten erilaiset arvot vaikuttavat kuvan kokoon ja latautumisaikoihin. Kirjaa havaintosi muistiin.
  2. Kun tallennat kuvia muuta tarkoitusta kuin nettiä varten, valitse File > SaveAs (TIFF).