Skip to end of metadata
Go to start of metadata

for English, scroll down a bit

Yleistä

Tälle sivulle on koottu näkökulmia ja vinkkejä arvioinnin työkaluista UEFissa ja sosiaalisessa mediassa.

UEF-järjestelmien ja sosiaalisen median palvelujen vertailua arvioinnin näkökulmasta

UEF-järjestelmätSOME-palvelut
 1. Tiedetään paremmalla todennäköisyydellä, kuka tuottaa, ja voidaan arvioida.
 2. Opiskelijat saattavat rajoittaa tuotoksiaan, kun opettaja ja/tai opiskelijatoverit tietävät, kuka on tuottanut mitäkin.
 3. Vertaisarviointi suunnitellaan ja rakennetaan usein työkalukohtaisesti.
 1. Ei voi varmaksi tietää, kuka tuottaa, eikä voida arvioida.
 2. Opiskelijat rohkaistuvat nimettöminä tuottamaan enemmän ja jopa laadukkaammin. Voi käyttää esim. nimimerkkejä, jotka ovat opettajan tiedossa, mikäli halutaan arvioida.
 3. Vertaisarviointi on helppo hoitaa some-kommentoinnin avulla.

Työkaluja

Oppimisalustat ja niihin verrattavat järjestelmät

Videot

Verkkokokousjärjestelmät

Arvioinnin työkaluja

 • Moodlen monipuoliset eri välineet, kuten
  • tehtävätyökalu
  • tenttityökalu
  • H5P-ohjelman monipuoliset välineet
 • Teamsin oppimisympäristön mahdollisuudet
  • ryhmätyöhön
  • yksilölliseen työskentelyyn
  • lukuisia sovelluksia ladattavissa
 • ryhmätöihin eri välineitä
 • oppimispäiväkirjat, esseet
 • portfoliot, e-portfolio
 • O365-resurssit
  • 0365 Forms
 • Blogialustat
 • Wikialustat (UEF-wikin personal space)
 • Muita?

Korkkitaulu, tarralapputyöskentely, seinätyöskentely

Lue lisää: Yhteiset muistiinpanot

Kyselytyökalut

Lue lisää: Aktivoivat kyselyt opetuksessa - Activating questionnaires in teaching


Muita näkökulmia arviointiin verkossa

 • Miten rakennetaan ehdollisuutta verkossa?
 • Miten rakennetaan vertaisarvioinnin prosesseja verkossa?
 • Miten työskennellään yhteisöllisesti verkossa?
 • Miten voin toteuttaa itsearviointia verkossa?

 

 

QR-koodi tälle sivulle.

QR-koodi tälle sivulle

QR-koodi Padletiin.

QR-koodi Padletiin

 

Overview


This page brings together perspectives and tips on evaluation tools in UEF and social media.
 
 

Comparison of UEF systems and social media services from an evaluation perspective

Systems at UEF

Social media services

 1. Knows with greater probability who produces and can be estimated.

 2. Students may limit their output when the teacher and / or fellow students know who has produced what.

 3. Peer reviews are often designed and built on a tool-by-tool basis.

 1. One cannot know for certain who produces and cannot be judged.

 2. Students are encouraged to produce more, and even better, anonymously. You can use, for example, nicknames that are known to the teacher if you want to rate.

 3.  Peer review is easy to do with social commenting.

Tools

Learning platforms and comparable systems


Videos

Online meetings

Tools for assessments

 • variety of tools in Moodle, like
 • variety of tools in Teams, like
 • tools for group working
 • learning diaries, essays
 • O365 recources
 • Blogs
 • Wiki

Cork board, sticker work, wall work

Read more: Yhteiset muistiinpanot (also in English: Shared notes)

Quiz tools

Read more: Activating questionnaires in teaching

Other perspectives on evaluation online

 •  How to build conditionality online?
 • How to build peer review processes online?   
 • How do I work collaboratively online? 
 • How can I carry out self-assessment online?   

 

 • No labels