Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erector spinae

 

Erector spinae -lihakset. Erectror spinae lihakset kulkevat kraniokaudaalisesti. Ne aiheuttavat selkärangan ekstensiota (takaraivon ja häntäluun lähentymistä toisiinsa siten että takaraivon ja häntäluun välissä ei ole kudosta). Erector spinae-lihaksen muotoa voi luonnehtia että lihas on sacrumin alueella ohut, lannarangan alueella paksu ja rintarangan alueella leveä. Lihaksessa on kolme osaa: m. ilicostalis, m. spinalis ja m. longissimus.

1) M. iliocostalis. Suoliluut ovat lateraalisesti suhteessa sacrumiin, samoin kylkiluut ovat lateraalisesti suhteessa thorakaalirankaan. Näin ollen erector spinaen lateraalinen osa on luontevasti m. iliocostalis. Lihaksen alaosaa nimitetään M. iliocostalis lumborum (merkattu kuvaan sinisellä) nimellä, keskiosaa m. iliocostalis thoracis- ja yläosaa m. ilicostalis cervicis-nimellä. Iliocostalis cervicis osan insertio on kaularangassa.

2) M. spinalis. Erector spinaen m. spinalis -osa on pieni lihas. Sen kiiinnityskohdat ovat processus spinosuksissa.

M. spinalis thoracis -osan insertio on Th-rangassa IV-VIII-nikamissa (origo lannerangassa).

M. spinalis cervicis osan insertio on kaularangan yläosassa (origo thoraco-cervicaalirajalla).

 

3) M. Longissimus. Lateraalisen m. iliocostaliksen ja sentraalisen m. spinaliksen välissä on "intermediate tract", jossa sijaitsee erector spinaen m. longissimus-osa. Lihaksen kiinnityskohtina toimivat pääasiallisesti processus transversukset.

Lihaksessa on kolme osaa: thoracis, cervicis ja capitis. Insertiokohdat ovat nimen mukaisesti th-rangassa, kervikaalirangassa ja kallon processus mastoideuksessa.

 

 

 

M. transversospinales

M. transversospinales-liharyhmällä on vertikaalisuuden lisäksi jonkin verran poikittaista komponenttia kulussaan. Lihakset kulkevat processus tranversuksista processus spinosuksiin tai ylähäällä kalloon lähelle keskiviivaa. M. transversospinales-lihasten origot ja insertiot ovat nikamissa, joten ne ovat syvällä olevia lihaksia. M trasnversospinales-lihaksiin kuuluu kolme ryhmää semispinales capitis, multifidus ja rotatore ja ne sijaitsevat erector spinae -lihasten alla.

 

 

 

 

 

1) Semispinales-lihakset jakaantuvat yläkohdan insertion mukaan kolmeen osaan: thoracis, cervicis ja capitis (kuten teki myös erector spinaen m. longissimus). Semispinalis capitis-lihaksessa on mediaalinen (kuvassa sinisellä) ja lateraalinen fascicle.

 

2) Multifidus-lihakset. Processus spinosuksen ja processus transversuksen välille rajautuu kolmiomainen tila. Sen täyttää m. multifidus C2-tasolta sacrumiin. Alhaalla multifidus-lihakset kiinnittyvät selkänikamien processus spinosuksista lantion tukirakenteisiin.

 

 

3) Rotatores-lihakset ovat pieniä thorakaalirangan alueelta löytyviä lihaksia, jotka kulkevat processus transversuksesta processus spinosuksen tyvelle joko nikamasta seuraavaan (breves) tai hypäten yhden nikaman ylitse (longi). Ne osallistuvat selkärangan ekstensioon ja rotaatioon.

 

Mystiset pienet lihakset

M. interspinales

M. interspinales. Hyvin pieniä lihaksia processus spinosuksesta toiseen. 

M. intertransversarii. Processus transversuksesta toiseen.

Merkitys? Niin pieniä lihaksia että maksimaalinen supistuminenkaan ei saa selkää juurikaan liikkumaan. Mukana tukemassa selkää? Osa asentotuntojärjestelmää?  

 

Videodemonstraatiot

Selkälihasten toiminta, basic

Selkälihasten toiminta, advance

 

 

 

 

 

  • No labels